Social- och hälsovårdssektorns stående anvisningar

Social- och hälsovårdssektorns stående anvisningar styr betjäningen av klienter. Anvisningarna finns endast på finska.

Asiakasmaksun alentaminen tai perimättä jättäminen(Länk leder till extern tjänst)

Asiakkaiden fyysinen rajoittaminen(Länk leder till extern tjänst)

Asiakkaiden varojen välitys(Länk leder till extern tjänst)

Jatkuvista ja säännöllisistä kotona annettavista palveluista sekä pitkäaikaisista asumispalveluista perittävät asiakasmaksut(Länk leder till extern tjänst)

Kehitysvammaisten ja vammaisten henkilöiden tukihenkilötoiminta(Länk leder till extern tjänst)

Kotikunnan valintaoikeus ja palvelun hakeminen toisesta kunnasta, kun henkilö tarvitsee pitkäaikaista laitoshoitoa, asumispalveluja tai perhehoitoa(Länk leder till extern tjänst)

Käyttämättä jätetystä palvelusta perittävä maksu(Länk leder till extern tjänst)

Lapsen hoidon järjestäminen läheisverkostossa(Länk leder till extern tjänst)

Maksukatto sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävissä asiakasmaksuissa(Länk leder till extern tjänst)

Omahoitotarvikkeiden antaminen potilaille(Länk leder till extern tjänst)

Omaishoidon tuki(Länk leder till extern tjänst)

Pitkäaikaisesta psykiatrisesta avohoidosta perittävät asiakasmaksut(Länk leder till extern tjänst)

Pitkäaikaisesta tehostetusta palveluasumisesta, laitoshoidosta ja perhehoidosta perittävät asiakasmaksut(Länk leder till extern tjänst)

Rahattomien potilaiden kuljetuksien järjestäminen kotiin tai jatkohoitoon sekä näihin liittyvä taksikuljetusten laskutus (pdf)

Rajoitustoimenpiteet ja yhteydenpidon rajoittaminen lastensuojelulain mukaisesti(Länk leder till extern tjänst)

Sosiaalihuollon tukipalveluista perittävät asiakasmaksut(Länk leder till extern tjänst)

Sosiaalihuoltolain mukainen liikkumisen tuki (pdf)

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen, hallinnon sekä asiakas- ja potilastietojärjestelmän (APOTTI) kieli(Länk leder till extern tjänst)

Taloudellinen avustaminen lastensuojelulain mukaisesti(Länk leder till extern tjänst)

Terveydenhuollon asiakasmaksut(Länk leder till extern tjänst)

Tilapäisistä kotona annettavista palveluista sekä lyhytaikaisista asumispalveluista, laitoshoidosta ja perhehoidosta perittävät asiakasmaksut(Länk leder till extern tjänst)

Tuetun työllistymisen palvelu vammaistyössä(Länk leder till extern tjänst)

Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki(Länk leder till extern tjänst)

Ulkomailta tulevien oikeus hoitoon, maksut ja korvaukset(Länk leder till extern tjänst)

Vaikeavammaisten henkilöiden kuljetuspalveluja koskeva soveltamisohje (pdf)

Vammaispalvelulain mukainen henkilökohtainen apu(Länk leder till extern tjänst)

Vammaispalvelulain mukaiset määrärahasidonnaiset taloudelliset tukitoimet ja muut tarpeelliset palvelut(Länk leder till extern tjänst)

Vammaispalveluista perittävät maksut (pdf)(Länk leder till extern tjänst)

Förfrågningar

Du kan skicka allmänna förfrågningar om anvisningarna till social- och hälsovårdssektorns allmänna e-post sotepe.sosiaalijaterveys@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post).

På grund av datasäkerhetsskäl ber vi dig att inte skicka förfrågningar om ditt eget ärende eller personuppgifter till den allmänna e-posten. I dessa fall ska du kontakta din kontaktperson eller den som erbjuder tjänsten. Samma gäller för frågor om tjänstens mängd, kvalitet, genomförande eller innehåll.

Om ditt ärende gäller en faktura för tjänsten eller motiveringen till ett beslut om klientavgift, ber vi dig kontakta den kontaktperson eller verksamhetsställe som nämns på fakturan eller i beslutet.