Lillforsens badstrand

Helsingfors stad övervakar badstränder under säsongen för simning utomhus och tar vattenprover på stränder enligt vattenprovtagningsplanet.

Lillforsens badstrand är en vacker sandstrand och en populär badplats året runt om som ligger i skydd av klipporna vid Vanda å i Åggelby. Även om stadens badvakter övervakar stranden under badsäsongen kräver åns bråddjupa botten och flöde särskild uppmärksamhet av simmarna. Lillforsens badstrand lämpar sig för dem som önskar även andra aktiviteter än simning. I närheten av stranden finns även volleyboll- och basketplaner, en lekpark samt redskap för utomhusträning. På stranden finns också bra lokaler för omklädning och tvätt. Därtill finns en bastu på stranden där man en gång per vecka under sommarsäsongen kan bada bastu gratis under en allmän bastutur. Vintertid erbjuder Lillforsens badstrand en möjlighet till vinterbadande och bastubad för medlemmarna av simsällskapet Uintiseura Kuhat ry.

Kontaktuppgifter

Lillforsvägen 23, 00650 Helsingfors Visa tillgänglighetsuppgifter Visa plats på servicekartan

Perioden 5.6 - 13.8.2023:
- mån-sön 10.00-18.00

Gratis bastuvakt
Perioden 5.6 - 13.8.2023: - ons, lör 12.00-17.00

finska, svenska

strandpersonal
+358 9 310 71520

Badbevakning

Tjänster: omklädningsrum (stängs kl. 17.30), WC, dusch, lekplats, kiosk, volleybollplan, motionsredskap, basketbollplan, bastu.

Plats

Lillforsvägen 23, 00650 Helsingfors
Plats på kartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)

Rutten till utomhusidrottsplatsen

 • I närheten av badstranden finns inga bilplatser för rörelsehindrade. Den närmaste parkeringsplatsen ligger över 50 m från platsen.
 • Hållplatsen för skjutstrafik ligger över 50 m från badstranden.
 • Till badstranden leder en sand- eller stenmjölsbelagd gångrutt, som är jämn och tillräckligt bred samt belyst.
 • På rutten finns en brant backe.

Utomhusidrottsplatsen

 • Det finns tre gångrutter till badstranden.
 • På badstranden finns en infotavla dit man kommer längs en jämn och tillräckligt bred gångled. Det går att titta på infotavlan även på nära håll. På infotavlan finns en karta över området.
 • Badstranden är övervakad (badvakt på plats).
 • På stranden finns en utedusch på sanden. Framför uteduschen finns en över 2 cm hög tröskel..
 • På badstranden finns en toalett som har angetts som tillgänglig som är svår att se på långt avstånd. Gångrutten till toaletten är jämn och tillräckligt bred. Kraven på tillgänglighet uppfylls inte, t.ex. vid dörren finns en över 2 cm hög tröskel och dörren är svår att öppna och stänga.
 • Vid ingången till toaletten finns minst 4 trappsteg.
 • Vid ingången till toaletten finns en över 6 m lång ramp utan avsats.

Omklädningsrummet, duschrummet och bastun

 • På badstranden finns omklädningsrummen för herrar/damer. Ingången till omklädningsrummet är svår att se på långt avstånd. Gångrutten till omklädningsrummet är jämn och tillräckligt bred.
 • Vid ingången till omklädningsrummet finns minst 4 trappsteg.
 • Vid ingången till omklädningsrummet finns en över 6 m lång ramp utan avsats.
 • Dörren till omklädningsrummet öppnas enkelt för hand. Det är hög tröskel i dörröppningen.
 • Vindfånget vid omklädningsrummet är trångt.
 • I omklädningsrummet finns en omklädningsbänk men knappt om utrymme för en rullstol och en assistent. Numreringen på klädskåpen är tydlig.
 • Det finns ett duschrum i anslutning till herrarnas/damernas omklädningsrum. Dörren till duschrummet öppnas enkelt för hand. Det finns ingen tröskel i dörröppningen.
 • På badstranden finns en bastu. Ingången till bastun är svår att se på långt avstånd. Gångrutten till bastun är jämn och tillräckligt bred.
 • Vid ingången till bastuutrymmet finns minst 4 trappsteg.
 • Vid ingången till bastuutrymmet finns en över 6 m lång ramp utan avsats.
 • Dörren till bastun är lätt att öppna för hand och den har en hög tröskel.
 • Vindfånget vid bastuutrymmet är trångt.
 • I bastuns omklädningsrum finns en omklädningsbänk men knappt om utrymme för en assistent. Numreringen på klädskåpen är tydlig.
 • Dörren till duschrummet öppnas enkelt för hand. Det finns ingen tröskel i dörröppningen.
 • Dörren till bastun öppnas enkelt för hand.
 • I bastun finns inte plats för en rullstol.