Vinteruppläggning av båtar

Om du behöver en vinteruppläggningsplats för din båt erbjuder staden två alternativ för detta. Du kan ansöka om vinteruppläggning av din båt i ett område med rutor eller ta båten till önskat område för vinteruppläggning som fylls i upptagningsordning.

På den här sidan

Vinterupplagda båtar i Kajsaniemistranden. Bild: Jussi Hellsten / Helsinki Partners
Vinterupplagda båtar i Kajsaniemistranden. Bild: Jussi Hellsten / Helsinki Partners

Helsingfors stad har nio områden för vinteruppläggning som fylls i upptagningsordning och fyra områden med rutor för vinteruppläggning av båtar.  Vinteruppläggningsplatser i områden med rutor ansöks separat. I områden som fylls i upptagningsordning räcker det med en anmälan från kunden. 

Vinteruppläggningsplats för båt i område med rutor 

Om du vill ha en vinteruppläggningsplats för din båt i ett område med rutor ska du ansöka om en plats med den elektroniska ansökningsblanketten på adressen venepaikat.hel.fi/sv(Länk leder till extern tjänst).  

Vi erbjuder platser i rutor i Råholmen, Båtsviken, Fladan och Porslax.  Priset på en plats i ett område med rutor fastställs enligt båtens storlek och tjänsterna i området. 

Ansök om vinteruppläggningsplats för båt i ett område med rutor(Länk leder till extern tjänst)

Områden för vinteruppläggning som fylls i upptagningsordning 

Du kan ta din båt till önskat område som fylls i upptagningsordning från och med den 15 september. Fyll sedan i anmälan för upplagsområde som fylls i upptagningsordning på adressen venepaikat.hel.fi/sv(Länk leder till extern tjänst).  

Meddela att båten har förts till ett område för vinteruppläggning(Länk leder till extern tjänst)

De områden som fylls i upptagningsordning är belägna på västra sidan av staden i Smedjeviken, Havshamnen, Kajsaniemi och Ärtholmen. På östra sidan finns sådana områden i Strömsviken, Botby gård, Marudd och Rosenudd.   

Kajsaniemi  

Kajsaniemistranden 3-11, 00100 Helsingfors  

 • 100 platser  
 • ingen el eller vatten  

Havshamnen  

Havsstranden, 00150 Helsingfors (området ligger nära Cafe Carusel)  

 • det finns plats för 27 stora båtar i området  
 • el, vatten  
 • huvudsakligen en vinterförvaringsplats för stora båtar  

Karta enligt vilken båtarna bör placeras i Havshamnen  Karta över Havshamnens uppläggningsområde (pdf, på finska)  

Ärtholmen  

Ärtholmsstranden 1  

 • ingen el eller vatten  
 • cirka 100 platser  
 • sommarförvaring av dockningsutrustning och trailrar   

Observera att ledningarna för spårvagnslinjen till Ärtholmen kan försvåra transporten av stora båtar till området. Därför rekommenderas att främst båtar som transporteras med trailer förs till Ärtholmens område.  

Anvisningar för placering av båtar i området finns på anslagstavlan. Karta över Ärtholmens uppläggningsområde (pdf)   

Marudd  

Ängsmaren 19, 00930 Helsingfors  

 • cirka 100 platser  
 • el, vatten  
 • sommarförvaring av dockningsutrustning och trailrar  

Smedjeviken  

Hallonnäsgatan 26, 00210 Helsingfors  

 • cirka 125 platser  
 • el  
 • sommarförvaring av trailrar  

Botby gård  

Sjöåkervägen 11, 00910 Helsingfors  

 • cirka 500 platser  
 • el, vatten           
 • sommarförvaring av dockningsutrustning och trailrar  

Strömsviken  

Abraham Wetters väg 26, 00820 Helsingfors  

 • cirka 40 platser  
 • el, vatten  

Rosenudden I 

(större asfalterat område)  

Sjöfarargränden 1, 00980 Helsingfors  

 • cirka 100 platser  
 • el, vatten  
 • sommarförvaring av dockningsutrustning  

Rosenudden II 

(vid början av vågbrytaren)  

Sjöfarargränden 6, 00980 Helsingfors  

 • cirka 50 platser  
 • ingen el eller vatten  
 • sommarförvaring av dockningsutrustning och trailrar 

Anvisningar för vinteruppläggning av båtar

Hur skiljer sig områden som fylls i upptagningsordning och områden med rutor från varandra?  
Båten kan föras till och dockas i områden som fylls i upptagningsordning utan separat ansökan. Skicka in en elektronisk anmälan om din båt efter dess upptagning via vår webbtjänst. 

