Så här söker du

Du söker till Tölö gymnasium genom den gemensamma ansökan till andra stadiet (GEA) 20.2 - 19.3.2024.

Antagning till den allmänna linjen sker på basen av ditt avgångsbetyg från grundskolan, medan antagning till specialiseringslinjerna grundar sig på avgångsbetyget (max 10 poäng) och ett urvalsprov (max 10 poäng).

Alla som söker till någon av linjerna för bildkonst, humanekologi eller musik kallas till ett inträdesprov, som hålls den 2.5.2024. För att få delta i provet måste du bekräfta att du kommer att delta då du får en kallelse till provet. Du ska reservera hela dagen för provet. Om du söker till musiklinjen ska du dessutom vara beredd på att du kanske har ett prov den 3.5.2024. 

Mera information om inträdesproven hittar du på specialiseringslinjernas egna beskrivningar.

Vi ordnar ett infotillfälle för alla linjer den 25.1.2024 kl. 18:00. Du har möjlighet att bekanta dig med skolans utrymmen från kl. 17.00. Välkommen!

För att vi skall kunna planera studieprogrammet i gymnasiet för nästa läsår ber vi dig fylla i den elektroniska blanketten för preliminära ämnesval(Länk leder till extern tjänst) senast den 19.4.2024. Om länken inte fungerar, kan du kontakta skolan.

 

Inträdesproven

Ansökan till humanekologilinjen sker via den gemensamma elevantagningen. 

För att kunna antas ska du utföra en förhandsuppgift som anknyter till det du lärt dig i t.ex. biologi, geografi, hälsokunskap, kemi, fysik, historia, samhällskunskap, religion eller livsåskådning i grundskolan.  Dessutom deltar du i en diskussion och intervju den 2.5.2024.

Medeltalet på grundskolans avgångsbetyg ger högst 10 poäng, och förhandsuppgiften, diskussionen och intervjun sammanlagt högst 10 poäng.  I Helsingfors krävs det dessutom minst 7,0 i medeltal för att kunna bli antagen till gymnasiet.

Förhandsuppgift våren 2024

Välj ett problem i världen som du skulle vilja göra något åt ELLER Välj ett problem som har lösts på ett bra sätt.

  • Beskriv problemet.
  • Vad beror det på?
  • Hur och av vem borde det lösas?

Presentera ditt svar skriftligt på en A4 (ca 2000 tecken). Ange dina källor. Skicka in texten till båda linjeledarna johan.rehn@edu.hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post) och evi.karpijoki@edu.hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post) senast tisdagen den 16.4.2024.

Diskussion och intervju

Under inträdesprovet diskuterar du problemet du skrivit om i förhandsuppgiften tillsammans med en annan sökande (ca 20 minuter). Vi är intresserade av hur väl ni satt er in i era problem och hur ni lyssnar på varandras åsikter och tar hänsyn till varandra. Efter diskussionen intervjuar vi dig om varför du söker till linjen, ditt intresse för humanekologiska frågor mm.

Efter diskussionen ska du ännu sammanfatta den kort i skrift.

Bedömning

Maximalt 10 poäng 

  • Högst 4 poäng för förhandsuppgiften. Textens innehåll och uppbyggnad samt att den sökande i diskussionen visar att hen behärskar stoffet.
  • Högst 6 poäng för den sökandes förmåga att föra en bra diskussion, för intervjudelen och sammanfattningen

Mera information om studierna och urvalsproven får du på vårt infotillfälle den 25.1.2024 kl. 18:00. 

Ansökan till bildkonstlinjen sker via den gemensamma elevantagningen. För att antas till bildkonstlinjen behöver du delta i vårt inträdesprov. Inträdesprovet består av två förhandsuppgifter och två arbeten du gör under provtillfället den 2.5.2024.

Medeltalet på grundskolans avgångsbetyg ger högst 10 poäng, och förhandsuppgifterna och inträdesprovet sammanlagt högst 10 poäng.  I Helsingfors krävs det dessutom minst 7,0 i medeltal för att kunna bli antagen till gymnasiet.

Du kan komplettera dina förhandsuppgifter med kopior och stillbilder av andra valfria arbeten du gjort i skolan, konstskolan eller på fritiden. Kopiera de arbeten du vill visa upp, och sammanställ dina bilder på 2-4 ark i storlek A4. Lägg dem i en plastficka tillsammans med ett fotografi av dig själv. Märk alla arbeten med ditt namn. Ta med förhandsuppgifter och kopior av övriga arbeten urvalsprovet.

Förhandsuppgifter som tas med till inträdesprovet våren 2024  

Uppgift 1

”En tecknad serie”

Välj en bok, skönlitterär roman, saga eller biografi som gjort intryck på dig. Välj en scen eller eller ett händelseförlopp ur boken som du avbildar på 4-6 rutor på ett papper i storlek A3 i blyerts och/eller i tusch, svartvitt eller i färg.

Fundera noga på vad som sker i början, i mitten och i slutet av berättelsen. Använd bara lite eller ingen text! Ange bokens namn och författare på baksidan, ge din version en egen rubrik. Nedan hittar du grunderna i serieteckning som inspiration:

Länk till Grunderna i serieteckning(Länk leder till extern tjänst)

 

Uppgift 2

”Självporträtt”

Måla ett inre eller yttre självporträtt! Hur skulle du beskriva dig själv? Hitta på ett eget sätt att uttrycka dina intressen, egenskaper och styrkor! Måla i akvarell eller täckfärg på ett papper i storlek A3.

Mera information om studierna och inträdesproven får du på vårt infotillfälle den 25.1.2024 kl. 18:00. 

Ansökan till musiklinjen sker via den gemensamma elevantagningen. För att du ska kunna antas till musiklinjen måste du delta i inträdesprovet den 2.5.2024. Var också beredd på att en del sökande har det praktiska provet först 3.5.2024. Ta med dig ett fotografi av dig själv till teoriprovet, så att vi lättare ska komma ihåg dig.

Du kan få högst en tilläggspoäng för kurser du avlagt vid musikinstitut eller genom privatundervisning. Rekommendationer och intyg över dessa ska du skicka per e-post till linjeledaren annika.blomqvist@edu.hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post) senast måndagen den 22.4.2024.

Medeltalet på grundskolans avgångsbetyg ger högst 10 poäng, och inträdesprovet och eventuella tilläggspoäng sammanlagt högst 10 poäng. I Helsingfors krävs det dessutom minst 7,0 i medeltal för att kunna bli antagen till gymnasiet.

Inträdesprovet våren 2024

Provet består av en praktisk del och en teoretisk del.

I den praktiska delen spelar du ditt huvudinstrument och sjunger en enkel sång (typ folkvisa) utan ackompanjemang. Också om du har sång som huvudämne skall du sjunga den enkla sången utan ackompanjemang.

Teoriprovet består av ett kort melodidiktat och ackordkännedom (treklanger).  Fråga gärna din musiklärare i skolan om hur du kan förbereda dig.   

Bedömning

Maximalt 10 poäng

  • Godkänt teoriprov ger 1 poäng, underkänt 0 poäng. För inträde till musiklinjen måste teoriprovet vara godkänt.
  • Högst 8 poäng för det praktiska provet.
  • Högst 1 poäng för intyg och rekommendationer.

Mera information om studierna och urvalsproven får du på vårt infotillfälle den 25.1.2024 kl. 18:00.