Tentamenstillfällen

Vid vuxenlinjens allmänna tentamenstillfällen kan man delta i förnyat förhör vid det tenttillfälle som är omedelbart efter avslutat studieavsnitt ifall man varit frånvarande från ett prov eller delprov på grund av sjukdom eller annat meddelat förhinder, och därför har kursvitsord D, eller om man har fått underkänt, kursvitsord 4, i en kurs. Anmälan sker i Wilma.

Vid ett allmänt tentamenstillfälle kan man också  avlägga en höjningstentamen där man försöker höja ett redan godkänt vitsord i ett studieavsnitt eller en kurstentamen ifall man beviljats rätt att avlägga ett studieavsnitt genom självstudier. I både höjnings- och kurstentamina ingår förutom prov också förhandsuppgifter. Man måste därför i god tid kontakta den lärare man tenterar för, senast tre veckor i förväg.