Lastensuojelun ja perhesosiaalityön tilapäishoito

Tilapäishoito on ympärivuorokautinen ja lyhytaikainen palvelu, joka tukee uupuvaa perhettä hoitojaksoilla ja kotikäynneillä.

Lastensuojelun ja perhesosiaalityön tilapäishoito on ympärivuorokautista ja lyhytaikaista palvelua. Palvelun taustalla voi olla monia eri syytä, kuten lapsen erityisen tuen tarve, lastensuojelun asiakkuus tai vanhemman levon tarve.

Tarvittaessa voimme järjestää tilapäishoitoa myös lapsen sisaruksille.

Tilapäishoito auttaa lapsen kasvatuksen, vanhemman jaksamisen sekä perheen pienen sosiaalisen verkoston ongelmissa. Tilapäishoito auttaa perhettä jaksamaan, kun perheellä ei ole omaa tukiverkostoa ja perheessä on uupumusta. Palvelu tukee perhettä ja lapsen toimintakykyä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Yleensä huoltaja on yksin vastuussa perheen arjesta eikä lapsi tapaa toista vanhempaa säännöllisesti.

Vastuusosiaalityöntekijä arvioi tilapäishoidon tarvetta ja kestoa sekä hakee sitä yhdessä perheen kanssa.

Millä perusteilla tilapäishoitoa myönnetään?

Palveluamme voi hakea lapselle, jolle on haettu tukiperhettä tai ammatillista tukiperhettä, mutta hän ei ole saanut palvelua tai palvelu ei ole sopinut lapselle. Tilapäishoidon lapset ovat yleensä 3–12-vuotiaita, mutta iässä on mahdollista joustaa kumpaankin suuntaan. Palveluun tulevan lapsen on kyettävä luomaan vuorovaikutussuhteita uusien ihmisten kanssa ja toimimaan suullisella toiminnanohjauksella.  

Järjestämme tilapäishoitoa sekä arkena että viikonloppuisin ja sovimme hoitojaksoista etukäteen. Palvelua myönnetään kaksi vuorokautta (3 päivää) yhden kerran kuukaudessa (esim. ti–to tai pe–su). Laitosmuotoista tilapäishoitoa voi hakea kerrallaan kuudeksi kuukaudeksi.  

Tilapäishoito ei korvaa muita tarvittavia palveluita, esimerkiksi mahdollista lapsen henkilökohtaista tukea tai ryhmätoimintaa. Palvelu ei myöskään korvaa sijaishuollon tarvetta eikä sitä voi käyttää omaishoitajan tai perhehoitajan vapaapäivien toteutukseen.

Mitä tilapäishoidon aikana tapahtuu?

Järjestämme tilapäishoitoa Rastilan päivämuotoisen perhekuntoutuksen yhteydessä.  

Tilapäishoito on kodinomaista perheen toimintakykyä edistävää toimintaa. Ammattitaitoinen henkilökuntamme huolehtii siitä, että tilapäishoidossa on hyvä ja turvallista olla.

Tilapäishoidossa järjestetään monipuolista toimintaa. Jakson aikana voimme esimerkiksi ulkoilla, retkeillä, käydä uimahallissa, laittaa ruokaa yhdessä, leipoa, viettää leffailtaa, pelailla ja leikkiä.

Ohjelmaan voi sisältyä myös pidempiä retkiä esimerkiksi sisäleikkipuistoon tai eläintarhaan.   

Palvelupisteet