Kontakt

Besöksadress Sandelsgatan 3, 00260 Helsingfors

Postadress PB 26301, 00099 Helsingfors stad

Lärrarum tfn 09 310 86581(Link startar ett telefonsamtal)

Skolvärd 
tfn 09 310 72709(Link startar ett telefonsamtal), 050 401 3812(Link startar ett telefonsamtal)

Personal och annan kontaktinformation

Rektor 

Marina Sjöholm
tfn 09 310 86579(Link startar ett telefonsamtal), 050 412 5427(Link startar ett telefonsamtal), marina.sjoholm(at)hel.fi

Biträdande rektor

Joakim Häggström
tfn 09 310 80434(Link startar ett telefonsamtal), 040 176 4268(Link startar ett telefonsamtal), joakim.haggstrom(at)hel.fi

Skolsekreterare 

Jonas Svensson
tfn 09 310 87056(Link startar ett telefonsamtal), fax 09 310 86621, jonas.svensson(at)hel.fi
Kansliet är öppet dagligen för studerandena kl. 8 - 15.30.

Linjeledare

Annika Blomqvist, musik, annika.blomqvist(at)edu.hel.fi
Eva-Kaarina Kärpijoki, humanekologi, eva-kaarina.karpijoki(at)edu.hel.fi
Johan Rehn, humanekologi, johan.rehn(at)edu.hel.fi
Laila Rebers-Holländer, bildkonst, laila.rebers-hollander(at)edu.hel.fi

Daggymnasiet

Berg Maria fysik, matematik,  gh 21E
Bergman Monica modersmål och litteratur
Blomqvist Annika musik, linjeledare
Calais-Granö Cecilia biologi, hälsokunskap
Dalkarl Eva modersmål och litteratur, gh 22E
Ekstam Sofia modersmål och litteratur
Eriksson Tea studiehandledare
Fabritius Ilse modersmål och litteratur,  gh 21D
Gers Lena matematik, kemi
Gräfnings Joel bildkonst, gh 20F
Ham Katarina engelska
Holmström Emma speciallärare
Häggström Joakim biträdande rektor
Ijäs Michaela musik
Jansson Pernilla gymnasik, hälsokunskap, gh 22B
Kindberg Carl religion, psykologi
Koskinen Anton matematik, kemi, gh 23E
Kullberg Niklas historia, samhällslära, gh 21E
Kärpijoki Eva-Kaarina humanekologi, biologi, linjeledare, gh 23B
Lassus Fanny engelska, gh 22A
Liesjärvi Sini filosofi, psykologi, livsåskådning,gh 23G
Litonius Henrik matematik, fysik, gh 21A
Martin Helena studiehandledare
Metsärinne Walter musik
Myllyvirta Sampo historia, samhällslära
Nordström Piamaria livsåskådning, filosofi, psykologi, gh 22D
Nylund Johnny matematik, kemi
Nystedt Tom studiehandledare
 

Paganus Ann-Sofi franska, tyska, gh 21C
Palmborg Andréas engelska, gh 23A
Pelkonen Nina finska, gh åk 4
Piippo Jouni finska
Rebers-Holländer Laila bildkonst, linjeledare, gh 23C
Rehn Johan historia, humanekologi, linjeledare, gh 23D
Ruth Christina biologi, geografi, 
Siegfrids Lis-Marie finska, gh 22C
Siegfrids Nina matematik, kemi, gh 22F
Sjöholm Marina rektor
Stenbock-Leppänen Gunilla spanska
von Frenckell Johanna biologi, hälsokunskap
 

Vuxenlinjen

Bergman Monica modersmål och litteratur
Calais-Granö Cecilia biologi, geografi, hälsokunskap
Eriksson Tea studiehandledare
Fabritius Ilse modersmål och litteratur 
Gers Lena kemi, matematik
Ham Katarina engelska
Myllyvirta Sampo historia, samhällslära
Nystedt Tom studiehandledare 
Piippo Jouni finska
Wikström Kim religion, filosofi
 

Studiehandledare

Tea Eriksson 040 334 9144(Link startar ett telefonsamtal)
tea.eriksson(at)edu.hel.fi

Tom Nystedt 040 159 6821(Link startar ett telefonsamtal)
tom.nystedt(at)edu.hel.fi

Helena Martin 040 719 8864(Link startar ett telefonsamtal)
helena.martin(at)edu.hel.fi

Psykolog 

Christa Bäckström 040 706 1563(Link startar ett telefonsamtal)
christa.backstrom(at)edu.hel.fi

Kurator 

Nea Anner 050 590 1221(Link startar ett telefonsamtal)
nea.anner(at)edu.hel.fi

Speciallärare

Emma Holmström, 040 5845262(Link startar ett telefonsamtal)
emma2.holmstrom(at)edu.hel.fi

Hälsovårdare 

Natalie Nylund, 040 161 6546(Link startar ett telefonsamtal)
Kontaktas bäst via Wilma

Psykiatrisk sjukskötare, sexualrådgivare 

Fanny Sumelius, 040 336 0188(Link startar ett telefonsamtal)
fanny.sumelius(at)hel.fi

Direktionen för Tölö gymnasium 2021 - 2025

Gunilla Celvin, ordförande
Ersättare Anna Dönsberg

Katarina Stendahl
Ersättare Åsa Hedman

Marco Keto
Ersättare Henrik Palin

Jonas Sundman  
Ersättare Kati Stenius

Jan Söderblom
Ersättare Marianna Saarikko-Janson

Sini Liesjärvi, lärarrepresentant
Ersättare Tea Eriksson

Jonas Svensson, representant för övrig personal
Ersättare Nea Anner

Studeranderepresentanter utses årsvis

Direktionens protokoll

Tölö gymnasium har en aktiv studerandekår som satsar stort på att göra skolan trivsam. Studerandekåren ordnar olika jippon i skolan och påverkar skolans vardag på många sätt.

SK-styrelsen 2022-2023

Ordförande

Sofie Rosström

Vice ordförande

Simon Westerlund

 

Skolvärd tfn 09 310 72709(Link startar ett telefonsamtal), 050 401 3812

Tölö gymnasium på kartan

Tölö gymnasium på servicekartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)