Borgnäs fågelskådningstorn

Från fågeltornet i Borgnäs öppnar sig en utsikt över Gammelstadsvikens fågelvatten.

Kontaktuppgifter

Pornaistenniemen lintutorni, 00560 Helsingfors Visa plats på servicekartan
finska, svenska

Vad kan du uppleva vid Borgnäs fågelskådningstorn?

Klättra upp i fågeltornet i Borgnäs och se ut över fågelvattnen i Gammelstadsviken. 

Beundra vasslandskapet

Från fågelskådningstornet i Borgnäs kan du se den bruna kärrhöken flyga över vassvidderna och sångsvansparet som häckar i en vassgöl. Med kikare kan du också se ända till Fårholmens betesmarker, där stora flockar av krickor, brushanar och tofsvipor vistas. På området samlas många gråhägrar och ofta också ägretthägrar.

Från fågeltornet i Borgnäs lönar det sig också att titta åt andra hållet, eftersom det finns en lund bakom tornet där härmsångare, svarthätta och näktergal sjunger i kapp. På vintern kan du få se vitryggad hackspett i lunden. Strax bakom tornet finns ett igenvuxet vattendrag som är det tidigare utloppsdiket från Viks vattenreningsverk. I diket växer flytande mattor av jättegröe. 

Ankomst till Borgnäs fågelskådningstorn

Du kan komma till Borgnäs fågelskådningstorn från Gammelstadsforsen eller längs Matinkaari bro. Busshållplatser finns på Viksvägen 1 och Tavastvägen 159. Parkeringsplats för bilar finns i korsningen mellan Åminnevägen och Katarina av Sachsens gata (Katarina av Sachsens gata 11 och Åminnevägen 13). Bredvid parkeringen finns den tillgängliga torrtoaletten Helsingfors-dasset.

Plats

Pornaistenniemen lintutorni, 00560 Helsingfors
Plats på kartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)

Sidans innehåll har utarbetas av Eero Haapanen.