Fisketillstånd och priser

Att meta och pimpelfiska kräver inget tillstånd. När du fiskar i Helsingfors fiskevatten med andra fiskeredskap ska du kontrollera vilka tillstånd du behöver och vad tillstånden kostar.

På den här sidan

Lähikuva käsi ja virveli.
Bild: Konsta Linkola

Lagen om fiske reglerar fisket i hela Finland. Du behöver vanligtvis inte tillstånd för att meta och pimpelfiska. Vid fiske med andra redskap kan du behöva statens fiskevårdsavgift och ett fisketillstånd från ägaren av vattenområdet, dvs. Helsingfors stad. Din ålder, dina fiskeredskap och vattenområdet fastställer vilka tillstånd du behöver.  

Se om du behöver fisketillstånd

 • Att meta och pimpelfiska kräver inte fisketillstånd eller avgifter. Fiske med en strömmingshäckla är också tillåtet utan tillstånd. (Fiske med spinnspö räknas som handredskapsfiske, och du kan behöva ett tillstånd för det. )

Mete och pimpelfiske är förbjudet i fors- och strömområden. Det finns fiskebegränsningar även i naturskyddsområden och andra områden som kräver separat tillstånd.  Kontrollera reglerna på Fiskebestämmelser-sidan eller kartan över fiskevatten(Länk leder till extern tjänst)

 • Om du är 18–64 år ska du betala statens fiskevårdsavgift. Efter att du har betalat fiskevårdsavgiften kan du fiska i Helsingfors och nästan överallt i Finland med ett drag och spö.

  Obs! Fiskevårdsavgiften räcker inte om du spinnfiskar i fors- och strömområden eller i områden som kräver separat tillstånd för fiske, såsom Gammelstadsforsens lugnvatten.

 • Om du är under 18 år eller har fyllt 65 år behöver du inget tillstånd. Du kan avgiftsfritt och utan tillstånd fiska med ett drag och spö i Helsingfors och nästan överallt i Finland.

  Obs! Även personer som fyllt 65 år behöver tillstånd för spinnfiske i fors- och strömområden och i områden som kräver separat tillstånd för fiske, såsom Gammelstadsforsens lugnvatten. Även personer under 18 år behöver tillstånd för spinnfiske i Gammelstadsforsen.;

Kontrollera begränsningarna och fiskereglerna på sidan Fiskebestämmelser Se också Gammelstadsforsens tillstånd.

 • Om du är 18–64 år ska du betala statens fiskevårdsavgift OCH köpa Helsingfors stads fisketillstånd. Efter att du har betalat fiskevårdsavgiften och köpt fisketillstånd kan du fiska i Helsingfors fiskevatten.  
 • Om du är under 18 år eller har fyllt 65 år ska du köpa Helsingfors stads fisketillstånd. Du behöver inte betala fiskevårdsavgiften. Efter att du har köpt fisketillstånd kan du fiska i Helsingfors fiskevatten.  

Notera antalet spön: Vid fiske från stranden kan du fiska med högts tre spön. Vid trolling är antalet spön vanligtvis inte begränsat. Kontrollera dock de närmare reglerna i fisketillståndet. 

Köp av tillstånd: se nedan Köp av fisketillstånd och priser.

Kontrollera begränsningarna och fiskereglerna på sidan Fiskebestämmelser.

Fiske med fångstredskap är tillåtet endast för Helsingforsbor i Helsingfors vattenområden. Fiske med fångstredskap innefattar till exempel fiske med katsa, ryssja eller nät. Helsingfors beviljar inte tillstånd för kräftfiske och det är inte möjligt att fiska kräftor i Helsingfors. 

 • Om du är en Helsingforsbo i 18–64 års ålder behöver du statens fiskevårdsavgift och Helsingfors stads redskapsspecifika redskapstillstånd. 
 • Om du är en Helsingforsbo och är under 18 år eller har fyllt 65 år behöver du Helsingfors stads redskapsspecifika redskapstillstånd. 

