Tomtbacka gård

Tomtbacka gård är ett turistmål som är särskilt populärt bland barnfamiljer. Tomtbackas kor går utomhus året om och du kan titta på dem från morgon till kväll. På gården kan du också titta på andra djur, till exempel de söta lammen som föds på våren.

På den här sidan

Nuoria lehmiä ulkoilemassa Haltialan tilalla
Bild: Heidi Kouhia

Gårdens djur och öppettider

Korna på Tomtbacka gård går ute året om. Vintertid går korna i en inhägnad på gården bakom fårhuset och sommartid är de på bete. På Tomtbacka gård finns också får, getter, höns och grisar. Under vintern och våren är fåren och hönsen inomhus. Om vädret tillåter går getterna och grisarna ute året om, med undantag för midvintern. Väderförhållandena avgör hur länge djuren är på bete och när de går utomhus.

Till koflocken på Tomtbacka hör numera kor av rasen östfinsk boskap som representerar den finländska ursprungsrasen. På våren fyller de här kvigorna, alltså unga korna, ett år. De små och spänstiga korna av den här rasen passar särskilt bra för att ta hand om det vidsträckta landskapsvårdsområdet på Tomtbacka. I inhägnaden bakom fårhuset hittar du Varppu, Viivi, Virma och Valdemiina, även under vintern. Korna går gärna utomhus även när det är kallt och de kan när som helst gå in i lösdriftsladugården. 

Öppettider 

Tomtbacka är en del av Centralparkens friluftsområde. Tomtbacka gård har öppet året om kl. 7.00–20.00. Det är fritt inträde till området. 

Du kan besöka fårhuset mellan självständighetsdagen och trettondagen, och på våren när lammen fötts, dvs. i april–maj. Närmare öppettider meddelas separat. 

Hundar får vistas på gården om de är kopplade. Hundarna får dock inte vistas vid djurens betesmarker, andra inhängnader utomhus eller foderåkrar.

På grund av brandsäkerheten begränsar vi vid behov antalet besökare inne i fårhuset.

Personalen svarar gärna på frågor till exempel om djuren eller hur gården fungerar.

Tjänster på gården

Allmänna regler

  • Endast djurskötare får ta sig in i boxar och inhägnade gårdar.
  • Det är förbjudet att mata djuren. Djuren har utfodring som är planerad enligt art och den garanterar djurens välbefinnande.
  • Bete dig lugnt och undvik onödigt buller nära djuren.
  • Gårdsplanen och grillplatsen ska vara tomma kl. 20–07. Området och djurutrymmena har inspelande kameraövervakning och bevakning.

Wanha Pehtoori

I anslutning till Tomtbacka gård betjänar caférestaurangen Wanha Pehtoori. Det finns en toalett i restaurangen. På Wanha Pehtooris webbplats hittar du information om evenemang som ordnas i samband med restaurangen. På gården ordnas årligen till exempel ett populärt julevenemang.

Wanha Pehtoori (wanhapehtoori.org, på finska)(Länk leder till extern tjänst)

Wanha Pehtoori, läge på kartan(Länk leder till extern tjänst)

Grillen på Tomtbacka gård

Det finns en grillplats på Tomtbacka gård. Grillplatsen är tillgänglig från kl. 7 till 20. Användare måste ta med eget trä eller grillkol. Det går inte att reservera grillplatsen. Öppen eld på andra än utsedda platser är förbjuden.

WC

Det finns en tillgänglig bajamaja på gårdsområdet.

Plocka blommor och ärtor

Det sås också ärtor och blommor på fälten nära Tomtbacka gård, som du kan plocka gratis i juli och augusti. Gårdens informationstavlor berättar mer om plockplatserna. Den exakta tidpunkten varierar beroende på när ärtorna mognar och blommorna blommar.  Du får bara plocka en begränsad mängd för att glädjen ska räcka åt så många som möjligt.

Gårdsområdena på gården har grusyta. På sommaren är alla djuren på bete. En del av betesmarken ligger längs vägen, som kan nås med till exempel rullstol. Några av betesmarkerna ligger längs floden och är inte tillgängliga. Fårhägnet är inte tillgängligt. Det finns en handikapptoalett (bajamaja) på gården.

 

Tjänster i närheten

Det finns mycket att se och uppleva i närheten av Haltiala gård. Lär känna naturen och rekreationsmöjligheterna i närområdet.

Det finns flera friluftsrutter i området Tomtbacka. Tomtbackas rutt börjar på gården.

Tomtbackas rutt (4,6 km)

Du kan följa Tomtbackas rutt och dess kontrollpunkter med hjälp av lokaliseringen i din mobiltelefon. Rutten är inte markerad i terrängen.

