Vandringstjänster

Helsingfors friluftsområden har några friluftsstugor och ett flertal grilltak och kokplatser under tak. Fågelskådaren gläds av de talrika fågeltornen som finns till exempel i Gammelstadsviken. I friluftsområdena och på öarna kan du också hitta olika bastur.

På den här sidan

Lintubongari kiikaroi esteettömältä lintulavalta kohti ruovikkomaisemaa
Bild: Mira Lainiola

Friluftsstugor, naturcentrum, kåtor och vindskydd på kartan 

Huvudstadsregionens friluftsstugor, naturcentrum, kåtor och vindskydd på kartan. 

Friluftsstugor, naturcentrum, kåtor och vindskydd på kartan  - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)

Kokplatser under tak

Malkasaaren keittokatoksen vierellä on pöytäryhmä.
Bild: Mira Lainiola

Det finns kokplatser under tak på öar och i flera friluftsområden som förvaltas av Helsingfors stad. Det finns vanligen inte ved vid kokplatserna och eldstäderna. 

I friluftsområdena i Helsingfors utomstående kommuner (Karjakaivo, Luk, Pirttibacka, Salmi och Vaakkoi) finns det färdig ved för vandrare. I skärgården kan ved hittas vid kokplatserna på Fagerö och Rönnskär. Det lönar sig att ta med egen ved till de andra öarna. Det finns färdig ved vid den öppna eldstaden på Fölisön

Kokplatser under tak och andra eldstäder på kartan 

Huvudstadsregionens kokplatser under tak på kartan. 

Kokplatser under tak och andra eldstäder på kartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)

Fågeltorn, fågelplattformar och gömslen 

Lapset katselevat kiikareilla lintupiilosta merelle
Bild: Mira Lainiola

I Helsingfors finns fågeltorn, fågelskådningsplattformar och gömslen. Konstruktioner för fågelskådning finns särskilt vid Gammelstadsvikens fågelvatten, men också på Stora Räntan och Drumsö. Tillgängliga fågelskådningsplattformar finns på Fårholmen, längs plankstigen som leder till ön och i slutet av Stenuddens naturstig. Största delen av konstruktionerna har informationstavlor som berättar om fågelbeståndet.  

Fågeltorn, fågelplattformar, gömslen och utsiktsplattformar på kartan 

Huvudstadsregionens fågel- och landskapstorn samt fågelplattformar och utsiktsplattformar på kartan. 

Fågeltorn, fågelplattformar, gömslen och utsiktsplattformar på kartan  - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)

Bastur 

Pihlajasaaren rantasauna.
Bild: Maarit Hohteri