Bekanta dig och sök

Tillsammans söker vi svaren på frågorna å ena sidan i en stark vetenskaplig kunskapsgrund, å andra sidan i det konstnärliga uttrycket – alltid med människan i centrum.

Infotillfälle för 9:or med vårdnadshavare torsdagen den 25.1.2024 kl. 18:00.

Våra linjer

Allmänna linjen

Allmänna linjen kunde egentligen kallas allmänbildande linjen. Under din gymnasietid avlägger du 150 studiepoäng som innehåller både obligatoriska och valbara studier.  I många ämnen erbjuder vi tvärvetenskapliga och tillämpande studieavsnitt. Hos oss kan du läsa tyska, franska och spanska och delta i vårt aktiva internationella utbyte. Du kan välja laborationskurser i kemi, fysik och biologi, lära dig film och animation eller pröva på att vara företagare för ett år. Vi har också Svenskfinlands största kursutbud i psykologi och filosofi. Utöver det här kan du avlägga utvalda studieavsnitt i bildkonst, musik och humanekologi.  Dessutom kan du välja kurser på vår kvällslinje. 

Specialiseringslinjer: bildkonst, humanekologi och musik

Också på specialiseringslinjerna avlägger du 150 studiepoäng. Minst 24 studiepoäng ska vara inom din specialisering. 14 studiepoäng och slutarbetskursen är obligatoriska, och resten kan du välja ur specialiseringens kursbricka enligt intresse. I övrigt gör du dina kursval på samma sätt som på den allmänna linjen. De allmänna gymnasiestudierna är gemensamma för alla linjer.

Här kan du läsa mera om vår bildkonstlinje. 

Här kan du läsa mera om vår humanekologilinje. 

Här kan du läsa mera om vår musiklinje. 

Så här söker du

Tölöfilmen(Länk leder till extern tjänst)

Du hittar bilder från vår verksamhet på Flickr(Länk leder till extern tjänst) .