Du kan inte föra båten till ett område med rutor eller docka den där förrän du gjort en ansökan och fått numret på rutan från båtplatsreserveringen. 

Vem kan ansöka om vinteruppläggningsplatser? 
Vi erbjuder i första hand sökande från Helsingfors vinteruppläggningsplatser för båtar i områden med rutor. Vi delar ut platserna under september och oktober baserat på ansökningarna. 

Områden som fylls i upptagningsordning är öppna för alla båtförare. Du kan ta båten till önskat område som fylls i upptagningsordning från och med den 15 september. Fyll sedan i anmälan för upplagsområde som fylls i upptagningsordning på adressen venepaikat.hel.fi(Länk leder till extern tjänst)

Hur fastställs vinteruppläggningsavgifterna?  
Priserna är per kvadratmeter och fastställs i områden som fylls i upptagningsordning enligt storleken på båten och i områden med rutor enligt storleken på rutan och tjänsterna i hamnen. 

Hur betalas vinteruppläggningsplatsen? 
Vinteruppläggningsplatser i områden med rutor och vinteruppläggningsplatser i områden som fylls i upptagningsordning kan endast betalas elektroniskt. Vi skickar en betalningslänk till den e-postadress du angett. 

Vilken typ av trailrar kan man föra till vinterförvaringsområdena?  
Endast registrerade trailrar och fällbara bockar är tillåtna i områdena. Oregistrerade trailrar, dvs. så kallade hamntrailrar, är inte tillåtna i vinterförvaringsområden, eftersom de kräver mycket utrymme.  

Utför staden upptagning av båtar och var kan jag få dockningsutrustning som krävs för vinteruppläggningen?  
Nej, staden utför inte upptagning av båtar. Upptagning utförs av privata företag, och du kan också fråga båtklubbar om gemensam upptagning. Registrerade trailrar och monterade båtbockar säljs av företag inom båtbranschen. 

Jag vill tvätta min båt på vinteruppläggningsplatsen. Är det möjligt och fram till när? 
Du kan tvätta båten i din vinteruppläggningsplats i ett område med rutor eller i ett område som fylls i upptagningsordning under vinteruppläggningsperioden, dvs. 15.9–10.6. Det är också tillåtet att utföra andra mindre underhållsåtgärder och reparationer av båten på vinteruppläggningsplatserna.   

Kan jag låta båten ligga kvar i min båtplats över vintern?  
Om du har ett stort fartyg med ett starkt och robust skrov och din båtplats är belägen vid Norra kajen, Båtsvikens vågbrytare eller Båtsvikens Reginagränden, kan du låta din båt ligga kvar i vattnet över vintern. Du måste dock anmäla detta till båtplatskontoret till exempel genom att skicka ett e-postmeddelande till venepaikkavaraukset@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post). I februari skickar vi en faktura på detta till de kunder vars båt har lämnats i båtplatsen. Avgiften är lika stor som båtplatsavgiften. 

Du kan ansöka om en plats för din båt i ett område med rutor elektroniskt på adressen venepaikat.hel.fi(Länk leder till extern tjänst) 

Vi erbjuder platser i rutor i Råholmen, Båtsviken, Fladan och Porslax. 

Du kan ansöka om en plats i ett område med rutor året runt. Vi behandlar ansökningarna varje år under september och oktober. Vi skickar dig ett erbjudande om en ledig plats per e-post och textmeddelande. Om du vill byta till en annan ruta ska du göra en ny ansökan. 

Tips!  
Du hittar närmare information om läget av och tjänsterna vid fyra områden med rutor på webbplatsen venepaikat.hel.fi(Länk leder till extern tjänst).  

Hur mycket kostar en vinteruppläggningsplats i ett område med rutor? 
Priset på vinteruppläggningsplatser i områden med rutor påverkas av båtens storlek, vem som äger båten och kultur- och fritidsförvaltningens beslut. 

Prislistan över vinteruppläggningsplatser i områden med rutor per år: 

Privatpersoner 12,50 €/m2 

och företag 25,00 €/m2 

Exempelberäkning: Ruta 3,00 m x 8 m: 12,50 € x 3x8 = 300,00 € 

I priset ingår moms 24 %.  

I priset ingår sommarförvaring av dockningsutrustning under seglingssäsongen, dvs. 11.6–14.9. 

När får jag information om platser i områden med rutor?  
Vi skickar erbjudandena under september och oktober. Om du inte har fått ett e-postmeddelande och ett textmeddelande före utgången av oktober har vi inte hittat en ruta för dig. 

