Hyppää pääsisältöön

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan pysyväisohjeet

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan pysyväisohjeet ohjaavat toimintaa asiakastyössä.

Asiakasmaksun alentaminen tai perimättä jättäminen

Asiakkaiden fyysinen rajoittaminen

Asiakkaiden varojen välitys

Jatkuvista ja säännöllisistä kotona annettavista palveluista sekä yhteisöllisestä asumisesta perittävät asiakasmaksut

Kehitysvammahuollon palveluista perittävät maksut (pdf)

Kehitysvammaisten ja vammaisten henkilöiden tukihenkilötoiminta

Kotikunnan valintaoikeus ja palvelun hakeminen toisesta kunnasta, kun henkilö tarvitsee pitkäaikaista laitoshoitoa, asumispalveluja tai perhehoitoa

Käyttämättä jätetystä palvelusta perittävä maksu

Lapsen hoidon järjestäminen läheisverkostossa

Maksukatto sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävissä asiakasmaksuissa

Omahoitotarvikkeiden antaminen potilaille

Omaishoidon tuki

Pitkäaikaisesta psykiatrisesta avohoidosta perittävät asiakasmaksut

Pitkäaikaisesta ympärivuorokautisesta palveluasumisesta, laitoshoidosta ja perhehoidosta perittävät asiakasmaksut

Rahattomien potilaiden kuljetuksien järjestäminen kotiin tai jatkohoitoon sekä näihin liittyvä taksikuljetusten laskutus (pdf)

Rajoitustoimenpiteet ja yhteydenpidon rajoittaminen lastensuojelulain mukaisesti

Sosiaalihuollon tukipalveluista perittävät asiakasmaksut

Sosiaalihuoltolain mukainen liikkumisen tuki (pdf)

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen, hallinnon sekä asiakas- ja potilastietojärjestelmän (APOTTI) kieli

Taloudellinen avustaminen lastensuojelulain mukaisesti

Terveydenhuollon asiakasmaksut

Tilapäisistä kotona annettavista palveluista sekä lyhytaikaisista asumispalveluista, laitoshoidosta ja perhehoidosta perittävät asiakasmaksut

Tuetun työllistymisen palvelu vammaistyössä

Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki

Ulkomailta tulevien oikeus hoitoon, maksut ja korvaukset

Vaikeavammaisten henkilöiden kuljetuspalveluja koskeva soveltamisohje (pdf)

Vammaisilta asumispalveluista ja tukitoimista perittävät maksut (pdf)

Vammaispalvelulain mukainen henkilökohtainen apu

Vammaispalvelulain mukaiset määrärahasidonnaiset taloudelliset tukitoimet ja muut tarpeelliset palvelut

Tiedustelut

Ohjeita koskevat yleiset tiedustelut voi lähettää sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan yleiseen sähköpostiin sosiaalijaterveys@hel.fi .

Tietosuojasyistä älä lähetä toimialan yleiseen sähköpostiin tiedusteluja, jotka koskevat omaa asiaasi tai sisältävät palvelun asiakkuutta koskevia henkilötietoja. Ole tässä tapauksessa yhteydessä suoraan omaan työntekijääsi tai palvelua tarjoavaan tahoon. Sama koskee palvelun määrään, laatuun, toteutukseen tai sisältöön liittyviä kysymyksiä.

Jos asiasi koskee palvelusta saamaasi laskua tai asiakasmaksupäätöksen perusteita, ota yhteys laskussa tai päätöksessä mainittuun yhteyshenkilöön tai -tahoon.