Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan pysyväisohjeet

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan pysyväisohjeet ohjaavat toimintaa asiakastyössä.

Asiakasmaksun alentaminen tai perimättä jättäminen(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Asiakkaiden fyysinen rajoittaminen(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Asiakkaiden varojen välitys(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Jatkuvista ja säännöllisistä kotona annettavista palveluista sekä yhteisöllisestä asumisesta perittävät asiakasmaksut(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Kehitysvammahuollon palveluista perittävät maksut (pdf)

Kehitysvammaisten ja vammaisten henkilöiden tukihenkilötoiminta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Kotikunnan valintaoikeus ja palvelun hakeminen toisesta kunnasta, kun henkilö tarvitsee pitkäaikaista laitoshoitoa, asumispalveluja tai perhehoitoa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Käyttämättä jätetystä palvelusta perittävä maksu(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Lapsen hoidon järjestäminen läheisverkostossa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Maksukatto sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävissä asiakasmaksuissa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Omahoitotarvikkeiden antaminen potilaille(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Omaishoidon tuki(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Pitkäaikaisesta psykiatrisesta avohoidosta perittävät asiakasmaksut(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Pitkäaikaisesta ympärivuorokautisesta palveluasumisesta, laitoshoidosta ja perhehoidosta perittävät asiakasmaksut(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Rahattomien potilaiden kuljetuksien järjestäminen kotiin tai jatkohoitoon sekä näihin liittyvä taksikuljetusten laskutus (pdf)

Rajoitustoimenpiteet ja yhteydenpidon rajoittaminen lastensuojelulain mukaisesti(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Sosiaalihuollon tukipalveluista perittävät asiakasmaksut(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Sosiaalihuoltolain mukainen liikkumisen tuki (pdf)

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen, hallinnon sekä asiakas- ja potilastietojärjestelmän (APOTTI) kieli(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Taloudellinen avustaminen lastensuojelulain mukaisesti(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Terveydenhuollon asiakasmaksut(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Tilapäisistä kotona annettavista palveluista sekä lyhytaikaisista asumispalveluista, laitoshoidosta ja perhehoidosta perittävät asiakasmaksut(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Tuetun työllistymisen palvelu vammaistyössä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Ulkomailta tulevien oikeus hoitoon, maksut ja korvaukset(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Vaikeavammaisten henkilöiden kuljetuspalveluja koskeva soveltamisohje (pdf)

Vammaisilta asumispalveluista ja tukitoimista perittävät maksut (pdf)

Vammaispalvelulain mukainen henkilökohtainen apu(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Vammaispalvelulain mukaiset määrärahasidonnaiset taloudelliset tukitoimet ja muut tarpeelliset palvelut(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Tiedustelut

Ohjeita koskevat yleiset tiedustelut voi lähettää sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan yleiseen sähköpostiin sosiaalijaterveys@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman).

Tietosuojasyistä älä lähetä toimialan yleiseen sähköpostiin tiedusteluja, jotka koskevat omaa asiaasi tai sisältävät palvelun asiakkuutta koskevia henkilötietoja. Ole tässä tapauksessa yhteydessä suoraan omaan työntekijääsi tai palvelua tarjoavaan tahoon. Sama koskee palvelun määrään, laatuun, toteutukseen tai sisältöön liittyviä kysymyksiä.

Jos asiasi koskee palvelusta saamaasi laskua tai asiakasmaksupäätöksen perusteita, ota yhteys laskussa tai päätöksessä mainittuun yhteyshenkilöön tai -tahoon.