Kallviksuddens badstrand

Kallviksuddens badstrand, som har sandbotten, ligger på Kallviksuddens spets. Eftersom stranden är så grund är den särskilt omtyckt av barnfamiljer.

Kallviksuddens badstrand, som är grund och har sandbotten, ligger på Kallviksuddens spets och är särskilt omtyckt av barnfamiljer.

Information om vattenkvaliteten, temperaturen och blågröna alger på badstranden finns sommartid i karttjänsten ulkoliikunta.fi. Badvakter övervakar badstranden under badsäsongen.

På stranden finns förutom omklädningsskydd, dusch och toalett också en volleybollplan, lekplats samt kiosk.

Ankomst: Nära stranden finns ett stort parkeringsområde samt parkering för funktionsnedsatta.

Kontaktuppgifter

Kallviksuddsvägen 39, 00980 Helsingfors Visa tillgänglighetsuppgifter Visa plats på servicekartan

Perioden 3.6. - 11.8.2024:
- mån-sön 10.00-18.00

finska, svenska

Badvakter

Tjänster: omklädningsskydd, dusch, toalett, volleybollplan, lekplats, kiosk och grillplats. Omklädningsskydden är öppna under badvakternas arbetstider, men stänger cirka en halv timme före arbetstiden slutar.

Plats

Kallviksuddsvägen 39, 00980 Helsingfors
Plats på kartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)

Rutten till utomhusidrottsplatsen

 • I närheten av badstranden finns inga bilplatser för rörelsehindrade. Den närmaste parkeringsplatsen ligger över 50 m från platsen.
 • Hållplatsen för skjutstrafik ligger över 50 m från badstranden.
 • Till badstranden leder en sand- eller stenmjölsbelagd gångrutt, som är ojämn.

Utomhusidrottsplatsen

 • Det finns twå gångrutter till badstranden.
 • På badstranden finns en infotavla dit man kommer längs en ojämn gångled. Det går att titta på infotavlan även på nära håll. På infotavlan finns en karta över området.
 • Badstranden är övervakad (badvakt på plats).
 • På stranden finns en utedusch på sanden. Framför uteduschen finns en över 2 cm hög tröskel..
 • På badstranden finns en toalett som har angetts som tillgänglig som är svår att se på långt avstånd. Gångrutten till toaletten är jämn och tillräckligt bred. Kraven på tillgänglighet uppfylls inte, t.ex. dörren är svår att öppna och stänga.
 • Vid ingången till toaletten finns 2 trappsteg efter varandra med ett räcke på ena sidan.
 • Vid ingången till toaletten finns en under 6 m lång ramp med ett räcke på ena sidan.

Omklädningsrummet, duschrummet och bastun

 • På badstranden finns omklädningsrummen för herrar/damer. Ingången till omklädningsrummet är lätt att urskilja. Gångrutten till omklädningsrummet är jämn och tillräckligt bred.
 • Vid ingången till omklädningsrummet finns 2 trappsteg efter varandra med ett räcke på ena sidan.
 • Vid ingången till omklädningsrummet finns en under 6 m lång ramp med ett räcke på ena sidan.
 • Dörren till omklädningsrummet öppnas enkelt för hand. Det är låg tröskel i dörröppningen.
 • I omklädningsrummet finns knappt om utrymme för en rullstol och en assistent. God belysning och kontrastskillnader gör rummet lättare att uppfatta. Det finns inga klädskåpen i omklädningsrummet.