Standard operating procedures of the Social Services and Health Care Division

The standard operating procedures of the Social Services and Health Care Division are guidelines for customer service. They are available in Finnish only.

Asiakasmaksun alentaminen tai perimättä jättäminen(Link leads to external service)

Asiakkaiden fyysinen rajoittaminen(Link leads to external service)

Asiakkaiden varojen välitys(Link leads to external service)

Jatkuvista ja säännöllisistä kotona annettavista palveluista sekä pitkäaikaisista asumispalveluista perittävät asiakasmaksut(Link leads to external service)

Kehitysvammaisten ja vammaisten henkilöiden tukihenkilötoiminta(Link leads to external service)

Kotikunnan valintaoikeus ja palvelun hakeminen toisesta kunnasta, kun henkilö tarvitsee pitkäaikaista laitoshoitoa, asumispalveluja tai perhehoitoa(Link leads to external service)

Käyttämättä jätetystä palvelusta perittävä maksu(Link leads to external service)

Lapsen hoidon järjestäminen läheisverkostossa(Link leads to external service)

Maksukatto sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävissä asiakasmaksuissa(Link leads to external service)

Omahoitotarvikkeiden antaminen potilaille(Link leads to external service)

Omaishoidon tuki(Link leads to external service)

Pitkäaikaisesta psykiatrisesta avohoidosta perittävät asiakasmaksut(Link leads to external service)

Pitkäaikaisesta tehostetusta palveluasumisesta, laitoshoidosta ja perhehoidosta perittävät asiakasmaksut(Link leads to external service)

Rahattomien potilaiden kuljetuksien järjestäminen kotiin tai jatkohoitoon sekä näihin liittyvä taksikuljetusten laskutus (pdf)

Rajoitustoimenpiteet ja yhteydenpidon rajoittaminen lastensuojelulain mukaisesti(Link leads to external service)

Sosiaalihuollon tukipalveluista perittävät asiakasmaksut(Link leads to external service)

Sosiaalihuoltolain mukainen liikkumisen tuki (pdf)

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen, hallinnon sekä asiakas- ja potilastietojärjestelmän (APOTTI) kieli(Link leads to external service)

Taloudellinen avustaminen lastensuojelulain mukaisesti(Link leads to external service)

Terveydenhuollon asiakasmaksut(Link leads to external service)

Tilapäisistä kotona annettavista palveluista sekä lyhytaikaisista asumispalveluista, laitoshoidosta ja perhehoidosta perittävät asiakasmaksut(Link leads to external service)

Tuetun työllistymisen palvelu vammaistyössä(Link leads to external service)

Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki(Link leads to external service)

Ulkomailta tulevien oikeus hoitoon, maksut ja korvaukset(Link leads to external service)

Vaikeavammaisten henkilöiden kuljetuspalveluja koskeva soveltamisohje (pdf)

Vammaispalvelulain mukainen henkilökohtainen apu(Link leads to external service)

Vammaispalvelulain mukaiset määrärahasidonnaiset taloudelliset tukitoimet ja muut tarpeelliset palvelut(Link leads to external service)

Vammaispalveluista perittävät maksut (pdf)(Link leads to external service)

Enquiries

Please send any general enquiries about instructions to the Social Services and Health Care Division’s general email address: sotepe.sosiaalijaterveys@hel.fi(Link opens default mail program).

For data security reasons, please do not send any enquiries concerning your personal matters or containing the customer’s personal data to the general email address. If you would like to discuss your personal matters, contact the employee responsible for your case or a service provider directly. Please also do so if you have any questions about the scope, quality, implementation or content of a service.

If your enquiry concerns a service invoice or the grounds of a decision on client fees, contact the contact person or unit mentioned in the invoice or decision.