Vårdö

Vårdö är en gammal villaö i sydöstra Helsingfors, en kort båttur från fastlandet. Utöver kulturmiljön är öns vackraste sevärdheter de gamla skogarna och skärgårdsnaturen. Från Vårdbergets utsiktsplats öppnas en välkänd havsutsikt.
Retkeilijät kävelevät hiekkatietä, vasemmalla vanha puinen talo.
Bild: Mira Lainiola

Vad kan du uppleva på Vårdö?

Sjötrafikförbindelser

Östra skärgårdsrutten

Den östra skärgårdsrutten tar dig till Vårdö under sommarsäsongen, trafikerad av FRS Finland.

Östra skärgårdsrutten (FRS Finland, på finska)(Länk leder till extern tjänst)

Elfärjeförbindelse från Rävsundet

Det går en elfärjeförbindelse från Rävsundet till Vårdö. Färjan fungerar som beställningstjänst. Under sommaren 2023 trafikeras förbindelsen av Rävsundets färjemän. Du kan gå direkt till stranden där färjan avgår eller beställa en skjuts i förväg.

Färjetiderna

  • juni–augusti: varje dag (mån.–sön.)
  • maj och september: veckoslut (lör.–sön.) 

Elfärja Aurinkolautta (Rävsundets färjemän, på finska)(Länk leder till extern tjänst)

Färjans avgångsplatser på Degerö och Vårdö, läge på kartan(Länk leder till extern tjänst)

Landstignings- och förtöjningsplatser

Längst inne i Pässilahti finns en gästbåtsbrygga för kortvarig förtöjning. Rävsundets sjötrafikbryggor är avsedda endast för förbindelsetrafik och förtöjning vid dem är inte tillåtet. Den lämpligaste platsen för paddlare att gå i land är sandviken i öns nordöstra hörn.

Pässilahtis gästbåtsbrygga, läge på kartan(Länk leder till extern tjänst)

Vik där paddlare kan gå i land, läge på kartan(Länk leder till extern tjänst)

Det finns flera stigar på ön, varav några är trampade skogsstigar och några är belagda med flis. Det finns också ett lättframkomligt kärrvägsnätverk på ön. Stränderna är nästan helt och hållet villors privata gårdar vars fred ska respekteras.

Vårdös hälsonaturstig

Det finns en hälsonaturstig på Vårdö som har markerats i terrängen med vägvisare och låga pålar som är röda i ena ändan. Det finns kontrollpunkter längs stigen som berättar om naturen. Stigen ska följas på egen hand och den är cirka 2,5 kilometer lång.

Vårdös hälsonaturstig, läge på kartan(Länk leder till extern tjänst)

Att röra sig i området och utflyktskarta

Utflyktskartan över Vårdö-området finns på Jan Strangs webbplats. Kartan är från 2021. Vårdö Sällskapets webbplats innehåller information om att röra sig i området, och där finns också en karta som ger en översikt över öns rutter och sevärdheter.

Vårdös utflyktskarta (Strang, på finska)(Länk leder till extern tjänst)

Att röra sig på ön (Vårdö Sällskapet, på finska)(Länk leder till extern tjänst)

Retkeilijä kävelee pitkospuilla
Bild: Mira Lainiola

Förbindelsebryggans popup-kafé

Öns föreningar och Vårdö Sällskapet har på somrarna ett popup-kafé på färjestranden.

Vårdö Sällskapet (på finska)(Länk leder till extern tjänst)

Popup-kafé, läge på kartan(Länk leder till extern tjänst)

Ungas ekokafé 

I samband med De ungas Ögalleri finns ett ekokafé som erbjuder etiska och miljövänliga delikatesser, bland annat våfflor, kaffe och te.  

De ungas Ögalleri (Ungas Helsingfors)(Länk leder till extern tjänst)

WC 

Det finns en komposttoalett cirka 200 meter från öns förbindelsebrygga.  

Komposttoalett, läge på kartan(Länk leder till extern tjänst)

 

Sevärdheter

Öns vackraste sevärdheter är de gamla skogarna, villorna och villornas trädgårdar. Landskapet inkluderar också torpens tidigare odlingar, av vilka några har omvandlats till frodiga lundar.

Andra sevärdheter på ön är bland annat ett stort flyttblock, en jättegryta, en mycket lågvuxen och vid gran, en jungfrudans (dvs. en stenlabyrint) och en skogskyrka. Från utsiktsplatsen på Vårdberget, också känd som Viikinkikallio dvs. Vikingaklippan, öppnas utsikten mot östra Helsingfors, Sibbo och Borgå skärgård. Vårdös naturstig leder till många av öns sevärdheter. 

Sommarfår

Fåren från Tomtbacka gård har betat på Vårdö under flera somrar. De har ett viktigt sommarjobb som landskapsvårdare. 

Simning och metning

Det är möjligt att simma eller meta på öns sydvästra strand.

Vårdödagen

Det populära Vårdödagen-evenemanget ordnas årligen på sensommaren.

Vårdö Sällskapet (på finska)(Länk leder till extern tjänst)

Odlingslotter

Odlingslotterna på Vårdö är belägna i mitten av ön.

