Gemenskaper för äldre

Känns dagarna långa eller ensamma? Längtar du efter samtalssällskap eller någon meningsfull aktivitet nära hemmet? Sannolikt finns det hobbygrupper och mötesplatser nära ditt hem.

Ikäihmiset tanssivat salissa

Gemenskaper och aktiviteter tillsammans

Meningsfulla aktiviteter och samtalssällskap kan finnas precis runt hörnet. I invånarhusen kan du träffa andra som bor i närområdet, kanske läsa en dagstidning eller få digitalt stöd. 

I Helsingfors finns också ett antal organisationer och föreningar som ordnar mångsidig verksamhet samt tillhandahåller information, tjänster och kamratstöd. Fråga mer om organisationernas verksamhet hos Seniorinfo.