Fisketillstånd och priser

Att meta och pimpelfiska kräver inget tillstånd. När du fiskar i Helsingfors fiskevatten med andra fiskeredskap ska du kontrollera vilka tillstånd du behöver och vad tillstånden kostar.

På den här sidan

Lähikuva käsi ja virveli.
Bild: Konsta Linkola

Lagen om fiske reglerar fisket i hela Finland. Du behöver vanligtvis inte tillstånd för att meta och pimpelfiska. Vid fiske med andra redskap kan du behöva statens fiskevårdsavgift och ett fisketillstånd från ägaren av vattenområdet, dvs. Helsingfors stad. Din ålder, dina fiskeredskap och vattenområdet fastställer vilka tillstånd du behöver.  

Se om du behöver fisketillstånd

Kontrollera begränsningarna i Helsingfors vattenområden på Fiskebestämmelser-sidan eller på kartan över fiskevatten(Länk leder till extern tjänst)(Länk leder till extern tjänst)

 • Att meta och pimpelfiska kräver inte fisketillstånd eller avgifter. Fiske med en strömmingshäckla är också tillåtet utan tillstånd. (Fiske med spinnspö räknas som handredskapsfiske, och du kan behöva ett tillstånd för det. )

Mete och pimpelfiske är förbjudet i fors- och strömområden. Det finns fiskebegränsningar även i naturskyddsområden och andra områden som kräver separat tillstånd, se Var är det tillåtet att meta utan tillstånd?

 • Om du är 18–69 år ska du betala statens fiskevårdsavgift. Efter det kan du fiska i Helsingfors och nästan överallt i Finland med ett drag och spö.
 • Om du är under 18 år eller har fyllt 70 år behöver du inget tillstånd. Du kan avgiftsfritt fiska med ett drag och spö i Helsingfors och nästan överallt i Finland.
 • Betalningsskyldigheten gäller dock inte personer som har hunnit fylla 65 år före den 31 december 2023, dvs. alla som är födda 1958 är befriade från fiskevårdsavgiften.

Ett undantag är områden som kräver separat tillstånd där du behöver ett fisketillstånd även när du fiskar med ett spinnspö. Se Vilka tillstånd måste jag köpa om jag vill fiska med spinnspö? 

 • Om du är 18–69 år ska du betala statens fiskevårdsavgift OCH köpa Helsingfors stads fisketillstånd. Efter att du har betalat fiskevårdsavgiften och köpt fisketillstånd kan du fiska i Helsingfors fiskevatten.  
 • Om du är under 18 år eller har fyllt 70 år ska du köpa Helsingfors stads fisketillstånd. Du behöver inte betala fiskevårdsavgiften. Efter att du har köpt fisketillstånd kan du fiska i Helsingfors fiskevatten. 
 • Betalningsskyldigheten gäller dock inte personer som har hunnit fylla 65 år före den 31 december 2023, dvs. alla som är födda 1958 är befriade från fiskevårdsavgiften. 

Notera antalet spön: Vid fiske från stranden kan du fiska med högts tre spön. Vid trolling är antalet spön vanligtvis inte begränsat. Kontrollera dock de närmare reglerna i fisketillståndet. 

Fiske med fångstredskap är tillåtet endast för Helsingforsbor i Helsingfors vattenområden. Fiske med fångstredskap innefattar till exempel fiske med katsa, ryssja eller nät. Helsingfors beviljar inte tillstånd för kräftfiske och det är inte möjligt att fiska kräftor i Helsingfors. 

 • Om du är en Helsingforsbo i 18–69 års ålder behöver du statens fiskevårdsavgift och Helsingfors stads redskapsspecifika redskapstillstånd. 
 • Om du är en Helsingforsbo och är under 18 år eller har fyllt 70 år behöver du Helsingfors stads redskapsspecifika redskapstillstånd. 
 • Betalningsskyldigheten gäller dock inte personer som har hunnit fylla 65 år före den 31 december 2023, dvs. alla som är födda 1958 är befriade från fiskevårdsavgiften.