Tomtbackas rutt

Skogskärrsstigen, naturstig (1,2 km)

Skogskärrsstigen går i hjärtat av Tomtbacka skog från urskogsområdet till Kungseksvägen. Naturstigens informationstavlor berättar om skogsnaturen och dess återställande. Skogskärrsstigen är markerad i terrängen med blåa romber. En del av rutten går längs spångar.

Skogskärrsstigen

Skuggstigen, markerad rutt (2,4 km)

Skuggstigen är en markerad rundslinga i Tomtbacka skogs naturskyddsområde. Rundslingans andel är ganska lätt. En del av den enkelriktade anslutningsvägen som visas på kartan som punkter går på en klippa och är svårare att navigera.

Skuggstigen

Stigarna i Tomtbackas urskogsområde

I Tomtbackas urskogsområde kan du bara röra dig längs stigarna och spångarna. Det finns några vägledande märken i terrängen.

Stigarna i Tomtbackas urskogsområde

Upplev Tomtbackas natur från djup skog till forsande vatten.

Naturen i Tomtbacka (på finska)

Artobservationer i Tomtbacka

Med hjälp av applikationen iNaturalist kan du enkelt lagra artobservationer på din telefon. Du får hjälp med att identifiera arterna från artificiell intelligens och appens andra användare. Bekräftade observationer lagras i Finlands Artdatacenter och betjänar forskare, myndigheter och naturentusiaster.

Artobservationer i Tomtbacka (iNaturalist.laji.fi, på finska)(Länk leder till extern tjänst)

Artobservationer i Tomtbacka (laji.fi)(Länk leder till extern tjänst)

Rörelse och tillgänglighet i naturområdet

Du kan också röra dig på de breda friluftsrutterna i området kring Tomtbacka med cykel och barnvagnar. Kungseksvägen är en bred och lättframkomlig rutt från Långforsens stuga till Tomtbacka gård. På vintern är utomhusrutterna skidspår och finns på destinationssidan för Svedängen.

  • Skuggstigen i Tomtbacka skog är en lättframkomlig grusbelagd rutt. Klippområdet på rutten kan förbigås genom att ansluta sig rundslingan på den södra sidan av Tomtbacka skog.
  • Tomtbackas naturstig, Skogskärrsstigen, går delvis längs spångar. Det finns också sträckor med spångar längs stigarna i Tomtbackas urskogsområde. Det är förbjudet att röra sig utanför stigarna i urskogsområdet.
  • Det är förbjudet att cykla längs naturskyddsområdena vid Vanda å (Långforsens backlundar, Vanda åbrink och Grotens fors lund). Det finns mindre stigar och trappkonstruktioner i området.
  • Stigarna i skogen saknar vinterunderhåll och belysning.

Följ allemansrätten och ordningsreglerna i alla friluftsområden och rör dig ansvarsfullt i naturen: 

I ändarna av Skogskärrsstigen finns guidetavlor som berättar om naturstigen. Bild: Mira Lainiola
I ändarna av Skogskärrsstigen finns guidetavlor som berättar om naturstigen. Bild: Mira Lainiola

Nackböle arboretum

Nackböle arboretum är en historiskt och naturvetenskapligt värdefull sevärdhet och undervisningsobjekt med exotiska träslag. Arboretumet har en separat guidning, ett trädbibliotek, Lär känna träden-naturstigen och picknickbord. Nackböle arboretum är ett skyddat naturskyddsområde sedan 1983. Nackböle arboretum ligger cirka en kilometer från Tomtbacka gård.

Nackböle arboretum (vihreatsylit.fi) (Länk leder till extern tjänst)

Fiske

Vanda å, som flödar i området kring Tomtbacka, är ett populärt fiskemål. Att röra sig i naturskyddsområdena vid flodstranden (Långforsens backlundar, Vanda åbrink och Grotens fors) är endast tillåtet längs de utsedda rutterna. De allmänna fiskerättigheter som ingår i fiskevårdsavgiften gäller inte för fors- och strömområden i vattendrag för vandringsfisk. Mete och pilkfiske är alltid förbjudet i fors- och strömområden.

Grotens fors: Fiske från stranden är tillåtet vid platserna som är märkta i terrängen.  Långforsen: Fiske är förbjudet i Långforsens naturskyddsområde som ägs av Helsingfors.

Helsingfors fiskeområden och begränsningar på kartan(Länk leder till extern tjänst)

 

Tomtbacka gård på kartan

Tomtbacka gård på kartan. - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)

Bilder från Tomtbacka gård

Lehmiä ulkoilemassa Haltialassa
Bild: Heidi Kouhia
Sikoja ulkoilemassa Haltialan tilalla
Bild: Heidi Kouhia
Vuohi ulkoilee haltialassa
Bild: Heidi Kouhia
Pieni lehmä Haltialassa
Bild: Heidi Kouhia