Besök parkerna på ett ansvarsfullt sätt

Parkerna i Helsingfors allmänna områden är till för alla invånares nöje och njutning. Ta även hänsyn till andra parkbesökare.
Grupper av människor sitter i en grön gräsmatta med träd i bakgrunden.
Sinebrychoffsparken. Bild: Marli Masalin

Att grilla i parken

Du kan grilla i stadens parker när du följer följande regler:

  • Ställ grillen på ett obrännbart, hårt underlag, såsom sand. Du får inte ställa grillen på gräset, inte ens om grillen har fötter. Även en klotgrill utstrålar värme neråt och gräset torkar under grillen. 
  • Kasta inte varmt avfall i sopkärl. Sopkärlen skadas av värmen och det är exempelvis mycket dyrt att byta ut djupbehållarnas inre delar. 
  • Under terrängbrandsvarningen är alla grillning alltid förbjudet – även med engångs- och klotgrill.    Mer information finns på Räddningsväsendets webbplats (Länk leder till extern tjänst)
  • Grenar får inte brytas av träd för att användas som tändved. Ta med dig egna tändämnen. 
  • Kom ihåg att ta med dig allt skräp. 
  • Du får inte göra upp eld i parker eller andra grönområden. 

Grillning är förbjuden i Sveaborg och naturskyddsområden

Det är förbjudet att göra öppen eld och grilla överallt i Sveaborg, även i fästningens parkområden. Det är också förbjudet att grilla i Helsingfors naturskyddsområden. Helsingfors naturskyddsområden på kartan(Länk leder till extern tjänst)