Kurserna

Studentskrivningarna baseras på de nationella obligatoriska och valfria kurserna. Därför är det viktigt att överväga noggrant vilka kurser du ska välja.

Du hittar alla våra obligatoriska och valfria kurser i vår läroplan i avsnittet "Läroämnen(Länk leder till extern tjänst)"

OBS! Obligatoriska kurser är betecknade med en grön markering och valfria kurser med röd markering.

Webbgymnasiet Helsingin verkkolukios utbud består av webb- och distansstudier, stadsbrickans närstudier samt sommarstudier. Du kan även genomföra studier som högskolesamarbete samt via Yrkesinstitutet Stadin AO och Helsingfors arbis och räkna med dessa studier i din gymnasieexamen.