Bildkonst

Tölö gymnasium är Finlands enda svenskspråkiga gymnasium med särskild uppgift inom bildkonst. 

Varje bildstuderande avlägger minst 24 studiepoäng i bildkonst varav 14 studiepoäng är obligatoriska. Ett av de obligatoriska studieavsnitten är ett slutarbete. De övriga tio studiepoängen inom bildkonst är valbara. Resten av de minst 150 studiepoängen du behöver för att få gymnasiets avgångsbetyg utgörs av nationella och skolvisa gymnasiekurser.

Mål för undervisningen i bildkonst

Målet för undervisningen i bildkonst är att du utvecklar ett eget visuellt uttryck och bekantar dig med ett brett urval tekniker och arbetsmetoder.  Du lär dig om vår tids konst och konstens historia, blir bekant med konstutbildningar och kulturinstitutioner och lär dig reflektera över din egen konstnärliga arbetsprocess. Vi arbetar med konst- och mediebilder, rörliga, digitala och tredimensionella bilder, formgivning, arkitektur och visuella miljöer. 

Studieavsnitt

 1. Teckning och målning I
 2. Finlands konst och målning
 3. Grafisk formgivning I
 4. Teckning och målning II
 5. Allmän konsthistoria och målning
 6. Arkitektur och formgivning
 7. Slutarbete

 • Grafisk formgivning II (InDesign)
 • Datorgrafik I (bl.a. Photoshop, Illustrator)
 • Datorgrafik II (3D)
 • Samtidskonst
 • Projekt 
 • Valfri fördjupning
 • Gymnasiediplom, nationellt prov i bildkonst
 • Grafik I (bl.a. etsning, akvatint)
 • Foto
 • Film
 • Serier
 • Ljusteknik
 • Illustration
 • Målning
 • Levande modell och croquis
 • Utställningar
 • Skulptur
 • Keramik
 • Scenografi/föremålsteater
 • Animation
 • Tygtryck 
 • Second hand design