Observera att fiske med fångstredskap är begränsat i flera av Helsingfors vattenområden. Kontrollera begränsningarna i Helsingfors vattenområden i förväg på Fiskebestämmelser-sidan eller på kartan över fiskevatten(Länk leder till extern tjänst)

Gammelstadsforsens lugnvatten 

 • Om du är Helsingforsbo behöver du Gammelstadsforsens lugnvattentillstånd för spinnfiske. Fiskare i alla åldrar behöver lugnvattentillstånd för att spinnfiska i lugnvatten. Om du är 18–64 år ska du dessutom betala statens fiskevårdsavgift. 
 • Om du är utsocknes behöver du turisttillstånd för att spinnfiska i lugnvatten. 

Du kan meta i lugnvatten utan lugnvattentillstånd. Se Fiskebestämmelser-sidan för närmare information om fiske i lugnvatten. 

Gammelstadsforsens forsområde 

Fiske i Gammelstadsforsens forsområde kräver Gammelstadsforsens forstillstånd. Barn behöver också tillståndet. 

Liksom stadens övriga fisketillstånd köps forstillståndet på nätet. Stadens fiskeinfo vid Gammelstadsforsen säljer inte längre tillstånd.  

Se Fiskebestämmelser-sidan för närmare information om fiske i forsområdet. 

Köp av fisketillstånd och priser

Fiskevårdsavgiften och fisketillståndet är personliga. Kom ihåg att ta med dig giltiga fisketillstånd och ditt identitetsbevis när du ska ut och fiska.  

Du kan betala statens fiskevårdsavgift i Eräluvat-webbutiken eller på R-kiosken.  Fiskevårdsavgiften år 2023: 6 euro/dygn, 16 euro/vecka och 47 euro/år. 

Betala fiskevårdsavgiften i Eräluvat.fi-butiken (Länk leder till extern tjänst)

Helsingfors stads fisketillstånd säljs endast på nätet i tjänsten Kalakortti.com. Kalakortti.com-tjänstens leveransavgift läggs till priset för varje tillstånd.  

 Köp fisketillstånd från Kalakortti.com (på finska)(Länk leder till extern tjänst)

Snabblänkar  

Forsarna  

Du behöver ett separat forstillstånd för att fiska vid Gammelstadsforsen. Däremot är Långforsen, Grotens fors och Niskalankoski forsar där man inte behöver ett separat forstillstånd, utan man får fiska med ett spöfisketillstånd eller turistfisketillstånd.  

Vandaforsen och Dickursbyforsen ligger i Vanda, och där behöver du Vandaforsens och Dickursbyforsens fisketillstånd (Kalakortti.com)(Länk leder till extern tjänst)  

Information om leveranstider

När du köper ett redskapstillstånd ska du observera att det tar flera dagar, ibland till och med ett par veckor att få ett redskapsmärke.

Tabellen listar Helsingfors vanligaste fisketillstånd och priserna på dem. Du hittar alla tillstånd och priser i tjänsten Kalakortti.com(Länk leder till extern tjänst), där du också kan köpa tillstånd. 

Tillstånd  Tillståndsuppgifter  Priset på tillståndet    
Spöfisketillstånd
(Helsingforsbo) 
kalenderår / 1 person  15 euro 
Spöfisketillstånd, Helsingfors och Esbo
(Helsingforsbo)

kalenderår / 1 person 

20 euro 
Spöfisketillstånd, Helsingfors och Esbo
(utsocknes)
kalenderår / 1 person  65 euro
Gammelstadsforsens lugnvattentillstånd 
(Helsingforsbo)
1 person  5,50 euro / dygn,
21 euro / kalenderår
Spöfisketillstånd, turisttillstånd
(drag+lugnvattentillstånd, utsocknes)
1 person  11 euro / dygn, 16 euro / vecka,
45 eur / kalenderår
Gammelstadsforsens forstillstånd varierande period / 1 person  11 euro / 5,50 euro under 18 år
Dykfiske   kalenderår / 1 person  15 euro
Ljusterfiske  kalenderår / 1 person  15 euro
Fartygsvist tillstånd för Helsingfors vattenområden  kalenderår 115,50 euro
Tävlingstillstånd
(förening från Helsingfors)
pris / 1 deltagare  0,25 euro
Tävlingstillstånd
(utsocknes förening)
pris / 1 deltagare  0,65 euro

Kilpailulupa, valtakunnallinen

kilpailukohtainen hinta 105 euro

Endast Helsingforsbor får fiska med fångstredskap i Helsingfors vattenområden.

