Stöd för studerande

Studiestöd

Man kan få studiestöd också för studier vid vuxengymnasium och om man samtidigt avlägger studier för yrkesinriktad grundexamen. Närmare uppgifter får du från FPA(Länk leder till extern tjänst). Med samma krav på prestationer kan man få reseersättning för dagliga skolresor. 

Stöd för hälsa och välbefinnande