Fårholmens gömsle

Fårholmens gömsle ligger i slutet av den hinderfria plankstigen som börjar i Borgnäs, invid fågelvattnen i Gammelstadsviken.

Kontaktuppgifter

Fårholmen 1, 00560 Helsingfors Visa plats på servicekartan
finska, svenska

Vad kan du uppleva i Fårholmens gömsle?

Gömslet är en naturobservationsplats som är öppen för alla, där du kan observera strandlivet på nära håll.

Naturupplevelser för olika besökare och grupper

Gömslet erbjuder en bra miljö för fågelskådning och andra naturobservationer. Du kan bekanta dig med fågelarterna i området med hjälp av informationstavlan och vila på bänkarna i gömslet. Gömslet är också ett bra ställe för fotografering. Det takförsedda gömslet rymmer högst 40 personer samtidigt och passar bra för olika grupper. Fårholmens gömsle är hinderfritt.

Följ vadarfåglarna på den leriga stranden

Från gömslet kan du se betesängens leriga strand, som lockar migrerande vadare. När vattnet är lågt är vadarna nära gömslet. Ibland rör sig tiotals brushanar, grönbenor, svartsnäppor och gluttsnäppor, större och mindre strandpipare längs vattenbrynet i jakt på föda.

På stranden sitter regelbundet fisktärnor, skräntärnor och havstrutar. Krickor och bläsänder äter i de grunda vattenområdena. I april finns det stora flockar av storskrakar i strandvattnet som jagar lekande norsar. Flockar av salskrakar kan ses i april, och på hösten igen i oktober–november.

Observera fågelkolonin och den omgivande naturen

Skarvarna och gråhägrarna på ön Klobben häckar bara 300 meter från fågelgömslet. Gråhägrarna anländer till sina bon redan tidigt i mars, och skarvarna lite senare. Havsörnen är en regelbunden gäst i träden på Klobben. Havsörnarna trivs på området i synnerhet från islossningen fram till maj. På hösten fiskar örnarna tills isen kommer.

På vintern lämnar uttern spår på isen. Den hoppar till bäckarna i Vik, där det finns öppet vatten också under köldtider. Iris och ängsbräsma lyser längs plankstigen i maj. Fackelblomster och strandlysing sprider färg i augusti.

Ankomst till Fårholmens gömsle

Du kan komma till Fårholmens gömsle från Gammelstadsforsen eller längs Matinkaari bro. Busshållplatser finns på Viksvägen 1 och Tavastvägen 159. Parkeringsplats för bilar finns i korsningen mellan Åminnevägen och Katarina av Sachsens gata (Katarina av Sachsens gata 11 och Åminnevägen 13). Bredvid parkeringen finns den tillgängliga torrtoaletten Helsingfors-dasset.

Plankstigen som leder till Fårholmen börjar vid den södra delen av Borgnäs och rutten är skyltad. Från Borgnäs är det en dryg kilometer till Fårholmens gömsle längs en hinderfri rutt. Du hittar gömslet genom att fortsätta en bit framåt från Fårholmens fågelplattform och fågeltorn.
 

Plats

Fårholmen 1, 00560 Helsingfors
Plats på kartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)

Sidans innehåll har utarbetas av Eero Haapanen.