Odlingslotter, läge på kartan(Länk leder till extern tjänst)

Nainen kävelee kivilabyrintissa.
Bild: Mira Lainiola
Kolme vaaleaa lammasta
Bild: Mira Lainiola

Stränderna på Vårdö är ställvis branta backar och bildar en ås runt ön. Den centrala delen av ön är en dalsänka med gamla åkrar. Några av åkrarna används för odlingslotter medan andra har använts som betesmark för får. Mer än hälften av Vårdös areal hör till värdefulla naturobjekt bland annat på grund av vegetationen, skogarna, de geologiska värdena och fågelbeståndet. 

Skogar och växtlighet


Vegetationen på Vårdö varierar från lundar till färska moar och kargmark med lav. 

På den norra halvan av ön finns gamla, dunkla grandungar. Den mest spektakulära klippskogen finns runt utsiktsberget i öns norra spets. Talldungens uppskattade ålder är 170 år.

Skogen som ligger på södra sidan av ängen och odlingslotterna i den centrala delen av ön är färsk mo vars förväxande träd är cirka 110–150 år gamla. 

På stranden på fastlandssidan finns vidsträckta vassruggar och igenväxta små vikar. På västra sidan finns fågelskäret Kanasaari, där ett stort antal fiskmåsar häckar. På 1890-talet fanns det ett sommarhönshus på ön, därav namnet.

Alla som besöker Vårdö känner till klibbalsdungen med sina spektakulära strutbräknar på landfästet av Drakudden i sydöstra Vårdö. På Sunnanviks sandstrand finns en av Finlands enda förekomster av spjutskråp. Förekomsten är fridlyst, så var försiktig när du går i området. 

Växtplatsen för Vårdös spjutskråp, naturskyddsområde på kartan(Länk leder till extern tjänst)

Vårdös naturuppgifter på kartan (kartta.hel.fi)(Länk leder till extern tjänst)

Geologi

Det finns många geologiskt värdefulla platser på Vårdö: den landskapligt betydande utsiktsplatsen Vårdberget, ett av Helsingfors största flyttblock av rapakivigranit, jättegrytan som är belägen på strandklippan i södra änden av Vårdö och steniga fornstränder. 

Artobservationer på Vårdö

Med hjälp av appen iNaturalist kan du enkelt spara artobservationer på din telefon. Du får hjälp med att identifiera arterna från artificiell intelligens och appens andra användare. Bekräftade observationer sparas i Finlands Artdatacenter och betjänar forskare, myndigheter och naturentusiaster. 

Artobservationer på Vårdö (inaturalist.laji.fi, på finska)(Länk leder till extern tjänst)

Artobservationer på Vårdö (laji.fi, på finska)(Länk leder till extern tjänst)

Vartiosaaren hiidenkirnun ympärillä on metalliaita.
Bild: Mira Lainiola
Vartiosaaren näköalapaikka sijaitsee mäntyisellä kalliolla
Bild: Mira Lainiola

Allmänna regler

Följ allemansrätten och ordningsreglerna i alla friluftsområden och rör dig ansvarsfullt i naturen: 

Regler och bestämmelser för naturskyddsområden

Det finns ett naturskyddsområde på Vårdö som har inrättats för att skydda förekomsten av spjutskråp – växten är utrotningshotad och förekomsten är den enda i Finland.  Användningen av området har begränsats genom fridlysningsbestämmelser som är baserade på lagen. 

Se Vårdö naturskyddsområde på kartan(Länk leder till extern tjänst)

Följ följande regler i naturskyddsområdet
  • Håll inte hundar, katter eller andra husdjur okopplade
  • Tänd inte eld, grilla inte, tälta inte och slå inte läger 
  • Skada inte växter, svampar eller lavar
  • Stör inte vilda djur och förstör inte bon 
  • Gå inte i land i området
Se alla fridlysningsbestämmelser för naturskyddsområdet

I synnerhet den norra delen av ön har varierande terrängformer som ställvis är utmanande. I naturstigen ingår också trappor. Den gamla kärrvägen på ön är mer framkomlig.

Tillgänglighetsinformationen för Vårdö är fortfarande bristfällig. När informationen har kartlagts kommer du att här hitta länkar till tillgänglighetsinformationen för öns tjänster.

Tjänsterna på ön på kartan

Det finns en naturstig på Vårdö som leder till största delen av öns sevärdheter.

Utskrivbar turistkarta för Vårdö (PDF, inte tillgänglig)(Länk leder till extern tjänst)

Tjänsterna på ön på kartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)

Bilder av Vårdö

Pässilahtis gästbåtsbrygga Bild: Mira Lainiola
Pässilahtis gästbåtsbrygga Bild: Mira Lainiola
Saaren rantaviiva ja puinen pieni mökki veden päällä.
Bild: Maarit Hohteri
Punainen luontopolun kyltti vanhaa rattaan rautaista rengasta vasten.
Bild: Helsingin kaupunki
Kolme henkilöä kulkee metsäpolulla.
Bild: Helsingin kaupunki