Fiskeövervakning och fiskeinfo

Stadens fiskeinfo ger råd i frågor som gäller fiske. Fiskeövervakningen säkerställer att reglerna följs och att fisketillstånden är i ordning. I Helsingfors övervakas fisket under alla veckodagar och alla tider på dygnet.
Kalastaja vavan kanssa kallion päällä meren äärellä.
Bild: Konsta Linkola

Kontaktuppgifter för Helsingfors fiskeinfo 

Fiskeövervakning 

I Helsingfors övervakas fisket under alla veckodagar och alla tider på dygnet. Övervakning utförs inom hela Helsingfors-Esbo fiskeriområdet. Du får kontakt med fiskeriområdets övervakare via fiskeövervakningskoordinatorpå webbplatsen för Helsingfors-Esbo fiskeriområde(Länk leder till extern tjänst)

Fiskeövervakarna kontrollerar att fiskereglerna följs. De kontrollerar bland annat att fiskare har nödvändiga fisketillstånd. När du ska ut och fiska ska du ha med dig nödvändiga tillstånd och identitetsbevis.  

Helsingfors-Esbo fiskeriområde

Helsingfors stad är medlem i Helsingfors-Esbo fiskeriområde. Fiskeriområdenas huvudsakliga uppgift är att utarbeta en nyttjande- och vårdplan för sitt område. Fiskeriområdet ansvarar tillsammans med innehavarna av fiskerättigheter och myndigheterna för genomförandet av nyttjande- och vårdplanen.

Läs mer på webbplatsen för Helsingfors-Esbo fiskeriområde(Länk leder till extern tjänst)