Att välja studieavsnitt

Det årskurslösa vuxengymnasiet använder sig av en s.k. positionsläsordning. Det innebär att arbetsveckan är uppdelad i positioner där studieavsnitten är inplacerade. Du väljer själv dina studieavsnitt vid läsårets planering med hjälp av studiehandledaren. Du ska kontakta studiehandledaren i god tid före anmälan ska ske och vara förberedd på vilka studieavsnitt du behöver. Om du ändrar dina planer bör du meddela studiehandledaren. På följande sidor finns den information du behöver för att göra ditt schema.

Lektionstider och positioner visar när du har dina lektioner.

Kl måndag tisdag onsdag torsdag
17.00 - 18.20 10 12 10 12
18.30 - 19.50 11 13 11 13

Kursbrickan visar hela årets kursutbud. Du ser också i vilken period och i vilken position studieavsnitten går. Kurserna är kodade med förkortningar för ämnet (FINA för lång finska, FINB för medellång finska, MAB för kort matematik) och nummer som visar vilket studieavsnitt i ordningen det är.

Timfördelningen visar hur många studieavsnitt som finns i respektive läroämne. Alla obligatoriska studieavsnitt erbjuds varje år men inte alla fördjupade studieavsnitt.

Timfördelningen