Observera att fiske med fångstredskap är begränsat i flera av Helsingfors vattenområden.

Stadens fiskeinfo vid Gammelstadsforsen säljer inte längre tillstånd.  Liksom stadens övriga fisketillstånd köps Gammelstadsforsens tillstånd på nätet. Köp av fisketillstånd och priser

Gammelstadsforsens lugnvatten 

Du kan meta i lugnvatten utan lugnvattentillstånd.

Spinnfiske
 • Om du är Helsingforsbo behöver du Gammelstadsforsens lugnvattentillstånd för spinnfiske. Om du är under 18 år behöver du inte lugnvattentillstånd för att spinnfiska i lugnvatten. 
 • Om du är utsocknes behöver du turisttillstånd för att spinnfiska i lugnvatten. 
 • Om du är 18–69 år ska du dessutom betala statens fiskevårdsavgift för att spinnfiska i lugnvatten. 

Gammelstadsforsens forsområde 

Fiske i Gammelstadsforsens forsområde kräver Gammelstadsforsens forstillstånd. Barn behöver också tillståndet. 

Andra forsar

Långforsen, Grotens fors och Niskalankoski är forsar där man inte behöver ett separat forstillstånd, utan man får fiska med ett spöfisketillstånd eller turistfisketillstånd.  

Vandaforsen och Dickursbyforsen ligger i Vanda, och där behöver du Vandaforsens och Dickursbyforsens fisketillstånd (Kalakortti.com)(Länk leder till extern tjänst)  

Köp av fisketillstånd och priser

Fiskevårdsavgiften och fisketillståndet är personliga. Kom ihåg att ta med dig giltiga fisketillstånd och ditt identitetsbevis när du ska ut och fiska.  

Du kan betala statens fiskevårdsavgift i Eräluvat-webbutiken eller på R-kiosken.  Fiskevårdsavgiften år 2024: 6 euro/dygn, 16 euro/vecka och 47 euro/år. 

Betala fiskevårdsavgiften i Eräluvat.fi-butiken(Länk leder till extern tjänst)

Helsingfors stads fisketillstånd säljs endast på nätet i tjänsten Kalakortti.com. Kalakortti.com-tjänstens leveransavgift läggs till priset för varje tillstånd.  

 Köp fisketillstånd från Kalakortti.com (på finska)(Länk leder till extern tjänst)

 

Snabblänkar  

Information om leveranstider

När du köper ett redskapstillstånd ska du observera att det tar flera dagar, ibland till och med ett par veckor att få ett redskapsmärke.

Tabellen listar Helsingfors vanligaste fisketillstånd och priserna på dem. Du hittar alla tillstånd och priser i tjänsten Kalakortti.com(Länk leder till extern tjänst), där du också kan köpa tillstånd. 

Tillstånd  Tillståndsuppgifter  Priset på tillståndet    
Spöfisketillstånd
(Helsingforsbo) 
kalenderår / 1 person  15 euro 
Spöfisketillstånd, Helsingfors och Esbo
(Helsingforsbo)

kalenderår / 1 person 

20 euro 
Spöfisketillstånd, Helsingfors och Esbo
(utsocknes)
kalenderår / 1 person  65 euro
Gammelstadsforsens lugnvattentillstånd 
(Helsingforsbo)
1 person  5,50 euro / dygn,
21 euro / kalenderår
Spöfisketillstånd, turisttillstånd
(drag+lugnvattentillstånd, utsocknes)
1 person  11 euro / dygn, 16 euro / vecka,
45 eur / kalenderår
Gammelstadsforsens forstillstånd varierande period / 1 person  11 euro / 5,50 euro under 18 år
Dykfiske   kalenderår / 1 person  15 euro
Ljusterfiske  kalenderår / 1 person  15 euro
Fartygsvist tillstånd för Helsingfors vattenområden  kalenderår 115,50 euro
Tävlingstillstånd
(förening från Helsingfors)
pris / 1 deltagare  0,25 euro
Tävlingstillstånd
(utsocknes förening)
pris / 1 deltagare  0,65 euro

Kilpailulupa, valtakunnallinen

kilpailukohtainen hinta 105 euro

Endast Helsingforsbor får fiska med fångstredskap i Helsingfors vattenområden.

