Båtplatser som kan hyras

Det marina Helsingfors erbjuder goda möjligheter till båtliv. Det finns tiotals småbåtshamnar i staden, där båtförare kan ansöka om en egen båtplats och en uppläggningsplats för båten för vintern.
Kesäilta, venesatama ja veneitä laiturissa, taustalla metsää.
Bild: Yiping Feng ja Ling Ouyang / Helsinki Partners

Ansök om båtplats

Du kan ansöka om en båtplats som hyrs från staden elektroniskt på webbplatsen venepaikat.hel.fi(Länk leder till extern tjänst). Vi behandlar båtplatsansökningarna i den ordning de inkommit. Vi delar ut båtplatser årligen från mars fram till slutet av juni.

Ansök om båtplats i Helsingfors hamnar(Länk leder till extern tjänst)

 

Anvisningar för ansökan om eller byte av båtplats

På vilka grunder delas båtplatserna ut? 
Vi delar i första hand ut båtplatserna till privatpersoner, företag och sammanslutningar i Helsingfors. Även personer som bor utanför Helsingfors kan ansöka om en båtplats från Helsingfors stad. Nya och lediga båtplatser delas ut årligen i den ordning som ansökningarna inkommit. 

Hur och enligt vilken tidtabell delas båtplatserna ut varje år?
Vi erbjuder båtplatser först till de kunder som vill byta stadens båtplats till en annan hamn. I februari behandlar vi alltså först bytesansökningarna från befintliga båtplatskunder. Under mars–juni erbjuder vi båtplatser till sökande från Helsingfors i den ordning som ansökningarna inkommit och därefter till sökande från utanför staden. Om du inte har fått ett e-postmeddelande före utgången av juni har vi tyvärr inte hittat en båtplats för dig.  

Finns det lediga båtplatser i stadens hamnar? 
Båtplatser blir lediga en gång om året i början av januari efter båtplatsfakturornas förfallodag. Cirka 600–700 platser blir lediga varje år i olika delar av staden. Alla lediga platser hyrs ut i ansökningsordning före utgången av juni. 

Tips!   
Du hittar närmare information om båthamnarnas läge och tjänster på webbplatsen venepaikat.hel.fi. (Länk leder till extern tjänst)Kartan finns längst ner på sidan. 

Hur mycket kostar det att hyra en båtplats?
Båtplatserna har delats in i tre olika betalningsklasser. Priset påverkas av storleken på båtplatsen som hyrs och de tjänster som finns i hamnen. Hyran för båtplatsen betalas en gång per år. 

Se prislistan för båtplatser (på finska)

Vad betyder stadens officiella seglingssäsong?
Helsingfors stads officiella seglingssäsong inleds årligen den 10 juni och avslutas den 15 september. I praktiken kan staden under denna tid ersätta eventuella skador på kundens båt som uppstått vid stadens småbåtshamnar. Utanför den officiella seglingssäsongen använder båtförarna stadens båtplatser på eget ansvar. 

Kan jag ansöka om båtplats även om jag ännu inte har en båt? 
Du kan ansöka om båtplats även om du ännu inte har en båt. Vi behöver dock en uppskattning av båtens bredd och längd och information om huruvida det är fråga om en segelbåt eller en motorbåt.  Du kan uppdatera uppgifterna genom att skicka in en ny ansökan. Ansökningar från samma sökande behandlas enligt det första ansökningsdatumet, men vi tittar på uppgifterna i den senaste ansökan. 

För hurdana slags båtar kan jag ansöka om plats? 

Du kan ansöka om båtplats för nästan vilken typ av båt som helst.  

En förteckning över lämpliga båtar: 

 • Stort fartyg, över 20 ton 

 • Trålare  

 • Segelbåt/motorseglare  

 • Inombordare  

 • Båt med inombordsmotor med utombordsdrev  

 • Utombordare  

 • Roddbåt  

 • Jolle 

Observera att samtliga båtar vid båtplatser i Helsingfors stads småbåtshamnar ska vara sjödugliga och deras skrov, apparatur och utrustning ska vara i gott skick.   

