Studieavsnitten

Kursbrickorna visar kursutbudet läsåret 2022 — 2023 samtidigt som de visar i vilken period och i vilken position studieavsnitten erbjuds. 

Studier vid annan läroanstalt

Alla studerande har möjlighet åka på utbytesperiod eller utbytesår till ett annat gymnasium under sin gymnasietid. Utbytesperioden måste planeras noga tillsammans med den egna studiehandledaren. Rekommendationen är att man inte åker på periodutbyte under det första läsåret. De som går en specialiseringslinje bör inte åka på periodutbyte under perioder då det går obligatoriska specialiseringskurser.

Vi ser gärna att studerande som planerar ett utbytesår i ett så tidigt skede som möjligt diskuterar planerna med grupphandledare och studiehandledare. När planerna har blivit mer konkreta måste den studerande meddela rektor om avbrott i studierna i god tid före frånvaroperioden.

Studieavsnitt

Du hittar skolans obligatoriska och valbara studieavsnitt under läroämnen(Länk leder till extern tjänst)

Grön färg markerar obligatoriska studieavsnitt, röd färg valbara studieavsnitt. 

Se studieavsnitten på

 

Webbgymnasiet Helsingin verkkolukios utbud består av webb- och distansstudier, stadsbrickans närstudier samt sommarstudier. Du kan även genomföra studier som högskolesamarbete samt via Yrkesinstitutet Stadin AO och Helsingfors arbis och räkna med dessa studier i din gymnasieexamen. 

Kurserna i webbgymnasiet Helsingin verkkolukio går på finska. Utbudet av webbkurser på svenska håller på att byggas upp och för tillfället kan du läsa kurser på distans vid Vasa svenska aftonläroverk(Länk leder till extern tjänst)