Vad händer om jag inte betalar fakturan på en plats i ett område med rutor? 
Om fakturan inte betalas senast på förfallodagen anses avtalet vara uppsagt av kunden.  

Jag har en vinteruppläggningsplats för min båt i ett område med rutor. Måste jag ansöka om en ny varje år?  
Nej, utom om du vill byta till en annan ruta. 

 

Jag vill föra min båt till ett område för vinteruppläggning som fylls i upptagningsordning, vad ska jag göra? 
Du kan föra din båt till önskat område som fylls i upptagningsordning från och med den 15 september. Fyll sedan i anmälan för upplagsområde som fylls i upptagningsordning på adressen venepaikat.hel.fi(Länk leder till extern tjänst)

Du får en faktura för vinteruppläggningen till din e-postadress. Betala e-fakturan via länken i e-postmeddelandet före förfallodagen. Efter att du har betalat fakturan får du en vinteruppläggningsdekal i posten. Fäst dekalen på en synlig plats på båten. Olovliga dvs. obetalda båtar tas bort från områden som fylls i upptagningsordning. 

Var är områdena för vinteruppläggning som fylls i upptagningsordning belägna?  
De områden som fylls i upptagningsordning är belägna på västra sidan av staden i Smedjeviken, Havshamnen, Kajsaniemi och Ärtholmen. På östra sidan finns sådana områden i Strömsviken, Botby gård, Marudd och Rosenudd. 

Hur mycket kostar en vinteruppläggningsplats i ett område som fylls i upptagningsordning?  
Priser per år för områden som fylls i upptagningsordning  

Kajsaniemi, Smedjeviken, Ärtholmsstranden, Rosenudd II  
privatpersoner  10,70 €/m2  

företag  21,40 €/m2 

Havshamnen (östra), Botby gård, Marudd, Strömsviken, Rosenudd I  
privatpersoner  12,50 €/m2  

företag  25,00 €/m2  

Exempelberäkning:  

Båtens storlek 2 m x 5 m dvs. 2 m x 5 m x 12,50 euro = 125,00 euro  

I vinteruppläggningsavgiften ingår sommarförvaring av dockningsutrustning för perioden 11.6–14.9.  

Jag har inte en av stadens båtplatser, kan jag ändå docka min båt i något av Helsingfors stads områden för vinteruppläggning?  
Ja, det kan du. En gällande båtplats är inte en förutsättning för att få en vinteruppläggningsplats. Kom ihåg att anmäla i vilket område som fylls i upptagningsordning din båt är belägen så att vi kan skicka fakturan och dekalen för vinteruppläggningsplatsen till dig.   

Vad händer om fakturan inte betalas?  
Du förlorar din plats i vinteruppläggningsområdet. Båtar som placerats i vinterförvaringsområden olagligt eller utan dekal avlägsnas från området på ägarens ansvar och bekostnad.  

 • Masterna ska fällas för vintern.  

 • Områdena för vinteruppläggning är inte bevakade.  

 • Båtar som placerats i vinterförvaringsområden olagligt eller utan dekal avlägsnas från området på ägarens ansvar och bekostnad.  

 • Båtar får inte dockas i räddningskorridorer eller grönområden. Detta är förbjudet för att säkerställa smidigheten av räddnings- och plogningsarbete och den allmänna säkerheten i områdena.  

 • Oregistrerade trailrar, dvs. så kallade hamntrailrar, är förbjudna i områden för vinteruppläggning. Endast registrerade trailrar och fällbara bockar är tillåtna.  

Prislistan över vinteruppläggningsplatser i områden med rutor per år

Privatpersoner  12,50 €/m2  

och företag 25,00 €/m2  

Exempelberäkning: Ruta 3,00 m x 8 m: 12,50 € x 3x8 = 300,00 €  

I priset ingår moms 24 %.   

I priset ingår sommarförvaring av dockningsutrustning under seglingssäsongen, dvs. 11.6–14.9.  

Priser per år för områden som fylls i upptagningsordning   

Kajsaniemi, Smedjeviken, Ärtholmsstranden, Rosenudd II   

privatpersoner  10,70 €/m2   

företag  21,40 €/m2  

Havshamnen (östra), Botby gård, Marudd, Strömsviken, Rosenudd I   

privatpersoner  12,50 €/m2   

företag  25,00 €/m2   

Exempelberäkning:   

Båtens storlek 2 m x 5 m dvs. 2 m x 5 m x 12,50 euro = 125,00 euro   

I priset ingår sommarförvaring av dockningsutrustning för perioden 11.6–14.9.