Tillstånd  Tillståndsuppgifter  Priset på tillståndet    
Helsingforsbornas tillstånd för nät
(får köpa högst 4 st./person)
1 st. 15 euro
Helsingforsbornas tillstånd för katsa
(får köpa högst 2 st./person)
1 st. 15 euro
Helsingforsbornas tillstånd för långrev
(får köpa högst 1 st./hushåll)
1 st. (100 krokar) 15 euro
Helsingforsbornas tillstånd för agnkrok
(får köpa högst 1 st./hushåll)
1 st. (inkluderar 10 redskapsmärken)  15 euro

Vanliga frågor om tillstånd och fiske

Du behöver inget tillstånd för att meta, och det är tillåtet att meta nästan överallt i Helsingfors.   

Se de populära fiskeplatserna på kartan  

Begränsningar för metning  

 • Du får inte meta i fors- och strömområden (Gammelstadsforsen, Långforsen, Grotens fors, Niskalankoski)  

 • Du får inte meta i naturskyddsområden där fiske är förbjudet.  

 • Du får inte meta på offentliga badstränder eller privata tomter.  

 • Du får inte meta på broar, med undantag för Drumsöbron där du kan fiska med strömmingshäckla.  

 • Om du fiskar från en båt ska du inte vara störande nära bosättning eller bastur.  

 • Det finns också fiskeförbud i närheten av hamnar, se förbudsområdena på kartan.  

Om du fiskar med ett spinnspö behöver du inte stadens fisketillstånd. Om du är 18–64 år ska du dock betala statens fiskevårdsavgift.  

Ett undantag är områden som kräver separat tillstånd där du behöver ett fisketillstånd även när du fiskar med ett spinnspö. Områdena i Helsingfors som kräver separat tillstånd är:  

 • fors- och strömområden (Gammelstadsforsen, Långforsen, Grotens fors, Niskalankoski)  

 • Gammelstadsforsens lugnvatten  

 • Kaitalampi och Halkolampi.  

Tillstånd för områden som kräver separat tillstånd: se avsnittet Köp Helsingfors stads fisketillstånd.  

Fiske med flera spinnspön  

Fiske med ett spinnspö är handredskapsfiske. Om du fiskar med flera spinnspön, se anvisningarna i avsnittet Fiske med flera drag och andra redskap.  

Om du är 18–64 år  

 • Du får fiska med ett spinnspö om du har betalat den statliga fiskevårdsavgiften.   

 • Du får fiska från stranden med tre spinnspön om du utöver fiskevårdsavgiften köper stadens spöfisketillstånd. Vid trolling från en båt är antalet spön vanligtvis inte begränsat (läs reglerna i tillståndet). 

Om du är under 18 år eller över 65 år  

 • Du får fiska med ett spinnspö på samma sätt som med ett metspö. Du behöver inte betala fiskevårdsavgiften.   

 • Du får fiska från stranden med tre spinnspön om du köper stadens spöfisketillstånd. Vid trolling från en båt är antalet spön vanligtvis inte begränsat (läs reglerna i tillståndet).  

Tillstånd för sjöfågeljakt  

Tillståndet för sjöfågeljakt ger rätt att jaga i Helsingfors stads områden för sjöfågeljakt under sjöfågelsäsongen (10.9–31.12.) Tillståndet säljs endast till Helsingforsbor med jaktkort.  

Områdena för sjöfågeljakt ser du på Helsingfors fiskekarta (PDF, inte tillgänglig)   (Länk leder till extern tjänst)

Köp ett tillstånd för sjöfågeljakt (Kalakortti.com , på finska)(Länk leder till extern tjänst)