Kultur för äldre

Kultur bjuder på upplevelser, glädje och rekreation. I Helsingfors pågår en mängd olika kulturaktiviteter varje dag.

Ikäihmiset taidegalleriassa /sv

Konstens och kulturens betydelse för välbefinnandet

Att njuta av kultur är bra för både sinnet och kroppen. Enligt en rapport på uppdrag av Världshälsoorganisationen (WHO) främjar deltagande i konstnärlig verksamhet välbefinnandet och det kan också förebygga många psykiska och fysiska sjukdomar. 

Visste du dessutom att

  • Deltagande i kulturaktiviteter och -evenemang förebådar ett längre liv.
  • En inspirerande fritidsaktivitet, såsom läsning, måleri och deltagande i kulturevenemang, kan skydda mot demens. 
  • Människor som konsumerar kultur, antingen genom att skapa själv eller delta som publik, känner sig friskare och mer nöjda med sitt liv än andra.

Har du någon kulturhobby som ger dig glädje?

Hos Seniorinfo kan få tips om hur du hittar kulturhobbyer.