Servicerådgivningen för fostran och utbildning ger allmän rådgivning per telefon mån–fre kl. 10–12 och 13–15 samt på tisdagar och torsdagar kl. 10–12 och 13–15 på adressen Verkstadsgatan 8.

Lista över alla daghem områdesvis

Här hittar du alla svenskspråkiga kommunala daghem och gruppfamiljedaghem listade områdesvis. Även köpavtalsdaghem och privata daghem finns listade, men inte områdesvis.

Södra området

Västra området

Östra området

Norra området

Köpavtalsdaghem

Privata daghem

De finska daghemmen områdesvis finns på den finskspråkiga sidan Daghem områdesvis