Stigen Naturens sköte 1 km, tillgänglig

Borgnäs hinderfria naturstig Naturens sköte är en lättframkomlig cirka en kilometer lång rundslinga. Naturstigen går runt den klibballunden och gör en avstickare till vasskanten. Längs naturstigen finns en lekplats, trästolar, picknickområde, fågeltorn och ett gömsle för fågelskådning. Fågeltornet och gömslet är inte hinderfria. Vid foten av fågeltornet finns en spegel som speglar landskapet i Gammelstadsviken. Informationstavlorna med välbefinnandetema som finns längs naturstigen är texter och övningar skrivna som fyrradiga verser.

Kontaktuppgifter

Katarina av Sachsens gata 13, 00560 Helsingfors Visa plats på servicekartan
finska, svenska

Plats

Katarina av Sachsens gata 13, 00560 Helsingfors
Plats på kartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)