Hoppa till huvudinnehåll

Social- och hälsovårdssektorns stående anvisningar

Social- och hälsovårdssektorns stående anvisningar styr betjäningen av klienter. Anvisningarna finns endast på finska.

Asiakasmaksun alentaminen tai perimättä jättäminen

Asiakkaiden fyysinen rajoittaminen

Asiakkaiden varojen välitys

Jatkuvista ja säännöllisistä kotona annettavista palveluista sekä pitkäaikaisista asumispalveluista perittävät asiakasmaksut

Kehitysvammahuollon palveluista perittävät maksut (pdf)

Kehitysvammaisten ja vammaisten henkilöiden tukihenkilötoiminta

Kotikunnan valintaoikeus ja palvelun hakeminen toisesta kunnasta, kun henkilö tarvitsee pitkäaikaista laitoshoitoa, asumispalveluja tai perhehoitoa

Käyttämättä jätetystä palvelusta perittävä maksu

Lapsen hoidon järjestäminen läheisverkostossa

Maksukatto sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävissä asiakasmaksuissa

Omahoitotarvikkeiden antaminen potilaille

Omaishoidon tuki

Pitkäaikaisesta psykiatrisesta avohoidosta perittävät asiakasmaksut

Pitkäaikaisesta tehostetusta palveluasumisesta, laitoshoidosta ja perhehoidosta perittävät asiakasmaksut

Rahattomien potilaiden kuljetuksien järjestäminen kotiin tai jatkohoitoon sekä näihin liittyvä taksikuljetusten laskutus (pdf)

Rajoitustoimenpiteet ja yhteydenpidon rajoittaminen lastensuojelulain mukaisesti

Sosiaalihuollon tukipalveluista perittävät asiakasmaksut

Sosiaalihuoltolain mukainen liikkumisen tuki (pdf)

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen, hallinnon sekä asiakas- ja potilastietojärjestelmän (APOTTI) kieli

Taloudellinen avustaminen lastensuojelulain mukaisesti

Terveydenhuollon asiakasmaksut

Tilapäisistä kotona annettavista palveluista sekä lyhytaikaisista asumispalveluista, laitoshoidosta ja perhehoidosta perittävät asiakasmaksut

Tuetun työllistymisen palvelu vammaistyössä

Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki

Ulkomailta tulevien oikeus hoitoon, maksut ja korvaukset

Vaikeavammaisten henkilöiden kuljetuspalveluja koskeva soveltamisohje (pdf)

Vammaisilta asumispalveluista ja tukitoimista perittävät maksut (pdf)

Vammaispalvelulain mukainen henkilökohtainen apu

Vammaispalvelulain mukaiset määrärahasidonnaiset taloudelliset tukitoimet ja muut tarpeelliset palvelut

Stäng

Förfrågningar

Du kan skicka allmänna förfrågningar om anvisningarna till social- och hälsovårdssektorns allmänna e-post sosiaalijaterveys@hel.fi .

På grund av datasäkerhetsskäl ber vi dig att inte skicka förfrågningar om ditt eget ärende eller personuppgifter till den allmänna e-posten. I dessa fall ska du kontakta din kontaktperson eller den som erbjuder tjänsten. Samma gäller för frågor om tjänstens mängd, kvalitet, genomförande eller innehåll.

Om ditt ärende gäller en faktura för tjänsten eller motiveringen till ett beslut om klientavgift, ber vi dig kontakta den kontaktperson eller verksamhetsställe som nämns på fakturan eller i beslutet.