Specialiseringslinjen i idrott

Brändö har en nationell specialiseringsuppgift som idrottsgymnasium. I Finland finns femton nationella idrottsgymnasier. I södra Finland är Brändö det enda svenska idrottsgymnasiet.
Vi samarbetar till exempel med Mäkelänrinteen lukio, yrkesinstitutet Prakticum, yrkeshögskolan Arcada och huvudstadsregionens idrottsakademi URHEA.  Bild: Janica Lönn
Vi samarbetar till exempel med Mäkelänrinteen lukio, yrkesinstitutet Prakticum, yrkeshögskolan Arcada och huvudstadsregionens idrottsakademi URHEA. Bild: Janica Lönn

Brändö idrottsgymnasiums idrottslinje erbjuder flexibla studie- och träningsarrangemang för idrottare som strävar efter den nationella och internationella toppen. I idrottsgymnasiet kan du kombinera gymnasiestudierna med en mer målmedveten satsning på din idrottsgren och träningar. Det innebär t.ex. att 16 obligatoriska studier kan ersättas av träningskurser.

Träningstid finns reserverat mellan tre till åtta gånger i veckan. De flexibla studiearrangemangen möjliggör individuella lösningar för olika idrottsgrenars behov. Huvudsakligen tränar idrottarna under förmiddagen. Detta möjliggör en bra återhämtning inför eftermiddagsträningarna. Beroende på idrottsgren sker träningarna på olika idrottsanläggningar i huvudstadsregionen.

Skolans tyngdpunktsgrenar tillsammans med vår största samarbetsskola Mäkelänrinteen lukio är fotboll, volleyboll, basket, handboll, ishockey, innebandy, badminton, tennis, squash, bordtennis, friidrott, orientering, golf, konståkning, synkroniserad konståkning, simning, segling, simhopp, brottning, judo, karate, rytmisk gymnastik, redskapsgymnastik, tävlingsdans.

Genom vårt nära och aktiva samarbete med Mäkelänrinteen lukio kan Brändö förutom träningar även erbjuda sakkunnig expertis inom bl.a. näringslära, fysioterapi och psykisk träning.

Varje studerande på idrottslinjen får 2 sp (38 timmar) per period för sin träning under skoltid. Totala antalet träningskurser är minst 24 sp med en treårig studieplan och minst 34 sp med fyraårig studieplan. Under kursavslutningsveckan hålls inga träningar och under studentskrivningsperioden kan studerande välja bort träningarna ifall studieplanen tillåter.

I idrottslinjens läroplan ingår en kurs i träningslära. Kursen rekommenderas för de idrottslinjestuderanden under det andra studieåret. Det finns även möjlighet att delta i kurser i näringslära och psykisk träning.

Vad innebär det att Brändö är ett idrottsgymnasium?

– Det är det första och enda svenskspråkiga gymnasiet i Södra Finland som har fått idrottsgymnasiestatus. Det betyder att våra studerande får ersätta 16 obligatoriska studiepoäng med träning. Dessutom kan träningen ge 26–50 studiepoäng (beroende på studietakten) som kan räknas med i de 150 studiepoäng som behövs för att bli klar. Många idrottare går gymnasiet på fyra år, och de flesta söker till både idrottslinjen och allmänna linjen. Av våra 400 studerande är det drygt 70 som är toppidrottare på idrottslinjen, ungefär 20 per årskurs.

Vilka sporter har ni?

– Vi lägger officiellt tyngdpunkten på ett trettiotal grenar – både lagsporter och individuella, bland annat fotboll, handboll, ishockey, basket, innebandy, segling, friidrott, rytmisk gymnastik och redskapsgymnastik, tävlingsdans, kampsporter, synkroniserad konståkning och många fler. Vi välkomnar ändå alla grenar och jobbar alltid för att hitta en lösning för varje antagen studerande.

Vem samarbetar Brändö med och hur?

– Våra viktigaste samarbetspartners är Mäkelänrinteen lukio och Urhea, dvs. Huvudstadsregionens idrottsakademi. Träningarna ordnas i samarbete med dem och det gör att alla våra studerande har möjligheter att träna med topptränare och i bra lokaler, t.ex. i toppidrottscentret Urhea-hallen(Länk leder till extern tjänst). Våra idrottare har också möjlighet till annat stöd i form av träning, fysioterapi, idrottsläkare, idrottspsykologi och kostexperter.

Hur hjälper Brändö sina idrottare i praktiken?

– För att våra studerande på idrottslinjen ska må bra behövs en balans mellan studierna och träningen. Vi har en studiehandledare specifikt för just idrottarna som handleder och hjälper med att planera. Lärarna gör flexibla lösningar för dem som går på idrottslinjen, t.ex. genom att ge mera tid eller självständiga uppgifter. Brändö har en lång tradition som en idrottsskola där lärarna förstår och stödjer dagens toppidrottare.

Är det bara sportare som går i Brändö?

– Nej, det är det absolut inte. Brändö passar den som inte alls idrottar, den som tycker om idrott och den som storsatsar på idrott. Vi är ett gymnasium med ett stort antal olika kurser i alla ämnen, men dessutom erbjuder vi extra många gymnastikkurser för alla, t.ex. racketsporter, utförsåkning, stresshantering, abigymnastik, annorlunda idrottsgrenar och mer.

Vi samarbetar intensivt och mångsidigt med Mäkelänrinteen lukio. På svenskspråkiga sidan samarbetar vi med yrkesinstitutet Prakticum och yrkeshögskolan Arcada.

Andra viktiga samarbetsparter är Finlands Olympiska kommitté, huvudstadsregionens idrottsakademi URHEA och andra idrottsgymnasier och idrottsyrkesskolor, idrottarnas egna tränare, klubbarnas och föreningarnas tränare samt alla träningsansvariga i ungdomslandslagen och grenförbunden.

Brändö gymnasium är det enda svenskspråkiga gymnasiet som är med i Huvudstadsregionens Idrottsakademi, URHEA(Länk leder till extern tjänst)

Urhea är ett samarbetsnätverk mellan olympiska kommittén, skolor på andra stadiet, högskolor, grenförbund och övriga servicefunktioner.

För en del grenar sker en stor del av grenträningen i URHEA-hallen(Länk leder till extern tjänst) i Backasbrinken. Den toppmoderna idrottshallen erbjuder ändamålsenliga träningsfaciliteter samt stödfunktioner för idrottarna.

Studerande på idrottslinjen hör alltså till Huvudstadsregionens Idrottsakademi och kan därmed använda dess förmåner. Till idrottarnas stödfunktioner hör bl.a. idrottsläkartjänster, fysioterapi och psykisk träning.

 

 

Den svenskspråkiga idrottarstigen i Helsingfors.
Den svenskspråkiga idrottarstigen i Helsingfors.