Nybondas friluftspark

Nybondas är det största och mångsidigaste naturområdet i östra Helsingfors och dess friluftsstigar går i skogen och i närheten av havet. I Nybondas finns tre naturskyddsområden.
Lintubongari ilta-auringossa Uutelan kalliolla männyn vierellä
Bild: Teemu Saloriutta

Nybondas tjänster på kartan

I Nybondas finns två kokskjul, naturstigar, en kåta och en toalett samt några parkeringsplatser. I området finns också ett odlingslottsområde, en hundinhängnad och gården Skata samt en båtbrygga och ett kafé i närheten. 

Nybondas tjänster på kartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)

Vad kan du uppleva i Nybondas?

I Nybondas finns friluftsstigar där man kan gå och cykla. Friluftsstigarna saknar belysning, skidspår och vinterunderhåll. 

Nybondas skogsnaturstig

Den två kilometer långa naturstigen går genom Nybondasskogens naturskyddsområde. På naturstigens informationstavlor finns information om områdets arter och biologiska mångfald.

Nybondas skogsnaturstig

Herptilstig 

På Rataudden i Nybondas finns en ny naturstig som berättar om reptiler och groddjur, herptilstigen. Nästan alla reptiler och groddjur i Finland kan påträffas längs den 1,4 kilometer långa herptilstigen.

Herptilstig, visa på kartan(Länk leder till extern tjänst)

Retkeilijä kävelee pitkoksilla.
Bild: Raisa Ranta

Kåtan 

I Nybondas kåta kan du grilla egen mat. En frivillig fadderförening håller kåtan öppen under veckosluten och sköter elden.  

Nybondas kåta, visa på kartan (Länk leder till extern tjänst) 

Öppettiderna för kåtan som fadderföreningen upprätthåller, Facebook-sida(Länk leder till extern tjänst)

Fadderförening för kåtanKotakummit (vapaaehtoistoiminta.hel.fi)(Länk leder till extern tjänst)

Kokskjul och eldplatser  

I Nybondas finns två kokskjul med skorstenar där du kan grilla på egen hand. Ta med ved eller kol. Det är endast tillåtet att göra upp eld i kokskjulen. 

Kokskjul Notudden, visa på kartan (Länk leder till extern tjänst)

Kokskjul Uddvarpet, visa på kartan (Länk leder till extern tjänst)

Kaféet Kahvila Kampela  

Kaféet Kahvila Kampela ligger intill Nybondas, mellan Solviks badstrand och Vuosaaren Urheilukalastajat ry:s båthamn.  

Kaféet Kahvila Kampela (kahvilakampela.fi, på finska)(Länk leder till extern tjänst)

Toaletter  

Bredvid Nybondas kåta på Rataudden finns ett tillgängligt Helsingfors-dass. En bajamaja finns intill odlingslotterna på Hallkullaudden (Hallkullaudden 8). 

Helsingfors-dasset, visa på kartan  (Länk leder till extern tjänst)

Fiske 

Nybondas är ett populär fiskedestination. 

Helsingfors fiskeområden och begränsningar på kartan. (Länk leder till extern tjänst)

Villa Vuosanta

Villa Vuosanta är en havsnära mötes- och festlokal, som också hyr ut sina bastur.  

Villa Vuosanta (vuosanta.info, på engelska)(Länk leder till extern tjänst)

Fornminnen 

På Skataudden i Nybondas ligger en befästning från det första världskriget.  Rutten till Skatauddens spets går via fästningsområdet.  

Se kontrollpunkterna för Den dolda Skataudden (Länk leder till extern tjänst) 

Bete  

Bete i Nybondas börjar 2023 som en del av OmaStadi-projektet.   

Projektet ”Bete till Nybondas friluftsområde” (Länk leder till extern tjänst)

Odlingsilotter  

Nybondas odlingslotter har hyrts ut till elevföreningen vid Helsingfors arbetarinstitut. Elevföreningen organiserar odlingslottverksamheten på Hallkullaudden i Nybondas.   

Hallkullaudden odlingslotter, visa på kartan  (Länk leder till extern tjänst)

Meriharju naturhus 

Kurscentret är främst avsett för ungdomsorganisationerna i Helsingfors. Lokalerna hyrs ut också till andra organisationer och privatpersoner. 

Meriharju naturhus(Länk leder till extern tjänst)

Meriharju naturhus, visa på kartan   (Länk leder till extern tjänst) 

Skata gård  

Blåbandsförbundets Vihreä veräjä hyr ut Skata gård, som är belägen på Rataudden och ägs av Helsingfors stad. 

