Helsingfors fiskevatten

Du hittar Helsingfors vattenområden och fiskevatten på kartan över fiskevatten. Du kan också se begränsningar som gäller fiske på kartan. Se även tips på bra fiskeplatser.

På den här sidan

Henkilöitä onkimassa kiviseltä rantakaistaleelta.
Bild: Carl Bergman / Helsinki Partners

Vart i Helsingfors får man fiska? 

Helsingfors stad har mer än 15 000 hektar fiskevatten framför Helsingfors. Du kan fiska i stadens fiskevatten så länge du har nödvändiga fisketillstånd. Se fiskevattnen närmare på kartan över Helsingfors fiskevatten. 

Fiske från stranden 

Du kan fiska från stadens samtliga allmänna strandområden. Du får inte fiska från privata tomter. Fiske är inte tillåtet från allmänna badstränder eller broar – med undantag för Drumsö bro, från vilken det är tillåtet att fiska. 

I närheten av hamnar och i naturskyddsområden gäller fiskeförbud som du kan se på kartan över fiskevatten och i de särskilda bestämmelserna för fiske.  

Fiske från båt 

Om du fiskar från en båt ska du inte vara störande nära bosättning eller bastur. Observera också de förbjudna områdena i närheten av båthamnarnas bryggor, som du kan hitta på kartan över fiskevatten. 

Tips på fiskeplatser

De bästa områdena för fiske av gös i vikområden: Bredviken, Fölisöfjärden, Gammelstadsfjärden, Kronobergsfjärden, Botbyviken och Fiskehamnen. Gös fiskas huvudsakligen genom att dra, med redskap för spinnfiske och nät. 

Vid Vanda ås mynning är det möjligt att fiska bland annat sik, öring och lax med spö när vandringsfisken stiger uppströms för att leka i ån. Observera dock att 1.9–30.11 är sik, öring och lax fridlysta och får inte fiskas från ån. (Enligt NTM-centralernas beslut är det dock tillåtet att ställvis fiska sik i Gammelstadsforsen från och med den 1 oktober.) 

Under höstfredningen från september till slutet av november är det populärt att fiska sik med håv i Gammelstadsforsens lugnvatten.  

Kaitalampi i Luk friluftsområde i Esbo är en populär plats för att fiska regnbågslax. 

Framför Helsingfors finns det rikligt med områden som lämpar sig för fiske av abborre eftersom abborre kan hittas nästan överallt. 

Fiskare som fiskar med en strömmingshäckla har sina egna etablerade bra fiskeplatser på Drumsö bro och Kabelfabrikens strand. 

Efter islossningen är Vanda åmynning det bästa stället att hitta gädda. Senare på sommaren förekommer gädda i närheten av strandvassen till exempel i Gammelstadsviken. Observera naturskyddsområdenas fiskebegränsningar i Gammelstadsviken. Du kan se begränsningarna på kartan över fiskevatten. 

I Helsingfors vattenområden kan man också fiska karp, asp, sik, ruda och många karpfiskar året runt. 

Fiskeplatser på kartan

På kartan har populära strandfiskeplatser i Helsingfors markerats. Se även de populära fiskeplatserna i huvudstadsregionen på kartan.

Fiskeplatser på kartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)

Karta över Helsingfors fiskevatten

De blå områdena på kartan är Helsingfors fiskevatten. Du kan se tillståndsuppgifter och fiskebegränsningar genom att klicka på det önskade vattenområdet. 

Karta över Helsingfors fiskevatten. - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)