Månsas friluftsområde

Månsas friluftsområde är en del av Centralparkens större helhet. I hjärtat av friluftsområdet ligger Månsas friluftsstuga, som har träningsutrustning och volleybollbanor för utomhusbruk i närheten. Det finns en naturstig och en konditionsbana i området. Områdets specialiteter inkluderar en värdefull hassellund som enligt naturvårdslagen är en skyddad livsmiljö.
Aikuinen ja lapsi Maunulan luontopolun sillalla.
Bild: Mira Lainiola

Vad kan du uppleva i Månsas?

Månsas naturstig 

I miljön kring Månsas friluftsområde går en 3,3 kilometer lång naturstig i mångfaldig natur som kretsar Månsasparken i Centralparken. Naturstigen går genom Månsas hassellund, som är en skyddad livsmiljö. 

Månsas naturstig, läge på kartan(Länk leder till extern tjänst)  

Hassellundar – skyddade livsmiljöer (ymparisto.fi)   (Länk leder till extern tjänst)

Månsas konditionsbana 

Månsas konditionsbana är en 1,5 kilometer lång, spånbelagd rutt som passerar förbi Månsas stuga. Det är förbjudet att cykla och ta med sig hundar till konditionsbanan. 

Månsas konditionsbana 1,5 km, läge på kartan  (Länk leder till extern tjänst)

Skidspåret längs Månsas konditionsbana 

På vintern finns det en skidspår längs Månsas konditionsbana där du kan skida i både traditionell stil och fristil. 

Skidspåret längs Månsas konditionsbana 1,5 km, läge på kartan  (Länk leder till extern tjänst)

Skicket på skidspåret längs Månsas konditionsbana (ulkoliikunta.fi)  (Länk leder till extern tjänst)

Månsas friluftsstuga 

Det finns ett kafé i Månsas friluftsstuga. Kaféets öppettider är från onsdag till söndag kl. 11 till 18. 

Månsas friluftsstuga, läge på kartan(Länk leder till extern tjänst)

Månsas friluftsstuga (helsinginlatu.fi)  (Länk leder till extern tjänst)

WC 

Månsas friluftsstuga har toaletter som du kan använda när stugan är öppen. 

Öppettider 
ons–sön kl. 11–18 

Månsas friluftsstuga, läge på kartan  (Länk leder till extern tjänst)

 

Konditionspark för utomhusaktiviteter 

Intill Månsas friluftsstuga ligger en konditionspark för utomhusaktiviteter. En annan konditionspark ligger längs vägen Centralparksstråket. 

Utomhuskonditionsparken i Månsas friluftsområde, läge på kartan(Länk leder till extern tjänst)

Utomhuskonditionsparken i Månsas friluftsområde (Centralparksstråket), läge på kartan  (Länk leder till extern tjänst)

Månsas volleybollplaner 

Det ligger två volleybollplaner bredvid Månsas friluftsstuga och konditionsbana. 

Månsas friluftsstuga, volleybollplan 1, läge på kartan  (Länk leder till extern tjänst)

Månsas friluftsstuga, volleybollplan 2, läge på kartan  (Länk leder till extern tjänst)

Månsasparkens hundpark 

Månsasparken har en hundpark med egna sidor för stora och små hundar.  

Månsasparkens hundpark, läge på kartan (Länk leder till extern tjänst)

 

Månsasparkens odlingslotter 

Rekreationsodlingen på Månsasparkens odlingslotter upprätthålls och utvecklas av Maunulanpuiston Palstaviljelijät ry. 

Månsasparkens odlingslotter (maunulanpuistopalstaviljelijat.fi)  (Länk leder till extern tjänst)

Månsas urnlund 

Den största begravningsplatsen som är planerad för begravning i urnor ligger längs Månsas naturstig. Urnlunden är samtidigt en av de artrikaste, vackraste och mest välskötta parkerna i Helsingfors. 

Månsas urnlund (vihreatsylit.fi)  (Länk leder till extern tjänst)

Begravningsplats för smådjur 

Helsingfors begravningsplats för smådjur ligger i Månsas. Begravningsplatsen ligger nära rutten för Månsas naturstig.  

 

Begravningsplats för smådjur (hesy.fi)  (Länk leder till extern tjänst)

 

Natur 

Månsasskogens specialiteter inkluderar en liten askdunge och bollformade klotpilar. Ett särskilt värdefullt naturresmål är Månsas hassellund som enligt naturvårdslagen är en skyddad livsmiljö. 

Webbplatsen Citynature presenterar naturen i Centralparken 

Läs mer om Centralparkens natur och historia.  

Destinationssida för Centralparken (citynature.eu)(Länk leder till extern tjänst)

Artobservationer i Månsas 

Med hjälp av applikationen iNaturalist kan du enkelt lagra artobservationer på din telefon. Du får hjälp med att identifiera arterna från artificiell intelligens och appens andra användare. Bekräftade observationer lagras i Finlands Artdatacenter och betjänar forskare, myndigheter och naturentusiaster.  

Artobservationer i Månsas (iNaturalist.laji.fi)  (Länk leder till extern tjänst)

Artobservationer i Månsas (laji.fi)  (Länk leder till extern tjänst)

Allmänna regler 

Den spånbelagda konditionsbanan är förbjuden för cyklar och hundar. Kom ihåg reglerna som berör skidspår på vintern: gå inte i och ta inte hundar till skidspåren.   

Följ allemansrätten och ordningsreglerna i alla friluftsområden och rör dig ansvarsfullt i naturen: 

Tillgänglighetsinformationen för tjänsterna i Månsas är fortfarande bristfälliga. När informationen har kartlagts kommer du att hitta en länk till tillgänglighetsinformationen här.  

Friluftsområdets tjänster på kartan

I Månsas friluftsområde finns Månsas friluftsstuga, gymredskap för utomhusbruk, en utomhusvolleybollplan, konditionsbanor och skidspår på vintern. Dessutom finns det en cirka 3 kilometer lång naturstig, Månsasparkens hundpark och odlingslotter. 

Maunulan ulkoilualueen reitit ja palvelut kartalla. - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)