Badvattenklassificering och -profiler

Kvaliteten på Helsingfors badvatten övervakas under badsäsongen. Man har upprättat badvattenprofiler över badstränderna. Profilerna innehåller information om stranden och de risker som kan påverka badvattnets kvalitet.

Vattenkvaliteten vid badstränderna klassificeras i fyra klasser: utmärkt, bra, tillfredsställande och dålig. Om badvattenklassen försämras till tillfredsställande eller dålig ska myndigheterna undersöka de faktorer som påverkar vattenkvaliteten och besluta om eventuella åtgärder och badrestriktioner.

Se badvattenklassificeringen för Helsingfors badstränder från 2014–2023 (pdf)

Vad påverkar badvattnets kvalitet?

Naturliga vatten innehåller normalt små mängder mikrober från avföring som härstammar från marken, fåglar och vattendjur.

Badvatten är aldrig drickbart, men det är tryggt att bada i om mängden bakterier är låg. Om mängden bakterier ökar, har badare en högre risk att insjukna på grund av badvatten.

Till exempel kan Escherichia coli och intestinala enterokocker orsaka symtom som tarminfektion och magsjukdom om de sväljs. Vattenprover tas regelbundet från badstränderna i Helsingfors och mängden dessa bakterier undersöks.

I Helsingfors badvatten förekommer blågröna alger, det vill säga cyanobakterier. Hos människor och djur kan de orsaka förgiftningssymtom, såsom illamående, feber eller hudsymtom.

För mer information om vattenkvaliteten vid badstränderna, kontakta kymp.uimavesilaatuvalvonta@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post).

Badvattenprofiler

För de allmänna badstränderna har man upprättat lagstadgade badvattenprofiler.

Profilerna innehåller allmän information om badstranden, till exempel om utrustning, tjänster och användning av stranden. Dessutom ger badvattenprofilerna mer detaljerad information om badvattnets kvalitet.

Inga badvattenprofiler upprättas för små allmänna badstränder.