Daghemmet Lekstugan

Bild: Samra Sabanovic

Kontaktuppgifter

Daghemsföreståndare Timo Salo +358 9 310 42046 timo.salo@hel.fi

Viceförståndare Andreas Isaksson +358 9 310 26793 andreas.isaksson@hel.fi

Botby förskola (i Botby grundskola) +358 9 310 21754

Lekstugan är svenskt daghem i Tranbacka. Vi har tre grupper i olika åldrar. Daghemmet har en egen gård med många lekmöjligheter. Lekstugan hör till samma dagvårdsenhet med Blomängen och Botby förskola. Vi har ett tätt samarbete med gemensam viceföreståndare . I daghemmet Lekstugan vill vi erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, där vård, fostran och lärande bildar en helhet. Barnen får leka och uppleva samt bli hörda och sedda i en trygg miljö. Vi värnar om det svenska språket och är konsekventa med det varje dag. Vi använder också flitigt de digitala verktygen som elektronisk portfolio och har den nya planen för småbarnspedagogik som grund i vår verksamhet. Grundläggande värden förankras i daglig verksamhet. Välkommen till Lekstugan !

Kontaktuppgifter

Takåsstigen 3, 00940 Helsingfors Visa tillgänglighetsuppgifter Visa plats på servicekartan
finska svenska
PB 94310, 00099 Helsingfors stad

Chef
Timo Salo
+358 9 310 42046
timo.salo@hel.fi

Biträdande direktör
Andreas Isaksson
andreas.isaksson@hel.fi

olika åldrar i gruppen
Duplon
3-5 åringar
Legon
1-2 åringar
Nallar

Plats

Takåsstigen 3, 00940 Helsingfors
Plats på kartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)

Rutten till huvudingången

  • Hållplatsen för skjutstrafik ligger i närheten av ingången, på en plats varifrån det är lätt att ta sig till trottoaren.
  • Rutten till ingången är jämn och tillräckligt bred samt belyst.

Huvudingången

  • Ingången är lätt att urskilja och belyst. Ingången har ett tak.
  • Dörrarna vid ingången är svåra att överblicka. Utanför dörren finns tillräckligt med fritt utrymme för att röra sig t.ex. med rullstol. Dörren är lätt att öppna för hand.
  • Vid ingången finns trösklar som är över 2 cm höga.

I lokalen

  • Verksamhetsstället ligger på samma plan som ingången.
  • Dörrarna i lokalen är svåra att överblicka.