Vilka typer av båtar godkänns inte? 
Vi erbjuder inte båtplatser för följande båttyper: kajak, kanot, vindsurfingbräda, vattenskoter eller liknande motoriserad anordning. Vi hyr inte heller ut båtplatser till husbåtar eller flytande bostäder. 

Jag är bosatt utanför Helsingfors och ska ansöka om en båtplats från Helsingfors stad, spelar det någon roll med tanke på att få en båtplats? 
Ja. Lediga båtplatser erbjuds först till båtplatssökande Helsingforsbor och sedan till sökande som bor utanför Helsingfors. Båtplatsavgiften är dock densamma både för Helsingforsbor och för personer som bor utanför Helsingfors.

 1. Fyll i den elektroniska ansökan om båtplats

  Starta ansökningsprocessen genom att fylla i den elektroniska ansökningsblanketten på adressen  venepaikat.hel.fi(Länk leder till extern tjänst) 

  Du kan välja tio hamnar där du kan ansöka om en plats. Ju fler hamnar du väljer, desto mer sannolikt är det att du får en båtplats.

  Tips! 
  Båtförare som redan har en båtplats som hyrts från staden har prioritet i ansökan om båtplats. Därför lönar det sig för dig att ansöka om en plats i så många hamnar som möjligt och ta emot den erbjudna båtplatsen. Nästa gång kan du ansöka om byte av båtplats till önskad hamn. Detta är vanligtvis det snabbaste sättet att få den båtplats du vill ha. 

 2. Din ansökan behandlas – vänta på kontakt

  Vi behandlar båtplatsansökningar från mars fram till slutet av juni. Om vi hittar en båtplats för dig skickar vi dig ett erbjudande om platsen per e-post och textmeddelande. Vi skickar erbjudandena före utgången av juni, största delen under mars–maj.

  Obs! Vi skickar inte ett separat e-postmeddelande till personer för vem vi inte kunde hitta en båtplats. 

 3. Jag fick ett erbjudande om en båtplats – vad ska jag göra?

  Om du får ett erbjudande om en båtplats per e-post innehåller meddelandet instruktioner om hur du löser in platsen och betalar för den.

 4. Jag fick inget erbjudande till min e-post, vad har hänt?

  Om du inte får ett erbjudande om en båtplats före utgången av juni fanns det tyvärr ingen tillgänglig plats som motsvarade dina önskemål. Din båtplatsansökan sparas automatiskt för nästa vårs behandlingsrunda. Om du vill ta bort din ansökan ska du meddela oss om detta per e-post. 

  Obs! Vi skickar ett meddelande endast till de sökande som får en båtplats. Om du inte fick ett e-postmeddelande från oss, fick du den här gången inte en båtplats. 

 1. Fyll i den elektroniska ansökan om byte av båtplats

  Jag har en båtplats i staden men vill byta den till en annan, vad ska jag göra? 

  Börja med att fylla i den elektroniska ansökan om byte av båtplats på adressen venepaikat.hel.fi(Länk leder till extern tjänst)

  Vem kan ansöka om byte av båtplats?
  Du kan endast ansöka om byte av båtplats om du redan har en båtplats som hyrts från Helsingfors stad. Alla båtplatser byts baserat på ansökningarna om byte av båtplats. Vid utdelning av båtplatser har de som vill byta båtplats företräde framför nya sökande. 

 2. Din bytesansökan behandlas – vänta på ett e-postmeddelande

  När behandlas ansökningarna om byte av båtplats?  
  Vi kontaktar dig om en eventuell ny båtplats under januari–mars. Vi skickar ett erbjudande om byte till den e-postadress du angett. Vi reserverar både din nuvarande båtplats och den erbjudna båtplatsen fram till det datum som anges i erbjudandet. 

  Obs! Vi skickar ett meddelande endast till de sökande för vem vi har hittat en ny båtplats. Om du inte fick ett e-postmeddelande från oss, fick du den här gången inte en ny båtplats. 

 3. Jag fick ett erbjudande om byte till min e-post, vad ska jag göra?

  Du får ett e-postmeddelande med instruktioner om hur du byter båtplats. Vi debiterar eller ersätter inte avgifter för byte av båtplats, vilket innebär att den första säsongen på den nya platsen hör till priset på den gamla platsen. 

