Luk friluftsområde

Kärnan av Luk som hör till de populäraste friluftsområdena i huvudstadsregionen består av en gammal herrgård med gårdsområden som betjänar som friluftsstuga. Områdets totalareal är över 900 hektar, och området omfattar 20 hektar flygekorreskog. Luk friluftsområde ligger i Esbo på både sidorna av Björneborgsvägen, cirka 23 kilometer från Helsingfors centrum.
Tre personer i utkanten av skogen invid ett vattendrag.
Bild: Konsta Linkola

Vad kan du uppleva i Luk?

I området finns skyltade friluftsleder, av vilka 15 kilometer är belagda med stenmjöl och 7 kilometer med naturlig botten.  Det finns 8,5 km naturstigar. I området finns även ett nätverk av fasta kontroller och en hundhage.

Sju dammars led

Naturstigen i Luk ger information om områdets skogsnatur, dess vård och skydd samt områdets lokalhistoria. Man kan välja mellan två stigalternativ: en längre stig på 9 kilometer och en kortare stig på 6 kilometer. Båda stigarna följer samma sträcka i början. Den längre stigen löper förbi sju dammar. Under vandringen kan man njuta av varierande landskap, såsom små dammar, klippor, lundar och kärr. Den kortare stigen löper nästan hela sträckan i naturskyddsområdet och den längre stigen cirka en tredjedel av sträckan. 

Längs stigen visar skyltar med kottsymbol vägen för besökaren och vid varje objekt finns en informationstavla försedd med nummer. Rutten löper längs friluftsstigarna och är lättframkomlig med undantag av några branta backar. 
 
Kokskjulen i Luk, läget på kartan(Länk leder till extern tjänst)  

Skidspåren i Luk 

Golfskidspår 3,4 km, läget på kartan(Länk leder till extern tjänst)
Åkerskidspår 2,6 km, läget på kartan(Länk leder till extern tjänst)
Skicket på skidspåren i Luk (Utemotionskartan)(Länk leder till extern tjänst) 
Skidstugan, Luk herrgård, läget på kartan(Länk leder till extern tjänst) 
 

 

Kokskjul och eldplatser

I friluftsområdet finns 7 kokskjul. Det är tillåtet att göra upp eld endast i kokskjul och vid byggda eldplatser. När det råder varning för skogsbrand, får man göra upp eld endast i kokskjulen.  

Kokskjulen i Luk, läget på kartan(Länk leder till extern tjänst)

Luk herrgård

Den gamla herrgården med gårdsområden som nuförtiden är en friluftsstuga betjänar motionärerna i området. Herrgården har öppet endast på veckosluten utanför sommarsäsongen.  Herrgårdens lokaler, bokningsbara bastu, möteslokaler och festsal kan reserveras till exempel för fester. 
Luk herrgård (på finska)(Länk leder till extern tjänst)

Toaletter

Toaletterna finns i bastubyggnaden intill badplatsen som ligger nära huvudbyggnaden för Luk herrgård. 

 

I närheten av huvudbyggnaden för Luk herrgård finns en badstrand, en lekplats för barn och spelplaner.  
Lukträskets badstrand, läget på kartan(Länk leder till extern tjänst)
Beach volley-plan, läget på kartan(Länk leder till extern tjänst)

Badstränder

I närheten av huvudbyggnaden för Luk herrgård ligger Lukträskets badstrand. Badstranden har en sandstrand, kallvattenduschar och omklädningsbås. I bastubyggnaden finns toaletter.  I Luk friluftsområde finns flera badplatser. 

Badstränderna i Luk, läget på platsen (Länk leder till extern tjänst)

På utemotionskartan hittar du under sommarsäsongen aktuell information om skicket på badstränderna i huvudstadsregionen, blåalgsläget och vattentemperaturer. 

Utemotionskartan (Länk leder till extern tjänst) 

Bastur

Luukin kartanon yhteydessä toimii tilaussauna.
Tiedustelut: Luukin kartano(Länk leder till extern tjänst)

Utomhusmotionsplatser

I Luk friluftsområde finns flera utomhusmotionsplatser med mångsidig utomhusmotionsutrustning. 
Utomhusmotionsplatser, läget på kartan (Länk leder till extern tjänst)

Golf

I området finns två golfbanor, Luukki och Lakisto. Banorna underhålls av Suur-Helsingin Golf(Länk leder till extern tjänst).
Suur-Helsingin Golf Luukki, läget på kartan(Länk leder till extern tjänst)
Suur-Helsingin Golf Lakisto, läget på kartan(Länk leder till extern tjänst)
 

Fiske

Fritidsfiske är tillåtet i områdets dammar och sjöar som har vilda fiskbestånd. På fiskeplatserna vid Kaitalampi och Halkolampi kan man fiska regnbågsforell och andra ädelfiskar med tillstånd av Luk fiskelag.  Tillstånd säljs här(Länk leder till extern tjänst).

