Skip to main content

Standard operating procedures of the Social Services and Health Care Division

The standard operating procedures of the Social Services and Health Care Division are guidelines for customer service. They are available in Finnish only.

Asiakasmaksun alentaminen tai perimättä jättäminen

Asiakkaiden fyysinen rajoittaminen

Asiakkaiden varojen välitys

Jatkuvista ja säännöllisistä kotona annettavista palveluista sekä pitkäaikaisista asumispalveluista perittävät asiakasmaksut

Kehitysvammahuollon palveluista perittävät maksut (pdf)

Kehitysvammaisten ja vammaisten henkilöiden tukihenkilötoiminta

Kotikunnan valintaoikeus ja palvelun hakeminen toisesta kunnasta, kun henkilö tarvitsee pitkäaikaista laitoshoitoa, asumispalveluja tai perhehoitoa

Käyttämättä jätetystä palvelusta perittävä maksu

Lapsen hoidon järjestäminen läheisverkostossa

Maksukatto sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävissä asiakasmaksuissa

Omahoitotarvikkeiden antaminen potilaille

Omaishoidon tuki

Pitkäaikaisesta psykiatrisesta avohoidosta perittävät asiakasmaksut

Pitkäaikaisesta tehostetusta palveluasumisesta, laitoshoidosta ja perhehoidosta perittävät asiakasmaksut

Rahattomien potilaiden kuljetuksien järjestäminen kotiin tai jatkohoitoon sekä näihin liittyvä taksikuljetusten laskutus (pdf)

Rajoitustoimenpiteet ja yhteydenpidon rajoittaminen lastensuojelulain mukaisesti

Sosiaalihuollon tukipalveluista perittävät asiakasmaksut

Sosiaalihuoltolain mukainen liikkumisen tuki (pdf)

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen, hallinnon sekä asiakas- ja potilastietojärjestelmän (APOTTI) kieli

Taloudellinen avustaminen lastensuojelulain mukaisesti

Terveydenhuollon asiakasmaksut

Tilapäisistä kotona annettavista palveluista sekä lyhytaikaisista asumispalveluista, laitoshoidosta ja perhehoidosta perittävät asiakasmaksut

Tuetun työllistymisen palvelu vammaistyössä

Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki

Ulkomailta tulevien oikeus hoitoon, maksut ja korvaukset

Vaikeavammaisten henkilöiden kuljetuspalveluja koskeva soveltamisohje (pdf)

Vammaisilta asumispalveluista ja tukitoimista perittävät maksut (pdf)

Vammaispalvelulain mukainen henkilökohtainen apu

Vammaispalvelulain mukaiset määrärahasidonnaiset taloudelliset tukitoimet ja muut tarpeelliset palvelut

Close

Enquiries

Please send any general enquiries about instructions to the Social Services and Health Care Division’s general email address: sosiaalijaterveys@hel.fi .

For data security reasons, please do not send any enquiries concerning your personal matters or containing the customer’s personal data to the general email address. If you would like to discuss your personal matters, contact the employee responsible for your case or a service provider directly. Please also do so if you have any questions about the scope, quality, implementation or content of a service.

If your enquiry concerns a service invoice or the grounds of a decision on client fees, contact the contact person or unit mentioned in the invoice or decision.