  Jag vill sen heller inte ha den erbjudna bytesplatsen, vad ska jag göra?
  Om du beslutar att bli kvar på den nuvarande platsen kan du avböja erbjudandet via länken i meddelandet.  Om vi inte får ett svar om bytesplatsen före förfallodagen kommer erbjudandet att betraktas som avböjt.

Nu när jag har en båtplats, måste jag ansöka om den igen nästa år? 
Nej. Du innehar båtplatsen i fråga så länge du betalar den årliga båtplatsfakturan före förfallodagen och har inte själv sagt upp din båtplats.

När och hur betalar man för båtplatsen? 
Vi skickar fakturorna till innehavare av båtplatser per e-post i början av december. Betalningstiden är en månad. Du kan betala för båtplatsen via betalningslänken som finns i meddelandet. Båtplatsen kan betalas endast elektroniskt. Betala fakturan senast på förfallodagen så att du inte förlorar din båtplats.

Jag har av misstag glömt betala fakturan före förfallodagen men vill behålla min plats. Kan jag fortfarande betala den även om förfallodagen redan har passerat? 
Tyvärr är det inte möjligt att betala för båtplatsen efter förfallodagen. Båtplatsen blir automatiskt ledig efter förfallodagen och kan hyras ut. I det här fallet måste du lämna in en ny elektronisk ansökan om båtplats. 

Jag har betalat för båtplatsen före förfallodagen men har inte ännu fått en dekal. När skickas dekalerna?
Villkoren för hyresavtalet har ändrats vad gäller dekaler för båtplatser. Vi skickar inte längre dekaler till innehavarna av båtplatser, i stället kan alla ta båten till sin egen plats utan dekal. Dekalerna används endast för vinteruppläggning av båtar i upplagsområden som fylls i upptagningsordning.

Jag fick en faktura på båtplatsen trots att jag inte längre behöver den, vad ska jag göra?
Fakturorna skickas årligen i början av december och deras förfallodag är i början av januari. Om du får en faktura och ska avstå från din båtplats kan du helt enkelt lämna fakturan obetald och du behöver inte meddela om det separat. Då blir båtplatsen ledig för uthyrning.

Jag vill avstå från min båtplats, vad ska jag göra?
Om du vill avstå från din båtplats mitt under säsongen, det vill säga har redan betalat för den kommande båtsäsongen, kan du meddela venepaikkavaraukset@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post) om detta. Efter att vi mottagit din anmälan blir båtplatsen ledig och du får inte en faktura för nästa säsong. Om meddelandet om att du avstår från båtplatsen har lämnats in senast den sista dagen i april kan avgiften för båtplatsen återbetalas. Efter detta återbetalas avgiften inte. 

Letar du efter en förvaringsplats för en båttrailer för sommaren? Vi erbjuder våra båtplatskunder förvaringsplatser i sju olika områden. 

Sommarförvaringsområden för trailer vid småbåtshamnar 

 • Ärtholmen, Ärtholmsstranden 1  

 • Råholmen, Råholmsbanken 11  

 • Smedjeviken, (Drumsö) Sjöallén 1a  

 • Botby gård, Sjöåkervägen 11  

 • Marudd, Maruddsstrand 1a  

 • Rosenudd II, Sjöfarargränden 6 (i början av vågbrytaren)  

 • Fladan, Storfladavägen 3  

Om du innehar en av stadens båtplatser och har en registrerad båttrailer kan du föra trailern till ett sommarförvaringsområde. Betala sommarförvaringsavgiften på nätet efter att du fört trailern till området. Sommarförvaring av trailer kostar 88 euro. Du hittar betalningslänken i maj på venepaikat.hel.fi-(Länk leder till extern tjänst)webbplatsens startsida. 

Båtplatserna har delats in i tre olika betalningsklasser. Priset påverkas av storleken på båtplatsen som hyrs och de tjänster som finns i hamnen. Hyran för båtplatsen betalas en gång per år.  

