Badvattnets kvalitet och blågröna alger

Miljötjänsterna övervakar hygienen och vattenkvaliteten vid 26 offentliga stränder i Helsingfors under badsäsongen den 15 juni–31 augusti. Kontrollera badrestriktioner och de aktuella resultaten från badvattenundersökningar på denna sida. Information om blågröna alger finns online på Utemotionskartan.

På den här sidan

Varför finns det badrestriktioner för badstränder?

Vid badstränderna vid Vanda å rekommenderas att man undviker bad i samband med kraftigt regn

Helsingfors stads miljötjänster rekommenderar att man undviker bad vid Lillforsens, Baggböle och Staffansslättens badstrand i samband med kraftigt regn. Vattenkvaliteten har konstaterats försämras tillfälligt vid dessa badstränder vid Vanda å i samband med kraftigt regn på grund av flödande ytvatten och dagvatten. Regn i hela Vanda ås avrinningsområde påverkar vattenkvaliteten vid badstränderna längs ån. Genom badrestriktionerna vill man skydda badarna mot eventuella hälsorisker.

Vattenkvaliteten vid Marudds badstrand har blivit bättre

Marudds badstrand har tidigare år haft badrestriktioner på grund av dålig vattenkvalitet, men enligt en uppföljning som gjorts under badsäsongen 2023 har vattenkvaliteten förbättrats, och inga badrestriktioner är i kraft just nu.

För att förbättra vattenkvaliteten utfördes utredningar och åtgärder i samarbete med flera aktörer: Vid den närliggande Svartbäcken öster om Ring I hittades en korskoppling av en fastighets dag- och avloppsvattenrörsystem, som åtgärdades. Dessutom sanerades en avloppsledning som löper längs bäcken.
Åtgärderna har minskat risken för förorening av vattnet vid badstranden så att man vid klassificeringen av vattenkvaliteten inte beaktar tidigare års resultat, utan fastställandet av klassificeringen börjar om från början med uppgifterna från badsäsongen 2024.

Även vid Marudds badstrand kan kraftiga regn försämra badvattenkvaliteten tillfälligt. Mer information om riskerna i vattenkvaliteten vid Marudds badstrand finns i Marudds badstrands profil (pdf).

Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten utvärderar och klassificerar respektive badstrands badvattenkvalitet på basis av resultaten av tillsynsundersökningar efter badsäsongens slut. Klassificeringen görs endast för allmänna badstränder, så kallade EU-stränder, som beräknas användas av minst 100 badare om dagen under badsäsongen. För små allmänna badstränder görs ingen klassificering. Av badstränderna vid Vanda å är till exempel bara Lillforsen en så kallad EU-strand, och den klassas som dålig. 
 

Gör så här när det finns blågröna alger i vattnet

Vid stränderna finns det blågröna alger som kan vara giftiga nästan varje sommar. Mängden blågröna alger ökar vanligtvis i juli när vattnet värms upp och algläget kan förändras mycket snabbt.

Man kan känna igen blågröna alger av den gröna färgen på vattnet och de gröna algränder som syns vid stranden. En liten mängd blågröna alger syns i vattnet som små stickor och flingor.

Gör så här när det finns blågröna alger i vattnet:

  • Undvik att bada.
  • Låt inte små barn eller sällskapsdjur i vattnet. Se till att barn eller sällskapsdjur inte dricker vatten med blågröna alger.
  • Använd inte vatten med blågröna alger som tvätt- eller bastuvatten.
  • Om du simmar eller badar i vatten där det finns blågröna alger, skölj omedelbart din hud med rent vatten.

Hygien på badstranden

Man kan bli sjuk på badstranden om en person med magsjukdom sprider till exempel norovirus. Gå inte till stranden om du har symtom på magsjukdom eller förkylning.

God hygien är också viktigt på stranden. Tvätta eller desinficera händerna efter toalettbesök. Barnets blöja får inte bytas eller rumpan tvättas i badvattnet.

Bada inte om du har sår eller andra hål i hudens yta. Bakterier kommer in i badarens kropp genom trasig hud och kan orsaka infektion. Att gå till badvattnet rekommenderas inte för personer som har en hudinfektion, eftersom bakterierna kan sprida sig i badvattnet.

Anmäl om olägenhet i badvatten

Om du misstänker att badvattnet har orsakat en sjukdom eller en olägenhet kan du göra en anmälan i tjänsten Ilppa.

Anmälningar som skickas via Ilppa behandlas inte dagligen. I händelse av en akut nödsituation, rapportera den till badvakten eller ring nödnumret 112.

Anmäl om olägenhet i badvatten i tjänsten Ilppa(Länk leder till extern tjänst)

Observera att algobservationer inte ska rapporteras via Ilppa. Algobservationer kan rapporteras i karttjänsten vesi.fi.

Rapportera en algobservation i karttjänsten Vesi.fi(Länk leder till extern tjänst)

 

Den här sidan hittar du också på adressen hel.fi/simvatten.