Kelan etuudet ja kuntoutukset lapsiperheille

Kelalla on useita lapsiperheiden etuuksia sekä erityisesti lapsille tai lapsiperheille järjestettäviä kuntoutuksia.

Tällä sivulla

Taloudelliset tuet

Lapsiperheiden yleiset tuet

Kela tukee lapsiperheitä useilla etuuksilla, joita ovat äitiysavustus, lapsilisä, raskausraha ja vanhempainraha.

Voit hakea äitiysavustusta ja raskausrahaa, kun raskaus on kestänyt vähintään 154 päivää ja olet saanut neuvolasta tai lääkäriltä raskaustodistuksen.

Vanhempainrahaa voit hakea samalla hakemuksella, jolla haetaan raskausrahaa. Voit täyttää myös lapsilisähakemuksen ennen lapsen syntymää.

Tutustu lapsiperheiden etuuksiin Kelan sivuilla(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) 

Vanhempainvapaan jälkeen voit järjestää lapsesi hoidon eri tavoin. Kunnallisen tai yksityisen varhaiskasvatuksen sijaan voit hoitaa lasta kotona. Silloin voit hakea Kelalta kotihoidon tukea, yksityisen hoidon tukea, joustavaa hoitorahaa tai osittaista hoitorahaa.

Lue lisää Kelan lastenhoidon tuista Kelan sivuilta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Erityislapsiperheet voivat hakea Kelalta edellä mainittujen lisäksi erityishoitorahaa ja alle 16-vuotiaan vammaistukea.

Erityishoitoraha

Voit hakea erityishoitorahaa, jos osallistut alle 16-vuotiaan sairaan tai vammaisen lapsen hoitoon tai kuntoutukseen ja joudut olemaan pois töistä kokopäiväisesti.

Kela ei maksa erityishoitorahaa, jos saat hoidon ajalta palkkaa tai erityisäitiys-, äitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa tai sairauspäivärahaa.

Jos saat erityishoitorahaa, et voi samaan aikaan saada työttömyyspäivärahaa tai työmarkkinatukea.

Lue lisää erityishoitorahasta Kelan sivuilta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Vammaistuki

Perhe voi saada alle 16-vuotiaan vammaistukea, jos lapsella on tavanomaista suurempi hoidon ja huolenpidon tarve.

Tällainen tarve voi aiheutua esimerkiksi seuraavista syistä:

  • Lapsen sairauskohtaukset ja lääkitys
  • Lapsi tarvitsee tavallista enemmän apua päivittäisissä toiminnoissaan
  • Lasta on valvottava ikäisiään enemmän

Tavanomaista suuremman hoidon ja huolenpidon tarpeen on kestettävä vähintään 6 kuukautta.

Lue lisää alle 16-vuotiaan vammaistuesta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Kelan kuntoutukset

Kelalla on erityisesti lapsille tai lapsiperheille järjestettäviä kuntoutuksia.

Kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit

Kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit auttavat perhettäsi ja lasta sopeutumaan sairauden tai vamman mukanaan tuomiin muutoksiin. Kurssilla kuntoutuja saa tukea kuntoutumiseensa sekä tietoa sairaudesta. Kurssi tarjoaa myös vertaistukea sekä tukea arjen toimintoihin.

Lue lisää kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseista Kelan sivuilta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Kuntoutus on maksutonta. Sinulla saattaa olla oikeus kuntoutusrahaan lapsesi kuntoutuksen ajalta. Lue lisää kuntoutusrahasta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Kela korvaa myös kuntoutukseen tehtyjä matkoja. Lue lisää matkakorvauksista(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

LAKU-perhekuntoutus 

LAKU-perhekuntoutus on suunnattu ADHD, ADD, autisminkirjon häiriön tai Touretten oireyhtymän diagnoosin saaneille 5–15-vuotiaille lapsille ja nuorille.

Lue lisää LAKU-perhekuntoutuksesta Kelan sivuilta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Kuntoutus on maksutonta. Sinulla saattaa olla oikeus kuntoutusrahaan lapsesi kuntoutuksen ajalta. Lue lisää kuntoutusrahasta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Kela korvaa myös kuntoutukseen tehtyjä matkoja. Lue lisää matkakorvauksista(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Moniammatillinen yksilökuntoutus 

Moniammatillinen yksilökuntoutus pyrkii parantamaan arjen sujuvuutta. Sitä järjestetään lapsille ja nuorille, joiden sairaus on laaja-alainen ja siihen liittyy monia ongelmia. Kuntoutusta järjestetään erityisesti aistivammaisille lapsille.

Lue lisää moniammatillisesta yksilökuntoutuksesta Kelan sivuilta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Kuntoutus on maksutonta. Sinulla saattaa olla oikeus kuntoutusrahaan lapsesi kuntoutuksen ajalta. Lue lisää kuntoutusrahasta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Kela korvaa myös kuntoutukseen tehtyjä matkoja. Lue lisää matkakorvauksista(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Vaativa lääkinnällinen kuntoutus

Vaativa lääkinnällinen kuntoutus voi tulla kyseeseen, kun lapsen sairaus tai vamma aiheuttaa huomattavia vaikeuksia arjen toimissa.

Lue lisää vaativasta lääkinnällisestä kuntoutuksesta Kelan sivuilta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Kuntoutus on maksutonta. Sinulla saattaa olla oikeus kuntoutusrahaan lapsesi kuntoutuksen ajalta. Lue lisää kuntoutusrahasta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Kela korvaa myös kuntoutukseen tehtyjä matkoja. Lue lisää matkakorvauksista(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)