Mattbryggor

Det finns 12 mattbryggor på stadens stränder. I anslutning till mattbryggorna finns manglar och torkställningar. Helsingfors enda mattvättställe på torr mark finns i Bocksbacka.

På den här sidan

Mattoja kuivumassa telineellä, takana matonpesijöitä.
Bild: Mika Lappalainen

Mattbryggor och mattorkning

Mattbryggorna vid Helsingfors stränder kan användas under sommaren. Mattor kan vanligtvis tvättas på bryggorna från början av maj, då tvättplatserna ställs i ordning efter vintern. 

I närheten av bryggorna hittar du manglar med vilka du kan pressa det mesta av vattnet ur de våta mattorna. I närheten av tvättplatserna finns även torkställningar för mattor. 

Det byggs inga nya bryggor för mattvättning. De nuvarande bryggorna kan tjäna sitt syfte i flera år i sitt skick.

Helsingfors mattvättningsbryggor på kartan

Helsingfors mattvättningsbryggor på kartan. - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)

Pukinmäki mattvättningsställe

Helsingfors första och hittills enda mattvättställe på torr mark finns i Bocksbacka. Smutsvattnet från tvättplatsen nära Vanda å går ner i ett avlopp och smutsar inte ner eller övergöder vattendragen.  

Bocksbackas tvättplats är öppen från början av maj till mitten av september dagligen kl. 7–21.  

Plats

Mattvättplatsen ligger i Bocksbacka strandpark, nära Bocksbackabågens och Staffansslättsvägens rondell.  

Adress: Bocksbacka strandpark, Musselgränd 2, 00780 Helsingfors 

Bocksbacka mattvättningsställe, läge på kartan(Länk leder till extern tjänst)

Hurdant mattvättningsställe?

Det finns 16 smalare tvättfat (bredd 120 cm) och 4 bredare handfat (bredd 270 cm) på Bocksbacka mattvättningsställe. Tvättvattnet kommer från kranen och sprutar på mattan längs hela tvättfatets bredd. Mangeln och torkställningarna är en del av utrustningen på mattvättningsplatsen. 

Tack vare den jämna terrängen kan personer i alla åldrar och med nedsatt rörlighet tvätta mattorna här. Det finns också en liten sittgrupp med bänkar där man kan äta matsäck. I närheten finns det en parkeringsplats som också används av lottodlare.