Fiskeplatserna i Luk, läget på kartan(Länk leder till extern tjänst)
 

Skidspår

Det finns gott om skyltade friluftsleder i Luk. På vintern är områdets friluftsleder skidspår.

Skidspåren i Luk, läget på kartan(Länk leder till extern tjänst) 
Skidstugan, läget på kartan(Länk leder till extern tjänst)
Skicket på skidspåren i Luk (Utemotionskarta)(Länk leder till extern tjänst)
 

Övernattning

Nära Luk herrgård finns ett husvagnsområde (på finska)(Länk leder till extern tjänst). I husvagnsområdet finns 48 platser i närheten av huvudbyggnaden, och området har faciliteter för dusch och tvätt samt el. Man kan använda husvagnsområdet även på vintern.

Husvagnsområdet i Luk (läget på kartan)(Länk leder till extern tjänst)
 

Sju dammars led

Den längre rutten längs naturstigen i Luk löper förbi sju dammar. Under vandringen får man njuta av varierande landskap, såsom små dammar, klippor, lundar och kärr. De första dammarna som besökaren passerar är Hepolampi och Kierlampi.  Vid Hauklampi gör den kortare rutten en krök runt dammen och leder tillbaka till Luk herrgård. Den längre rutten fortsätter förbi Svartdamm till Väärälampi.  Efter Väärälampi är det möjligt att stanna vid eldplatsen vid Halkolampi. Den sista dammen längs naturstigen är Kaitalampi där man om man vill kan svalka sig på badplatsen. 

Naturstigen i Luk, läget på kartan(Länk leder till extern tjänst)
 

 

Det vidsträckta skogsområdet i Luk hör till Noux sjöplatå. Områdets areal är cirka 620 hektar, området omfattar även 20 hektar flygekorreskog. Många små dammar samt kärr i nord-sydlig riktning ger variation åt naturen i Luk friluftsområde. Skogarna är mångsidiga från karga klippor till små lundar. I nordöstra och nordvästra delarna av Luk ligger vidsträckta skogsområden som bevaras i naturtillstånd: urskogarna vid Kaitalampi och i Luk. 

Luk naturskyddsområde 

I Luk friluftsområde finns ett naturskyddsområde på cirka 140 hektar som till stora delar hör till Natura 2000-nätverket, skyddsprogrammet för gamla skogar och det riksomfattande värdefulla bergsområdet vid Käärlampi. Området norr om Vichtisvägen gränsar i nordöstra delen till ett separat område i Noux nationalpark som omfattar bland annat lundbäckdalen Koivula.  

Naturskyddsområdena i Luk, läget på kartan(Länk leder till extern tjänst)

Karakteristiskt för naturskyddsområdet är den typiska växlingen för Noux sjöplatå mellan hällmarkstallskogar och bergsklippor samt mellan frodiga bäckdalar och smala kärr och dammar. Skogstyper varierar från karga hällmarkstallskogar till friska och lundliknande, grandominerade skogar. I norra delen av området finns en vidsträckt lund. Artbeståndet är rikligt och omfattar flera hotade eller sällsynta arter för gamla skogar, såsom flygekorre och vissa tickor. Områdets friluftsled är också en naturstig, och längs stigen finns det informationstavlor som berättar om områdets natur.  
 

Allmänna regler

Om vintern kom ihåg reglerna för skidspår: gå inte i skidspåret och ta inte med hundar i spåren. Hundarna är förbjudna på motionsstråken även under den snöfria årstiden.

Följ allemansrätten och ordningsreglerna i alla friluftsområden och rör dig ansvarsfullt i naturen:
 

Regler och bestämmelser i naturskyddsområden 

I Luk friluftsområde finns ett Natura-naturskyddsområde på cirka 140 hektar.
Naturskyddsområdena i Luk, läget på kartan (Länk leder till extern tjänst)

Följ följande regler i Luk naturskyddsområde

  • Håll hundar, katter och andra husdjur kopplade.
  • Det är förbjudet att göra upp eld, grilla, tälta och campa. 
  • Skada inte växter, svampar eller lavar.
  • Stör inte vilda djur eller förstör bon. 
  • Terrängcykling är förbjuden utanför de markerade rutterna.
  • Du kan plocka matsvamp och bär. 

Friluftsområdets tjänster på kartan

Området har friluftsleder, fiskeplatser, friluftsområden, Luk herrgård, caravanområde, matlagningsplatser, badplats, lekplats och bollplan och golfbana. 

Friluftsområdets tjänster på kartan. - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)

Bilder på platsen

Flygfoto av Luk friluftsområde.
Bild: KopterCam / Helsingin kaupunki
En person som lägger en filt på en gräsmatta.
Bild: Helsingin kaupunki
Flygfoto över en skogsbekläddd strand och en brygga.
Bild: KopterCam / Helsingin kaupunki
Flygfoto av vattendragen och skogen i Luk friluftsområde.
Bild: KopterCam / Helsingin kaupunki