Anmälan till studentskrivningarna hösten 2023

Anmälningstiden för höstens skrivningar är 16 - 22.5.2023. Den som inte är inskriven i skolan kontaktar skolans rektor, Marina Sjöholm per e-post marina.sjoholm@hel.fi.

Studerande i årskurs 2, vuxenlinjens studerande, kombistuderande och övriga inskrivna studentexamensstuderande skall följa instruktionerna nedan.

Anmälan till skrivningarna görs personligen i skolan, enligt följande schema:

 • tisdag 16.5 basgrupperna 21A , 21C och 21D
 • onsdag 17.5 basgrupperna 21B, 21E och 21F
 • måndag 22.5 basgrupp 20A-F
 • måndag 22.5 kl. 15.00 - 17.00 vuxenlinjens studerande
 • Kombistuderande skall anmäla sig under anmälningstiden 16 - 22.5.

Hur anmäler man sig?

Börja med att fylla i anmälningsblanketten i Wilma. När du fyllt i blanketten skall du gå och träffa studiehandledaren, biträdande rektorn eller rektorn.

Den som tar emot anmälan granskar och godkänner den.

Kombistuderande anmäler sig genom att skicka ett wilmameddelande till biträdande rektor Joakim Häggström när anmälningsblanketten är ifylld.

Hur fyller man i anmälningsblanketten i Wilma?

Den som har inlett sin examen våren 2022 eller senare. 

 1. Fyll i anmälan i Wilma. Gå till fliken "Blanketter" välj blanketten "Studentexamen BINDANDE anmälan". 
 2. Anmäl dig endast till de prov som du ska skriva hösten 2023
 3. För varje prov ska du fylla i ämnet, tex. finska, lång (andra inhemska).
 4. Spara anmälningsblanketten i wilma (vårdnadshavare behöver inte skriva under din anmälan).

Observera! Du kan delta i ett prov endast om du har avlagt alla obligatoriska kurser i ämnet före skrivningarna. Kolla dina studieprestationer!     

Den som har inlett sin examen hösten 2021 eller tidigare.

 1. Fyll i anmälan i Wilma.  Välj fliken "Blanketter" välj blanketten "Studentexamen BINDANDE anmälan". 
 2. Anmäl dig endast till de prov som du ska skriva hösten 2023
 3. För varje prov ska du fylla i två punkter:

  A. Ämnet, tex. finska, lång (andra inhemska).

  B. Obligatoriskt eller extra prov. 

  Om du redan har skrivit ett prov som obligatoriskt är det obligatoriskt även andra gånger du skriver det. Samma princip gäller för extra prov.
 4. Spara anmälningsblanketten i wilma (vårdnadshavare behöver inte skriva under din anmälan).

Du får gärna kontakta din studiehandledare ifall du har frågor gällande din anmälan.

Helena tfn. 040 7198864

Tea tfn. 040 3349144

Tom tfn. 040 1596821