Varhaiskasvatuksen palvelut alle kouluikäisille

Kaikilla lapsilla on oikeus varhaiskasvatukseen. Oikeus alkaa lapsen ollessa yhdeksän kuukauden ikäinen.

Tällä sivulla

Varhaiskasvatus

Vammainen tai muuten tukea tarvitseva lapsi voi saada varhaiskasvatuksen palveluja tavallisessa päiväkodissa, perhepäivähoidossa tai erityispäiväkodissa.  Varhaiskasvatus on pääasiallisesti maksullista. Lisätietoja päiväkodeista voit kysyä varhaiskasvatuksen palveluohjaajalta.

Lue lisää varhaiskasvatuksesta

Katso, miten varhaiskasvatusmaksut muodostuvat 

Katso varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palveluohjauksen yhteystiedot

Lapsella on oikeus erilaisiin tukiin ja apuvälineisiin varhaiskasvatuksessa. Näitä ovat esimerkiksi: 

  • liikkumiseen ja muihin fyysisiin toimintoihin liittyvät järjestelyt kuten pyörätuoliliuskat ja kaiteet
  • kommunikaation, näön, kuulon, liikkumisen tai muuhun fyysiseen tarpeeseen liittyviin apuvälineet kuten kommunikointia tukevat lelut ja digitaaliset sovellukset. 

 Lapsesi voi tarvittaessa saada tuekseen päiväkotiin myös avustajan.

Lue lisää tukea tarvitsevan lapsen arvioinnista ja tukimuodoista Helsingin varhaiskasvatussuunnitelmasta (luku 5)

Kuntouttava varhaiskasvatus 

Jos vammainen lapsesi tarvitsee enemmän tukea, hänen varhaiskasvatuksensa voidaan järjestää myös kuntouttavana. Kuntouttava varhaiskasvatus edellyttää, että lääkäri on todennut tämän lapselle välttämättömäksi ja lapselle on tehty erityishuolto-ohjelma. 

Lue erityishuolto-ohjelmasta THLn sivuilta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Kuntouttava varhaiskasvatus on maksutonta. Kuntouttavan varhaiskasvatuspäätöksen saaneen lapsesi kuljetukset järjestää ja maksaa vammaispalvelut.

Lue lisää kuntouttavasta varhaiskasvatuksesta kaupungin pysyväisohjeesta

Päiväkotimatkat

Jos lapsellesi tarjotaan varhaiskasvatuspaikkaa lähipäiväkotia kauempaa, voit hakea kuljetustukipäätöstä päiväkodista. Kuljetustuki kauemmas myönnetään yleensä silloin, kun tarjottu päiväkotipaikka on lapsen edun vuoksi parempi kuin lähipäiväkodin paikka. Päiväkotimatkat ovat silloin perheellesi maksuttomia.

Kuljetustukea ei yleensä saa alle kolmen kilometrin matkoihin. Varhaiskasvatuksen aluepäällikön harkinnan mukaan kuljetuksen voi saada myös alle kolmen kilometrin matkalle. Tällainen on esimerkiksi tilanne, kun vanhempi ei kykene terveydentilansa takia viemään lasta varhaiskasvatukseen. Kuljetus voidaan järjestää lyhyillekin matkoille, jos lapsen varhaiskasvatus on järjestetty kuntouttavana.

Lapsen hoitaminen kotona

Kunnallisen tai yksityisen varhaiskasvatuksen tai kuntouttavan varhaiskasvatuksen sijasta voit hoitaa lastasi kotona joko kotihoidon tuella, yksityisen hoidon tuella tai joustavalla hoitorahalla.

Lue lisää Kelan lapsiperhe-etuuksista(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Erityisen vaikeasti sairaan tai vammaisen lapsen vanhempi voi saada myös erityishoitorahaa. Erityishoitoraha on korvaus ansionmenetyksestä tilanteessa, jossa alle 16-vuotiaan lapsen huoltaja ei voi tehdä työtään, koska hänen on osallistuttava lapsensa hoitoon tai kuntoutukseen.

Erityishoitorahaa ei makseta, jos saat hoidon ajalta palkkaa tai Kelan maksamaa päivärahaa, kuten erityisraskaus- tai raskausrahaa, isyysrahaa, vanhempainrahaa tai sairauspäivärahaa. Jos saat erityishoitorahaa, et voi samaan aikaan saada työttömyyspäivärahaa tai työmarkkinatukea.

Erityishoitorahaan ei ole oikeutta silloin, kun lapsi on päivisin kodin ulkopuolella päivähoidossa tai koulussa. Poikkeuksen muodostaa tilanne, jossa vanhempi on hoitavan lääkärin arvioon perustuvan koulu- tai päivähoitokokeilun ajan kotona varalla.

Lue lisää erityishoitorahasta Kelan sivuilta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Lomakkeita

Kuljetustukihakemus (pdf)

Hakemus varhaiskasvatukseen(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)(  (pdf)  

Varhaiskasvatuksen perustietolomake(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)(pdf)

Kerhohakemus (pdf) (päiväkotien ja leikkipuistojen kerhot)