Se prislistan för båtplatser (pdf)(Länk leder till extern tjänst)

Denna text är en översättning av avtalet på finska. Om det uppstår tolkningsskiljaktigheter mellan de olika versionerna, avgörs saken på basis av den ursprungliga finska versionen. 

Avtalsvillkor för uthyrning av båtplats i Helsingfors stads småbåtshamnar  

1 Hyresgivare 

Idrottsservicen inom kultur- och fritidssektorn. 

2 Hyrestagare 

En Helsingforsare med rättshandlingsförmåga eller en utsocknes person, ett företag eller samfund, till vilken idrottsservicen hyr en båtplats vid Helsingfors stads småbåtshamn. Personen med rättshandlingsförmåga måste vara innehavare av båten. 

Hyrestagaren ska ge sina person-, adress- och hemortsuppgifter samt de uppgifter om sin båt som Helsingfors stads idrottsservice ber om. Hyrestagaren eller en av hen befullmäktigad person ska styrka sin identitet innan båtplatsen beviljas. 

För samägda båtar ska man dessutom inlämna en kopia av ett registerutdrag eller ett köpebrev där båtens alla ägare anges. Hyrestagaren av båtplatsen är alltid ansvarig. 

Förlust av hyrestillståndet för båtplatsen är en följd av givande av inkorrekt information gällande hyrestagaren och hens båt eller av övrig verksamhet som strider mot avtalet. 

 

3 Den båtplats som hyresavtalet gäller 

Hyresavtalet omfattar en båtplats anvisad av Helsingfors stads idrottsservice. 

Helsingfors stads idrottsservice har rätt att tillfälligt eller permanent anvisa hyrestagaren en annan båtplats av samma storlek, om den tidigare anvisade platsen till följd av reparationer eller ändringar i småbåtshamnen, ändring av mark- eller vattendispositionen eller andra liknande skäl inte är disponibel. 

 

4 Båten för båtplatsen 

Med båt avses i detta avtal alla typers båtar som drivs med muskel-, vind- och maskinkraft, och som främst vid sport och på fritiden används av sina ägare eller innehavare. 

Alla båtar på båtplatserna i Helsingfors stads småbåtshamnar ska vara sjödugliga och i gott skick, vad gäller såväl skrov, apparatur och utrustning. Båtarna ska också uppfylla myndigheternas bestämmelser och anvisningar om båtar samt förpliktelserna i lagstiftningen och vara i det skick som krävs i dessa. 

När hyresgivaren (Helsingfors stads idrottsservice) så kräver ska hyrestagaren kunna bevisa att hens båt är sjöduglig samt att båtens skrov, apparatur och utrustning är i gott skick och uppfyller bestämmelserna. 

I Helsingfors stads småbåtshamnar får man inte hyra platser för husbåtar, husfartyg eller flytande bostäder. 

 

5 Hyrestid 

Hyresavtalet gäller tills vidare. Båtsäsongen under kalenderåret pågår från den 10 juni till den 14 september. 

Kundrelationen behandlas som helsingforsisk om adressen till båtplatsens hyrestagare finns i Helsingfors. En samägd båt behandlas som en Helsingforsbåt om minst hälften av den innehas av en person, ett företag eller samfund med hemort i Helsingfors. 

Hyrestagaren kan på eget ansvar föra båten till sin hyrda båtplats innan båtsäsongen börjar om väderleken och naturförhållanden tillåter, men dock under beaktande av renoveringsarbeten som utförs i småbåtshamnen och begränsningar i användningen som detta kanske medför. Båten kan tidigast hämtas till båtplatsen den 1 mars. 

Om inget annat särskilt har överenskommits med Helsingfors stads idrottsservice ska hyrestagaren flytta bort sin båt från båtplatsen i småbåtshamnen när båtsäsongen har upphört och innan hamnen fryser igen, men ändå senast den 31 december. 

