Karjakaivo friluftsområde

Karjakaivo friluftsområde ligger i Esbo, 30 km från Helsingfors, mellan Bodom träsk och Noux Långträsk. Karjakaivo och Pirttibacka bildar tillsammans en kontinuerlig helhet för friluftsliv.
Kallioista metsämaisemaa.
Bild: Jonna Saari / Retkipaikka

Friluftsområdets tjänster på kartan

I Karjakaivo friluftsområde finns många friluftsleder som vintertid är skidspår. Området har också ett nätverk med fasta kontroller och möjligheter till bergsklättring. Friluftsområdet ligger nära Solvalla Idrottsinstitut, där du kan hitta parkeringsplatser, toaletter och ett café. 

Friluftsområdets tjänster på kartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)

Beskrivning av friluftsområdet 

Huvudlägenheten på Karjakaivo friluftsområde förvärvades år 1963 av Helsingfors stad.  Områdets areal är över 700 hektar. 221 ha av området har överlämnats till Forststyrelsen. 

Karjakaivo området sträcker sig från Hynkänlampi i söder till sjön Ruuhijärvi i norr. Karjakaivo och Pirttibacka bildar en sammanhängande helhet. Det är en ödemark med terräng från istiden, kännetecknad av stora höjdskillnader. Det fridfulla landskapet domineras av branta klippor och flyttblock, sjöar och tjärnar med vackra stränder samt frodiga kärr och våtmarker. 

Rutter och tjänster i området

Parkeringsområden i anknytning till Solvalla idrottsinstitut och i områdets nordöstra del nära Hauklampi. I området finns även ett kafé i samband med Solvalla idrrottsinstitut. 

Det finns 11 km markerade leder belagda med stenmjöl och 7 km av dem belysta i Karjakaivo. Vintertid används lederna för skidåkning i både klassisk och fri stil. Andra rutter kan man planera själv, t.ex. norrut till friluftsområdena i Vaakkoi eller Salmi, och via Pirttibacka till Luk. 

Fritidsfiske är tillåtet i Stora och Lilla Sikalampi, Märlam, Kolmpers, Valkialampi, Pikku-Orajärvi samt de delar av sjöarna Urja, Karjakaivo och Ruuhijärvi som är i Helsingfors stads ägo. 

Se även 

Haltia - Finlands naturcentrum är ett modernt evenemangs- och utställningscenter med naturutställningar som ger dig en autentisk upplevelse av den finska naturen.

Haltia – Finlands naturcentrum(Länk leder till extern tjänst)

Solvalla är ett nationellt idrottsinstitut i Noux, Esbo, invid Långträskets strand.

Solvalla Idrottsinstitut (på finska)(Länk leder till extern tjänst)

Allmänna regler 

Följ allemansrätten och ordningsreglerna i alla friluftsområden och rör dig ansvarsfullt i naturen: