Tölö gymnasium

Svenskspråkigt gymnasium med bildkonst, musik och humanekologi som särskilda utbildningsuppgifter. Vi har också en allmän linje och en vuxenlinje.

Skolan fotat från Tölö torg
Bild: Tölö gymnasium

Tölö gymnasium – det kreativa gymnasiet

"Vetenskapen, människan, konsten”

Vi vill befrämja ett kreativt tänkande. Vi vill ha en kultur av nyfikenhet, av mod att ställa frågor och pröva nya vägar. Vi vill ge alla en möjlighet att vara sig själva, att samarbeta och komplettera varandra. 

Tillsammans söker vi svaren på frågorna å ena sidan i en stark vetenskaplig kunskapsgrund, å andra sidan i det konstnärliga uttrycket – alltid med människan i centrum.

Aktuellt