Bara båtar med starka och robusta skrov kan lämnas i vattnet för övervintring på båtplatser i Helsingfors stads småbåtshamnar. Man måste alltid separat avtala med hyresgivaren om att låta båten övervintra på en båtplats. För en båt som övervintrar på en båtplats debiteras en avgift enligt idrottsnämndens gällande beslut vid respektive tidpunkt. Övervintringen är möjlig enbart i de småbåtshamnar som hyresgivaren anvisat för ändamålet. Som följd av olovlig övervintring på stadens båtplats mister kunden sin båtplats. 

Hyrestagaren ansvarar inte för skador eller åverkan, som på grund av underhåll eller reparation av samt skador i småbåtshamnens och bryggans konstruktioner och förtöjningsanordningar orsakats på en båt som utom båtsäsongen har lämpnats på eller förts till en båtplats. 

Hyresavtalet upphör om kunden underlåter att betala båtplatsavgiften eller separat säger upp sin båtplats. 

 

6 Bestämning av hyran 

Båtplatsens pris fastställs enligt platsens bredd och utrustningsnivå, samt enligt kundens kundgrupp, i enlighet med kultur- och fritidsnämndens beslut som gäller för ögonblicket. 

 

7 Betalning av hyra 

Båtplatshyran måste betalas innan förfallodagen på det sätt som idrottsservicen anvisar. Förfallodagen är ovillkorlig. Om hyrestagaren inte betalar fakturan senast på förfallodagen, anses båtplatsen uppsagd från hyrestagarens sida. 

Båtplatsavgiften återbärs för respektive år till kunden om hen säger upp sin båtplats senast den 30 april. I övriga fall återbärs inga båtplatsavgifter. 

När båtplatsavgiften är betald får hyrestagaren en båtplatsdekal som ska klistras på en lätt och tydligt synlig plats på båten. Dekalen ska placeras så att den är synlig och lätt kan kontrolleras när båten är förtöjd vid bryggan. 

En båt som är i småbåtshamnen och saknar en vederbörlig båtplatsdekal anses vara förtöjd vid en olovlig plats. 
30.5.2023 Villkoret som gäller båtplatsdekaler är inte längre i kraft. Vi skickar inte längre båtdekaler till båtplatskunderna. Kunden kan föra båten till sin egen plats utan dekal. 

 

8 Överföring av hyresavtal 

Ifall hyrestagaren avlider har hens förmånstagare rätt att få hyresavtalet överfört på sig. 

Om båten har flera ägare är det möjligt att mot ett elektroniskt registerutdrag överföra hyrestillståndet från båtägaren i fråga till den andra. 

Hyrestillståndet för båtplatsen kan inte i andra än ovan nämnda fall överföras till en annan person. Hyrestagaren får inte ens tillfälligt uthyra eller överlåta båtplatsen vidare till att användas av någon annan. 

 
9 Meddelanden och tillkännagivanden 

Hyrestagaren ska utan dröjsmål meddela eller uppdatera ändringar gällande sitt namn, sina kontakt- och adressuppgifter samt båtens uppgifter till idrottsverkets båtplatsreservering. 

Hyresgivaren har rätt att ge hyrestagaren delgivanden, meddelanden och uppmaningar genom att skriftligen eller per e-post skicka dem till hyrestagaren på faktureringsadressen som hyrestagaren senast har meddelat idrottsservicen. 

10 Anvisningar och bestämmelser 

Hyrestagaren är skyldig att iaktta ordningslagen, lagstiftningen om miljöskyddet och annan aktuell finsk lagstiftning, samt myndighetens bestämmelser och anvisningar som utfärdas, Helsingfors stads idrottsservicens giltiga regler för småbåtshamnar samt andra skriftliga anvisningar och bestämmelser som hyresgivaren givit. 

 

11 Ansvar för skador 

Hyrestagaren ska se till att inga avfall, problemavfall eller andra ämnen som försämrar stränder, markområden eller bottnens jordmån kan nå eller släpps ut i vattnet, luften eller marken. Hyrestagaren är skyldig att omedelbart meddela om något ämne eller material som försämrar eller förstör kvaliteten på jordmånen eller vattnet hamnar i jorden eller vattnet, eller om sådant upptäcks i jordmånen, vattnet eller på vattenområdet, till räddnings- och miljömyndigheterna samt Helsingfors stads idrottsservice, och utan dröjsmål påbörja eventuella reningsåtgärder. 

