Degerö badstrand

Helsingfors stad övervakar badstränder under säsongen för simning utomhus och tar vattenprover på stränder enligt vattenprovtagningsplanet.
Uimaranta ja pelastusrengas telineessä.
Bild: Janne Koivisto

Kontaktuppgifter

Rävsundsvägen 4, 00840 Helsingfors Visa tillgänglighetsuppgifter Visa plats på servicekartan

Perioden 5.6 - 13.8.2023:
- mån-sön 10.00-18.00

finska, svenska

strandpersonal
+358 9 310 87879

Badbevakning

Tjänster: omklädningsrum (stängs kl. 17.30), WC, dusch, kiosk, motionsredskap.

Plats

Rävsundsvägen 4, 00840 Helsingfors
Plats på kartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)

Rutten till utomhusidrottsplatsen

 • I närheten av badstranden finns inga bilplatser för rörelsehindrade. Den närmaste parkeringsplatsen ligger över 200 m från platsen.
 • Hållplatsen för skjutstrafik ligger över 200 m från badstranden.
 • Till badstranden leder en sand- eller stenmjölsbelagd gångrutt med skyltar, som är ojämn samt belyst.
 • På rutten finns en brant backe.

Utomhusidrottsplatsen

 • Det finns tre gångrutter till badstranden.
 • På badstranden finns en infotavla dit man kommer längs en ojämn gångled. Det går att titta på infotavlan även på nära håll. På infotavlan finns en karta över området.
 • Badstranden är övervakad (badvakt på plats).
 • På stranden finns en utedusch på sanden. Framför uteduschen finns en över 2 cm hög tröskel..
 • På badstranden finns en toalett som har angetts som tillgänglig som är svår att se på långt avstånd. Gångrutten till toaletten är jämn och tillräckligt bred. Kraven på tillgänglighet uppfylls inte, t.ex. vid dörren finns en över 2 cm hög tröskel, dörren är för smal, dörren är svår att öppna och stänga och det finns inte tillräckligt med utrymme för en rullstol på toaletten.
 • Vid ingången till toaletten finns 3 trappsteg efter varandra.
 • Vid ingången till toaletten finns en under 6 m lång ramp med ett räcke på ena sidan.

Omklädningsrummet, duschrummet och bastun

 • På badstranden finns omklädningsrummen för herrar/damer. Ingången till omklädningsrummet är svår att se på långt avstånd. Gångrutten till omklädningsrummet är jämn och tillräckligt bred.
 • Vid ingången till omklädningsrummet finns 3 trappsteg efter varandra.
 • Vid ingången till omklädningsrummet finns en under 6 m lång ramp med ett räcke på ena sidan.
 • Framför omklädningsrummet finns ont om plats för en rullstol. Dörren till omklädningsrummet är tung eller annars svår att öppna. Det är hög tröskel i dörröppningen.
 • I omklädningsrummet finns en omklädningsbänk och tillräckligt med utrymme för en rullstol och en assistent. God belysning och kontrastskillnader gör rummet lättare att uppfatta. Det finns inga klädskåpen i omklädningsrummet.
 • Det finns ett duschrum i anslutning till herrarnas/damernas omklädningsrum. Det finns ingen dörr mellan omklädningsrummet och duschrummet.