Tillstånd  Tillståndsuppgifter  Priset på tillståndet    
Helsingforsbornas tillstånd för nät
(får köpa högst 4 st./person)
1 st. 15 euro
Helsingforsbornas tillstånd för katsa
(får köpa högst 2 st./person)
1 st. 15 euro
Helsingforsbornas tillstånd för långrev
(får köpa högst 1 st./hushåll)
1 st. (100 krokar) 15 euro
Helsingforsbornas tillstånd för agnkrok
(får köpa högst 1 st./hushåll)
1 st. (inkluderar 10 redskapsmärken)  15 euro

Vanliga frågor om tillstånd och fiske

Du behöver inget tillstånd för att meta, och det är tillåtet att meta nästan överallt i Helsingfors.   

Se de populära fiskeplatserna på kartan  

Begränsningar för metning  

 • Du får inte meta i fors- och strömområden (Gammelstadsforsen, Långforsen, Grotens fors, Niskalankoski)  

 • Du får inte meta i naturskyddsområden där fiske är förbjudet.  

 • Du får inte meta på offentliga badstränder eller privata tomter.  

 • Du får inte meta på broar, med undantag för Drumsöbron där du kan fiska med strömmingshäckla.  

 • Om du fiskar från en båt ska du inte vara störande nära bosättning eller bastur.  

 • Det finns också fiskeförbud i närheten av hamnar, se förbudsområdena på kartan.  

Om du fiskar med ett spinnspö behöver du inte stadens fisketillstånd. Om du är 18–69 år ska du dock betala statens fiskevårdsavgift.  

Ett undantag är områden som kräver separat tillstånd där du behöver ett fisketillstånd även när du fiskar med ett spinnspö. Områdena i Helsingfors som kräver separat tillstånd är:  

 • fors- och strömområden (Gammelstadsforsen, Långforsen, Grotens fors, Niskalankoski)  
 • Gammelstadsforsens lugnvatten  
 • Kaitalampi och Halkolampi.  

Tillstånd för områden som kräver separat tillstånd: se avsnittet Köp Helsingfors stads fisketillstånd.  

Fiske med flera spinnspön  

Fiske med ett spinnspö är handredskapsfiske. Om du fiskar med flera spinnspön, se anvisningarna i avsnittet Fiske med flera drag och andra redskap.  

Om du är 18–69 år  

 • Du får fiska med ett spinnspö om du har betalat den statliga fiskevårdsavgiften.   
 • Du får fiska från stranden med tre spinnspön om du utöver fiskevårdsavgiften köper stadens spöfisketillstånd. Vid trolling från en båt är antalet spön vanligtvis inte begränsat (läs reglerna i tillståndet). 

Om du är under 18 år eller över 69 år  

 • Du får fiska med ett spinnspö på samma sätt som med ett metspö. Du behöver inte betala fiskevårdsavgiften.   
 • Du får fiska från stranden med tre spinnspön om du köper stadens spöfisketillstånd. Vid trolling från en båt är antalet spön vanligtvis inte begränsat (läs reglerna i tillståndet).  

Tillstånd för sjöfågeljakt  

Tillståndet för sjöfågeljakt ger rätt att jaga i Helsingfors stads områden för sjöfågeljakt under sjöfågelsäsongen (10.9–31.12.) Tillståndet säljs endast till Helsingforsbor med jaktkort.  

Områdena för sjöfågeljakt ser du på Helsingfors fiskekarta (PDF, inte tillgänglig)   (Länk leder till extern tjänst)

Köp ett tillstånd för sjöfågeljakt (Kalakortti.com , på finska)(Länk leder till extern tjänst)