Servicerådgivningen för fostran och utbildning flyttar under sommaren till nya lokaler i Fiskehamnen, till adressen Verkstadsgatan 8. På grund av flytten betjänar servicerådgivningen sommartid 1.6–4.8.2023 per telefon, e-post och genom respontstjänsten. Det är möjligt att få hjälp av en tolk om du hör av dig per telefon.  
Trevlig sommar! 

Tölö gymnasium

Svenskspråkigt gymnasium med bildkonst, musik och humanekologi som särskilda utbildningsuppgifter. Vi har också en allmän linje och en vuxenlinje.

Skolan fotat från Tölö torg

Tölö gymnasium – det kreativa gymnasiet

"Vetenskapen, människan, konsten”

Vi vill befrämja ett kreativt tänkande. Vi vill ha en kultur av nyfikenhet, av mod att ställa frågor och pröva nya vägar. Vi vill ge alla en möjlighet att vara sig själva, att samarbeta och komplettera varandra. 

Tillsammans söker vi svaren på frågorna å ena sidan i en stark vetenskaplig kunskapsgrund, å andra sidan i det konstnärliga uttrycket – alltid med människan i centrum.

Aktuellt