Hem- och Ullholmarna

Hem- och Ullholmarna är en grupp av fyra öar i östra Helsingfors, öster om Degerö. Öarna är bra för utflykter, promenader i skogen och vandring på de steniga stränderna. Det finns tre Ullholmar: östra, västra och norra. Holmarnas areal är sammanlagt 5,5 hektar.
Utsikt från Norra Ullholmen till Hemholmen.  Bild: Sofia Kangas
Utsikt från Norra Ullholmen till Hemholmen. Bild: Sofia Kangas

Beskrivning 

Hemholmen är en kulturhistoriskt värdefull villa- och utflyktsö i den östra skärgården. Den tål rekreationsbruk bra och erbjuder mycket att se i förhållande till sin storlek. Öns unika stenvilla med sina gårdar används för närvarande av en förening, men annars kan du vandra fritt på ön. Villan är numera ett skyddsobjekt. Byggnaden har hyrts av Helsingin Navigaatioseura och Itä-Helsingin pursiseura. 

Helsingin Navigaatioseura (på finska)(Länk leder till extern tjänst)

Västra, Östra och Norra Ullholmen bildar ett kluster av små utflyktsöar som utvecklas särskilt för paddlare och alla som rör sig med egen båt. Norra och Östra Ullholmen är lämpliga för kortvarig camping, medan Västra Ullholmen är avsedd för endagsutflykter. 

Tjänster

På Hemholmen och Norra och Östra Ullholmen finns kokplatser under tak men ingen vedförsörjning. Ta med egen ved.  

Det finns toaletter på Hemholmen och Norra och Östra Ullholmen. 

Det finns en sjötrafikbrygga på Hemholmen där det är förbjudet att förtöja båtar. Förtöjningsringar finns på de nordöstra och sydöstra stränderna. Förtöjning vid bryggor är tillåtet på Östra och Norra Ullholmen.  

Det finns lämpliga landningsplatser för paddlare på Hemholmen på både östra och västra stranden. På Östra Ullholmen finns det lämpliga platser för paddlare att stiga i land på flera ställen på öns norra och östra stränder. På Norra Ullholmen är det möjligt för paddlare att gå i land på öns nordöstra och norra stränder. 

Hemholmen och Norra och Östra Ullholmen är lämpliga för kortvarig camping och Västra Ullholmen är lämplig för endagsutflykter. 

Det finns ingen offentlig trafikförbindelse till Hemholmen och Ullholmarna. 

Allmänna regler

Följ allemansrätten och ordningsreglerna i alla friluftsområden och rör dig ansvarsfullt i naturen: 

Tjänsterna på öarna på kartan

Tjänsterna på öarna på kartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)

Bilder från Hem- och Ullholmarna

 Villabyggnad, Hemholmen. Bild: Sofia Kangas
Villabyggnad, Hemholmen. Bild: Sofia Kangas
Västra Ullholmen. Bild: Sofia Kangas
Västra Ullholmen. Bild: Sofia Kangas
Flyttblock, Hemholmen. Bild: Sofia Kangas
Flyttblock, Hemholmen. Bild: Sofia Kangas
Badhytt, Hemholmen. Bild: Sofia Kangas
Badhytt, Hemholmen. Bild: Sofia Kangas