Erityinen tuki perhesosiaalityön asiakkaille

Voimme tarjota teille perhesosiaalityön palveluita, jos perheenne tai lapsenne tarvitsee erityistä tukea. Perhesosiaalityön palveluita ovat perhetyö, vertaisryhmätoiminta, tukihenkilötoiminta, tukiperhetoiminta ja tilapäishoito. Perheesi voi saada näitä palveluita lastensuojelun ja erityisen tuen tarpeen arvioinnin kautta.