Stora Kallviks badstrand

Helsingfors stad övervakar badstränder under säsongen för simning utomhus och tar vattenprover på stränder enligt vattenprovtagningsplanet.

Kontaktuppgifter

Kallahdenraitti 3, 00980 Helsingfors Visa tillgänglighetsuppgifter Visa plats på servicekartan

Perioden 3.6. - 11.8.2024: Från 3.6.2024
- mån-sön 10.00-18.00

finska, svenska

strandpersonal
+358 9 310 71437

Badbevakning

Tjänster: omklädningsrum, WC, lekplats, dush, volleybollplan, nära badstranden ligger restaurang Maininki

Plats

Kallahdenraitti 3, 00980 Helsingfors
Plats på kartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)

Rutten till utomhusidrottsplatsen

 • I närheten av badstranden finns inga bilplatser för rörelsehindrade. Den närmaste parkeringsplatsen ligger över 100 m från platsen.
 • Hållplatsen för skjutstrafik ligger över 100 m från badstranden.
 • Till badstranden leder en sand- eller stenmjölsbelagd gångrutt med skyltar, som är ojämn.

Utomhusidrottsplatsen

 • Det finns tre gångrutter till badstranden.
 • På badstranden finns en infotavla dit man kommer längs en ojämn gångled. Det går att titta på infotavlan även på nära håll. På infotavlan finns en karta över området.
 • Badstranden är övervakad (badvakt på plats).
 • På stranden finns en utedusch på sanden. Framför uteduschen finns en över 2 cm hög tröskel..
 • I kaféet på badstranden finns en toalett som har angetts som tillgänglig. Ingången till kaféet är klart urskiljbar. Gångrutten till kaféet är hård och bred men ojämn.
 • Vid ingången till caféet finns minst 4 trappsteg med ett räcke på ena sidan.
 • Vid ingången till caféet finns en under 6 m lång ramp med ett räcke på ena sidan.
 • Framför kaféet finns ont om plats för en rullstol. Dörren till kaféet är lätt att öppna för hand och den har en hög tröskel.
 • Kraven på tillgänglighet uppfylls inte, t.ex. dörren till toaletten är svår att öppna och stänga och det finns inte tillräckligt med utrymme för en rullstol på toaletten.

Omklädningsrummet, duschrummet och bastun

 • På badstranden finns omklädningsrummen för herrar/damer. Ingången till omklädningsrummet är lätt att urskilja. Gångrutten till omklädningsrummet är hård och bred men ojämn.
 • Vid ingången till omklädningsrummet finns 3 trappsteg efter varandra med räcken på båda sidorna.
 • Framför omklädningsrummet finns ont om plats för en rullstol. Dörren till omklädningsrummet öppnas enkelt för hand. Det är hög tröskel i dörröppningen.
 • I omklädningsrummet finns en omklädningsbänk och tillräckligt med utrymme för en rullstol och en assistent. God belysning och kontrastskillnader gör rummet lättare att uppfatta. Det finns inga klädskåpen i omklädningsrummet.
 • I anslutning till omklädningsrummet finns en toalett.