Timfördelningen

Timfördelningen enligt GLP2021

Läroämnen eller ämnesgrupper  

Obligatoriska studier

i studiepoäng

Antal riksomfattande valfria

studier i studiepoäng

Modersmål och litteratur 10 2
A-språk 12 4
B1-språk 10 4
Övriga språk   12
Matematik    
Gemensam kurshelhet 2  
kort lärokurs 10 4
lång lärokurs 18 6
Naturvetenskapliga ämnen 10 10
Biologi 2 eller 4  
Geografi 2 eller 4  
Fysik 2 eller 4  
Kemi 2 eller 4  
Humanistiska-samhällsvetenskapliga ämnen 12 10
Filosofi 2  
Psykologi   4
Historia 4  
Samhällslära 4  
Religion/livsåskådningskunskap 2  
Temastudier    
Sammanlagt minst 88