Skatan tila (på finska)(Länk leder till extern tjänst)

 

I Nybondas finns gamla skogar i naturtillstånd, höga klippor och skuggiga skogskärr. På Rataudden på östra sidan finns ängar och glosjöar, som uppstår när en vik avskiljs från havet. Inne i skogarna i norr finns två myrar. Från stränderna ser du vikar och Sibbo skärgård. En mäktig havsutsikt öppnar sig från Skatauddens spets. 

Regler och bestämmelser i naturskyddsområden 

Det finns flera naturskyddsområden i Nybondas friluftsområde.  För att skydda naturen har användningen av områdena begränsats med fridlysningsbestämmelser, som baseras på lagen.  Läs närmare anvisningar vid punkten Regler och bestämmelser.

Se Nybondas naturskyddsområden på kartan (Länk leder till extern tjänst)

 Läs mer om begräsningar vid punkten: Regler och bestämmelser.

 

Webbplatsen Citynature presenterar Nybondas natur 

Bekanta dig med Nybondas natur och historia.  

Nybondas sida (citynature.eu, på engelska)  (Länk leder till extern tjänst)

Artobservationer i Nybondas  

Med hjälp av iNaturalist-appen på telefonen kan du enkelt spara artobservationer. Artificiell intelligens och appens andra användare hjälper dig att identifiera arter. Bekräftade observationer lagras i Finlands artdatacenters system och de betjänar forskare, myndigheter och naturentusiaster.  

Nybondas artobservationer i iNaturalist  (Länk leder till extern tjänst)(på finska)

Nybondas artobservationer i databasen laji.fi (Länk leder till extern tjänst)

Tervaleppien reunustama kluuvi, jossa kasvaa järviruokoa
Bild: Raisa Ranta
Ulkoilijat kävelevät Skatanniemen kalliolla. Taustalla aukeaa meri.
Bild: Mira Lainiola

Regler och bestämmelser i naturskyddsområden 

Det finns flera naturskyddsområden i Nybondas friluftsområde.  För att skydda naturen har användningen av områdena begränsats med fridlysningsbestämmelser, som baseras på lagen.  

Se Nybondas naturskyddsområden på kartan (Länk leder till extern tjänst)

Följ följande regler i Nybondas naturskyddsområden 

 • Håll hundar, katter och andra husdjur kopplade 
 • Det är förbjudet att göra upp eld, grilla, tälta och campa  
 • Skada inte växter, svampar och lavar 
 • Rör dig inte med motorfordon. Du kan röra dig med ett elassisterat hjälpmedel på Nybondas friluftsvägar (gäller personer med nedsatt funktionsförmåga). 
 • Stör inte vilda djur eller förstör bon  
 • Du kan plocka matsvampar och bär 

Beakta dessutom på Ratauddens naturskyddsområde  

 • rör dig inte utanför stigarna under tiden 1.4–1.8 
 • cykla inte i terrängen 
 • gräv inte efter metmaskar 
 • fiska inte annanstans än på anvisade platser 
 • orienterings- och terränglöpningstävlingar samt träningar är förbjudna 

Se alla fridlysningsbestämmelser på Nybondas naturskyddsområden 

Allmänna regler 

Följ allemansrätten och ordningsreglerna i alla friluftsområden och rör dig ansvarsfullt i naturen: 

Du kan röra dig på Nybondas friluftsleder också på cykel och med barnvagn. I början av strandstigen efter korsningen med Nybondsvägen finns en ganska brant backe. Friluftslederna har varken vinterunderhåll eller belysning. 

Informationen om tillgänglighet för Nybondas tjänster är bristfällig för närvarande. Här hittar du länkarna till tjänsternas tillgänglighetsinformation efter att uppgifterna har kartlagts. 

 

Uutelan kota Särkkäniemessä. Bild: Mira Lainiola
Uutelan kota Särkkäniemessä. Bild: Mira Lainiola

Bli fadder för kåtan! 

En fadderförening verkar i Nybondas friluftsområde vid kåtan nära Skata gård. Faddrarna behövs för att hålla kåtan öppen för motionärer så regelbundet som möjligt under veckosluten. 

Som fadder för kåtan får du en paus från stadens hets i skogens lugn. Samtidigt träffar du andra motionärer. Till faddrarnas uppgifter hör till exempel att göra upp eld och hålla elden vid liv, samt visa besökarna hur man ska göra i kåtan. 

Läs mer och bli fadder (på finska)(Länk leder till extern tjänst)

Bilder från Nybondas

Rantakivikkoa Särkkäniemen luonnonsuojelualueella
Bild: Mira Lainiola
Talvinen merenrantamaisema, mäntyjä.
Bild: Teemu Saloriutta
Nainen kävelee puiden varjostamalla ulkoilureitillä havumetsässä
Bild: Mira Lainiola
Skatan tilan navettarakennus
Bild: Juha Myllymäki