Hyrestagaren ska se till att båten vid den hyrda båtplatsen är omsorgsfullt förtöjd efter god sjömanssed. Hyrestagaren ska också se till att småbåtshamnarnas bryggor, samt konstruktioner, anordningar och utrustningar på bryggorna, eller deras användare inte utsätts för risker, skador, åverkan eller annan förstörelse. 

Hyresgivaren ansvarar inte för föremåls- eller personskador som orsakas av stormar, översvämningar, onormal väderlek eller andra exceptionella naturförhållanden. 
 
Skador eller fel som upptäckts på bryggor, eller i konstruktioner, anordningar, förtöjningar och apparaturer med anknytning till dem samt i andra motsvarande konstruktioner ska omedelbart meddelas av hyrestagaren till Helsingfors stads idrottsservice. 

12 Skadeersättning 

Hyrestagaren är skyldig att ersätta skador som orsakats av hen själv till hyresgivaren eller den tredje parten. 

 

13 Övergivna båtar och båtar som förtöjts vid olovliga platser 

Båtar och andra föremål som lämnats på olovliga platser inom stadens mark- eller vattenområden avlägsnas och kan lagras genom försorg av Helsingfors stad på hyrestagarens samt ägarens bekostnad och ansvar. Båtarna besiktigas före flyttning, varvid man fastslår båtens skick. Ett protokoll skrivs över besiktningen. 

Hyrestagaren eller ägaren kan inlösa tillvaratagna båtar och föremål genom att betala kultur- och fritidsnämndens förflyttnings- och lagringskostnader enligt nämndens beslut som gäller för ögonblicket samt eventuella övriga kostnader som orsakats av förflyttningen av båten och föremålen samt lagring av dem. 

Om båtar eller föremål inte inlöses inom tre månader efter tillvaratagandet säljs de på offentlig auktion. Auktionstillfällena kungörs separat. Hyrestagaren eller ägaren meddelas genast om tillvaratagandet och i god tid i förväg om försäljningen. Meddelandena sänds till adressen som angetts eller som annars är känd. I första hand sänds meddelandet per e-post. Om kundens e-postadress är okänd skickas meddelandet per brev. 

 

14 Förflyttning av en båt som förtöjts vid fel båtplats i småbåtshamnen 

Om en båt är förtöjd på en annan plats än den hyresavtalsenliga båtplatsen i småbåtshamnen som idrottsservicen anvisat, är Helsingfors stads idrottsservice berättigad till att omedelbart förflytta båten samt kräva att hyrestagaren betalar kostnaderna för förflyttningen. 

15 Uppsägning av hyresavtalet 

Hyresavtalet kan skriftligt sägas upp av hyrestagaren. 

Om hyrestagaren inte betalat båtplatsavgiften enligt hyresavtalet innan förfallodagen eller hen har övriga förfallna och obetalda båtavgifter till Helsingfors stad, anser Helsingfors stads idrottsservice avtalet uppsagt från hyrestagarens sida. 

Om hyrestagaren bryter eller försummar sina skyldigheter eller förpliktelser som nämns i avtalsvillkoren, kan Helsingfors stads idrottsservice upphäva hyresavtalet. 

När hyrestagaren säger upp hyresavtalet för sin båtplats eller hyresavtalet annars upphör ska hyrestagaren omedelbart när hyresavtalet har upphört flytta bort sin båt jämte annan egendom från båtplatsen och platsen ska ställas ledig till förfogande för Helsingfors stads idrottsservice. 

Om båtplatsen som kunden hyrt helt tas ur båtplatsbruk, och man inte hittar hyrestagaren en lämplig motsvarande båtplats, är hyresgivaren berättigad till att säga upp det tillsvidare giltiga hyresavtalet senast tre månader innan följande båtsäsong börjar. 

16 Övrigt 

Tvister gällande detta avtal löses i första hand med förhandlingar avtalsparterna emellan. Om avtalsparterna inte uppnår enighet, avgörs saken i Helsingfors tingsrätt, om någondera avtalspart så kräver. Finlands lag tillämpas på avtalet.