Tältning

Tältning är ett trevligt och lugnt sätt att tillbringa tid i naturen. När man rör sig i naturen kan man förutom i ett tält även sova till exempel i en hängmatta. Läs på den här sidan vad du bör tänka på när du planerar tältning. Se även sidan Vandringstjänster där du hittar campingplatser och tältningsplatser.
Tentsile-tältning på Skanslandet. Bild: Jussi Hellsten
Tentsile-tältning på Skanslandet. Bild: Jussi Hellsten

Tältning och allemansrätt 

Kortvarig tältning eller annan kortvarig övernattning i naturen hör till allemansrätten. När du övernattar i stadens närnatur ska du respektera naturen och ta hänsyn till andra friluftare. Man får inte orsaka markägaren eller naturen olägenheter. Om du till exempel sover i en hängmatta ska du skydda trädstammarna med en så kallad trädkramare.

Allemansrätten ger dock inte rätt att tälta till exempel i naturskyddsområden eller vid simstränder. Även i andra naturobjekt kan tältningen begränsas så att den inte sliter på naturen eller stör andra friluftare. 

Läs mer om allemansrätten(Länk leder till extern tjänst)

Vanliga frågor om tältning

I friluftsområden får man tälta kortvarigt med allemansrätt så att man inte stör naturen och andra friluftare. Tältning är förbjuden i omedelbar närhet av vindskydd och eldplatser. Syftet med förbudet är att säkerställa att alla som vill kan använda rastplatserna.  När du tältar i friluftsområden bör du komma ihåg att det inte finns några tjänster till stöd för övernattning. Det är viktigt att du ser till att det inte blir något skräp eller andra spår av övernattningen i naturen. Observera att det inte hör till allemansrätten att göra upp eld.

Fagerö och Rönnskär är Helsingfors stads friluftsöar där tältning är avgiftsbelagd. De är också officiella campingområden där tältningen styrs till områden som erbjuder tältare olika tjänster, såsom utedass, soptunnor och ved. På dessa öar finns ett separat område för tältning. Utanför säsongen, vanligtvis 15.9–1.5, har tjänsterna på dessa öar vinteruppehåll och då kan man tälta avgiftsfritt.

Kortvarig tältning är tillåten, men den får inte störa andra friluftare, de som har stugor på öar eller naturen. Observera att det endast är tillåtet att göra upp eld i kokskjul som är byggda för ändamålet. Då ska man ha ved med sig. Den enklaste lösningen är oftast att laga mat med ett eget stormkök. Om det inte finns sophämtning ska man ta soporna med sig till fastlandet.

Hundar eller andra sällskapsdjur får inte släppas fria ut i naturen, och fåglarnas häckningsfrid ska respekteras, liksom friden på eventuella stugors eller villors gårdar. På Helsingfors stads öar och rekreationsområden rör du dig alltid på eget ansvar. Lämplig utrustning, försiktighet och sunt förnuft är det bästa sällskapet på en sjöresa.

Det är mycket dyrt att leverera ved till skärgården. Dessutom stjäls ved, och därför kan man inte garantera dess tillräcklighet. Ett nyligen påfyllt vedförråd kan vara tomt redan nästa dag. På Rönnskär, Fagerö och Lilla Lekholmen finns ved, och förbrukningen övervakas av den ansvariga för skötseln av ön.  

Enligt den allmänna tolkningen handlar det om att tälta en eller två nätter.