Anmälan och avgifter

För att anhålla om en studieplats vid Tölö gymnasiums vuxenlinje, ska du fylla i anmälningsblanketten, som du hittar via länken

Anmälningsblankett(Länk leder till extern tjänst)

Kontakta skolan om du har problem med att läsa blanketten.

Inom en vecka får du användarkoder till skolans nätbaserade program, såsom Wilma, e-post mm. All information från skolan till de studerande sker via Wilma eller skolans e-postadress (fornamn.efternamn@edu.hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)(Länk öppnar standardprogram för e-post)). Inloggning till e-posten sker via o365.edu.hel.fi. 

Kom ihåg att anmäla till kansliet om du avbryter studierna, byter adress eller telefonnummer.

Ämnesstuderande

Om du vill avlägga enskilda kurser/studieavsnitt enligt vuxenlinjens kursbricka antecknar du vilka kurser du vill gå i anmälningsblanketten. Observera att anmälan är bindande.

Också studerande som inte fyllt 18 år kan avlägga enskilda kurser på vuxenlinjen. Ämnesstudierna kostar 50 €/ kurs (2sp), dock högst 150€ per läsår. Studerande på andra stadiet i Helsingfors betalar ingen avgift. För övriga studerande och arbetslösa betalas halva avgiften efter uppvisande av intyg.

Kursavgifterna faktureras i slutet av läsåret på basen av anmälan oberoende om man påbörjar kursen eller om man får godkänd prestation i den.  Intyg över avlagd kurs fås från kansliet på begäran. Ändringar i anmälan till kurser ska du göra via e-post till kansliet.

Studentexamensstuderande

På basen av ansökan kan du antas som studentexamensstuderande antingen den 1 september eller den 2 januari. Ansökan ska lämnas in senast den 15.8 för antagning i september, och senast den 15.12 för antagning i januari.

Endast studerande som fyllt 18 år kan antas som studentexamensstuderande till vuxengymnasiet.

Då du fyllt din anmälningsblankett med nödvändiga bilagor, kommer du att bli kontaktad av rektor eller studiehandledare för att komma överens om en tidpunkt för studieplanering.

Om du vill göra ändringar i din studieplan, ska du vara i kontakt med studiehandledaren.